LN-OGO

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 7145
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nordenfjeldske luftfart AS
Adress: Olav Tryggvassons gt. 39/41
7011 TRONDHEIM
Operator: Helitrans AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-09-26
Owner changed
Nordenfjeldske luftfart AS
2016-07-08
Owner changed
Boa Eiendom AS
2016-07-01
Adress
Boa Eiendom AS
2015-03-01
Adress
Deutsche Leasing Sverige AB
2011-05-10
Aircraft Added
Deutsche Leasing Sverige AB

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-11-24 Sparebank 1 SMN     registrering av heftelse
2021-11-18 Sparebank 1 SMN     Pantedokument
2021-11-11 Nordea Finance Equipment AS     Sletting av IDERA
2021-11-08 Nordea Finance Equipment AS     sletting av IDERA
2021-04-06 Internal Document     Informasjon - Avskjermet
2020-08-17 Internal Document     Sjekkliste - LN-OGO docm
2020-07-06 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2020-07-06 Nordenfjeldske Luftfart AS     Epost med permanent tillatelse
2020-07-06 Nordenfjeldske Luftfart AS     permanent tillatelse og følgebrev
2020-07-06 Helitrans AS     bekreftet oppsigelse
2020-07-01 Helitrans AS     Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OGO og LN-OFK
2020-06-26 Helitrans AS     tilbakelevering av tillatelse
2020-06-26 Helitrans AS     eierendring
2020-04-27 Helitrans AS     Utsendelse av ARC 15a etter recommendation OGO20200427a
2020-04-27 Helitrans AS     Utsendelse av ARC 15a etter recommendation OGO20200424a
2020-04-22 HeliScan AS     HeliScan AS - reviderte AR Review Reports - LN-OGO og LN-OPD
2020-04-22 HeliScan AS     HeliScan AS - reviderte AR Review Reports - LN-OGO og LN-OPD
2020-04-20 HeliScan AS     Recommendation for utstedelse av ARC AS350B3+
2019-04-24 Helitrans AS     ARC - 2.nd Extension
2019-02-14 Helitrans AS     ARC extension 1
2018-02-02 SG Finans AS (1)     Registrering av heftelse
2018-01-31 SG Finans AS     Registrering av IDERA
2017-10-09 Helitrans AS   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte for LN-OGO
2017-09-26 Sparebank 1 SMN   Sletting av heftelse
2017-09-26 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av eierskifte
2017-09-22 Hans Petter Enebakk   effektuering sletting Pantedokument Boa Eiendom AS
2017-09-21 Nordenfjeldske Luftfart AS   flyskjøte
2017-09-20 Sparebank 1 SMN   Sletting av pant
2017-05-05 Helitrans AS   Utstedelse av ARC 15a etter Rekommendation rapport
2017-04-23 Torulf Andersson   ARC Rekommendation rapport
2016-07-08 Sparebank 1 SMN   registrering av heftelse
2016-07-08 BOA Eiendom AS   registrering av eierskifte
2016-07-08 Nicklas Karlbom   effektueringsmelding
2016-07-05 Sparebank 1 SMN   nytt pantedokument
2016-07-05 Deutsche Leasing   Aircraft bill of sale
2016-06-07 Helitrans AS   ARC 2016 - 2.nd extension registration
2016-04-18 Helitrans AS   ARC 2016 - 2.nd extension
2015-05-06 Helitrans AS   ARC 1.st extension
2014-10-14 Helitrans AS   Vedtak om godkjenning av fornyelse av innleieavtale
2014-10-14 Helitrans AS   Fornyelse innleieavtale
2014-04-09 Helitrans AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OGO20140409a
2014-03-23 Sofia Pettersson   AR Rekommendation
2013-05-08 Helitrans AS   ARC
2012-10-03 Helitrans AS   ARC
2012-05-15 Helitrans AS   ARC
2011-08-19 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-06-21 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-05-12 Helitrans AS   Fartøys dokumente
2011-05-12 Helitrans AS   Vedtak om godkjenning av innleie av luftfartøy
2011-05-11 Helitrans AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2011-05-10 Post- og teletilsynet   Radiobevis
2011-05-10 Frode Østnes   effektueringsmelding
2011-05-10 Østnes AS   registrering av luftfartøy
2011-05-06 Helitrans AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2011-05-06 Helitrans AS   Innleie av luftfartøy
2011-05-05 Deutsche Leasin Sverige AB   Declaration regarding ownership of the company
2011-05-04 Helitrans AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2011-05-04 Helitrans AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2011-05-03 Helitrans AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2011-05-02 Østnes AS   registrering av luftfartøy
2011-04-04 Helitrans AS   Søknad om EASA Form 25 & 45
2011-04-01 Helitrans AS   SB, Mod, AD status
2011-04-01 Helitrans AS   Søknad om EASA Form 25 & 45
2011-03-10 Helitrans AS   Tildeling av ICAO 24 bit code
2011-03-08 Helitrans AS   søknad ICAO 24 bit kode
2011-03-04 Helikopterdrift AS   Reservasjon av registreringsnummer til nytt helikopter
source: caa.no