LN-KYV

Hawker Beechcraft Corporation
B300

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B300
MSN: FL-745
Mode-S Hex: 478777
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sundt Air Holding AS
Adress: Dronningen 1
0287 OSLO
Operator: Sundt Air AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-05-06
Aircraft Added
Sundt Air Holding AS

Related Youtube videos

LN-KYV data-toggle=

Brenning av olje på vann sett fra flyet LN-KYV

LN-KYV data-toggle=

Overvåker havet fra luften

LN-KYV data-toggle=

Videopptak fra LN-KYV under "Olje på vann 2016"

LN-KYV data-toggle=

Beech King Air B350 ER (LN-KYV)

LN-KYV data-toggle=

NOFO OSLR dispergering Boing727 no1

LN-KYV data-toggle=

Shetland Race 2014 Start Bergen NoCG Film

LN-KYV data-toggle=

Film fra Kystverkets overvåkningsfly VI - Skipskollisjon utenfor Sture 09.11.2018

LN-KYV data-toggle=

Ny video fra Kystverkets overvåkingsfly

LN-KYV data-toggle=

Beechcraft

LN-KYV data-toggle=

Beechcraft King Air B350ER

More aircraft owned by Sundt Air Holding AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-09-07 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om indirekte revisjon AMP Beech 350 LN-KYV
2021-08-30 Nordea Finans Norge AS     sletting av heftelse
2021-08-20 Nordea Finans Norge AS     Panterett i luftfartøy
2021-08-16 Sundt Air AS     Orientering om flygning til Svalbard - 18.08.2021 - LN-KYV
2021-07-25 Sundt Air AS     Orientering om flygning til Svalbard 26.07.2021 - 27.07.2021 - LN-KYV
2021-05-31 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om indirekte revisjon av AMP rev 5-4 Beech 350 LN-KYV
2021-05-10 Sundt Air AS     Fornyet ARC
2020-08-28 Sundt Air AS     Orientering om flygning til Svalbard 29.08.2020 - 21.08.2020 - LN-KYV
2020-07-07 Sundt Air AS     Orientering om utsatt flygning - LN-KYV til Svalbard
2020-07-05 Sundt Air AS     Orientering om LN-KYV til Svalbard 07.07.2020 - 28.07.2020
2020-06-25 Sundt Air AS     Melding om flyging til Svalbard - 26.06.2020 - 28.06.2020 - LN-KYV
2020-06-24 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Indirekte revisjon AMP 350ER rev 5-3 - SN FL745
2020-05-13 Sundt Air AS     Godkjenning av one time variation fra AMP B350ER
2020-05-12 Sundt Air AS     Søknad om one time variation fra AMP B350ER
2020-05-11 Sundt Air AS     vedlegg til søknad om AMP B350ER variation
2020-04-29 Sundt Air AS     ARC
2019-12-31 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Godkjenning av engangs utvidelse av vedlikehold på propeller #2 montert på Beech B350
2019-12-12 Sundt Air AS     Sundt Air AS- spørsmål i forbindelse med søknad om extension på propeller
2019-12-12 Sundt Air AS     Svar på spørsmål i forbindelse med søknad om extension på propeller
2019-12-05 Sundt Air AS     Søknad om extension
2019-11-11 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Indirekte revisjon AMP Beech 350ER LN-KYV Rev 5-2
2019-10-01 Sundt Air AS     Flyging til Svalbard med LN-KYV
2019-07-30 Sundt Air AS     Endring Kystvaktflyet LN-KYV- flyvning til/fra Svalbard - 31.07.2019
2019-05-09 Sundt Air AS     ARC
2018-12-18 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Indirekte AMP revisjon. LN-KYV
2018-09-26 Sundt Air AS     Sundt Air AS- LN-KYV Field Repair
2018-05-09 Sundt Air AS     ARC
2018-03-18 Sundt Air AS     Sundt Air AS - kommunikasjon i forbindelse med innsendt vedlikeholdsprogram - LN-KYV
2018-03-18 Sundt Air AS     Sundt Air AS - kommunikasjon i forbindelse med innsendt vedlikeholdsprogram - LN-KYV
2018-03-18 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Flytid LN-KYV
2018-03-06 Sundt Air AS     AMP Rev. 5
2018-02-12 Sundt Air AS     AMP Rev. 5
2017-05-04 Sundt Air AS   ARC Review
2017-05-03 Sundt Air AS   ARC Review
2017-04-12 Sundt Air AS   Sundt Air AS- registrering av mottatt innsendt AMP, LN-KYV
2017-02-28 Sundt Air AS   Søknad indirekte godkjenning av AMP
2017-02-13 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Godkjenning av søknad om dispensasjon om utvidelse av TBO på motor nr. 2 i henhold til Pratt &Whitney SB 6A-72-13303
2017-02-01 Sundt Air AS   Sundt Air AS- vedrørende søknad om disp iht Pratt&whitney SB PL6A-72-13303
2017-01-20 Sundt Air AS   Søknad om dispensasjon iht Pratt & Whitney SB PL6A-72-13303
2016-10-04 Sundt Air AS   Sundt Air AS- Godkjenning av revisjon 4 til vedlikeholdsprogram Beech 350ER, LN-KYV
2016-08-19 Sundt Air AS   Sundt Air AS- SV: tilbakemelding på innlevert AMP LN-KYV
2016-07-07 Sundt Air AS   Sundt Air AS- tilbakemelding på Rev. 5 vedlikeholdsprogram (AMP)
2016-06-20 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-05-02 Sundt Air AS   ARC Fornyelse
2016-04-04 Sundt Air AS   godkjenning av forlenget innleieavtale
2016-03-31 Sundt Air AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2016-03-18 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-KYV- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-03-17 Sundt Air AS   SundT Air AS - N2016-01437
2016-01-18 Sundt Air AS   Godkjenning av søknad om dispensasjon iht HC-SL-61-61 Y R8 - dated Aug 02/15
2016-01-13 Sundt Air AS   kommunikasjon i forbindelse med søknad om dispensasjon av TBO extention på propellene
2016-01-13 Sundt Air AS   Vedrørende søknad om dispensasjon av TBO extention på propellene
2015-12-09 Sundt Air AS   Søknad om dispensasjon iht HC-SL-&!-&! Y r8, dated Aug 02/15
2015-05-04 Sundt Air AS   ARC Extension
2015-02-24 Sundt Air AS   ARC review
2013-08-13 Sundt Air AS   Godkjenning av revisjon 3 til AMP til Beech B350ER
2013-06-28 Sundt Air AS   Søknad om godkjenning av revisjon nr 3 til selskapets vedlikeholdsprogram
2013-04-29 Sundt Air AS   ARC Extension
2012-10-23 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2012-10-02 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-08-28 Post- og teletilsynet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2012-07-06 Post- og teletilsynet   kopi midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2012-07-06 Post- og teletilsynet   kopier av dokumenter for midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2012-06-11 Sundt Air AS   Flyging mens en avventer EASA godkjennelse
2012-06-08 Sundt Air AS   Permit to fly
2012-06-07 Sundt Air AS   Technical Visa
2012-05-09 Sundt Air AS   Søknad om Permit to Fly for flytestprogram etter modifikasjoner
2012-05-09 Sundt Air AS   Utstedelse av Permit to Fly for flytestprogram etter modifikasjoner
2012-05-08 Sundt Air AS   Søknad om Permit to Fly
2012-05-08 Sundt Air AS   søknad om dispenasjon fra timekrav under testflyging
2012-05-04 Sundt Air AS   1.St arc extension
2012-04-13 Post- og teletilsynet   midlertidig tillatelse
2012-04-10 Sundt Air AS   Sundt Air AS - OM-B og MEL til BE-350ER LN-KYV
2012-03-22 Sundt Air AS   Sundt Air AS - OM-B og MEL til BE-350ER LN-KYV
2012-03-20 Sundt Air AS   Sundt Air AS - MEL for Beechcraft Model 350ER
2012-03-13 Sundt Air AS   Sundt Air AS - MEL for Beechcraft Model 350ER
2012-01-12 Sundt Air AS   Sundt Air As - Godkjenning av vedlikeholdsprogram - revisjon nr 2 King Air B350ER
2011-12-22 Sundt Air AS   vedlikeholdsprogram - revisjon nr 2 til VHP for King Air B350ER
2011-09-12 Sundt Air AS   Godkjenning av Maintenance programme
2011-08-01 Sundt Air AS   Maintenance programme Beech B350ER King Air
2011-05-09 Sundt Air AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2011-05-06 Sundt Air AS   søknad om registrering av luftfartøy - Bill og Sale - Apostille - firmaattest
2011-05-06 Advokatfirmaet Arktis   søknad om registrering av luftfartøy - Bill og Sale - Apostille - firmaattest
2011-05-06 Nordea Finans Norge AS   panterett i luftfartøy
2011-05-05 Sundt Air AS   søknad om registrering av luftfartøy - Bill og Sale - Apostille - firmaattest
2011-05-05 Sundt Air AS   FL-745 docs
2011-05-03 Nordea Finans Norge AS   panterett i luftfartøy
2011-05-02 Gian Luca Congeddu   Søknad om foreløpig registrering i utlandet
2011-05-02 Utenriksdepartementet   11/00884-21 - Søknad om foreløpig registrering i utlandet
2011-04-28 Sundt Air AS   AMP
2011-04-22 Sundt Air AS   Export Certificate of Airworthiness
2011-04-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-04-19 Advokatfirmaet Arktis AS   Søknad om foreløpig registrering i utlandet
2011-04-15 Advokatfirmaet Arktis AS   Søknad om foreløpig registrering i utlandet
2011-04-13 Sundt Air AS   AMP
2011-04-12 Sundt Air AS   Subpart K & L
2011-04-11 Sundt Air AS   AMP
2011-04-08 Sundt Air AS   AMP
2011-03-29 Sundt Air AS   Bilag til søknad om luftdyktighetsbevis
2011-03-23 Sundt Air AS   Operatørstol
2011-03-23 Sundt Air AS   Søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2011-03-02 Sundt Air AS   Tildeling av ICAO kode
2011-03-01 Sundt Air AS   ICAO kode
2010-10-18 Sundt Air AS   Koding av 406Mhz ELT i redingsflåte
2010-10-06 Sundt Air AS   ICAO 24 Bits - ELT i redningsflåte
2010-10-04 Sundt Air AS   Reservasjon av kjennetegn
2010-10-04 Sundt Air AS   Serienummer
2010-10-04 Sundt Air AS   Bekreftet reservasjon av kjennetegn
source: caa.no