LN-NRO

Cessna Aircraft Company
172S

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 172S
MSN: 172S11011
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nedre Romerike Flyklubb
Adress: Småflyhavna
2007 KJELLER

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-01-25
Aircraft Added
Nedre Romerike Flyklubb

Related Youtube videos

LN-NRO data-toggle=

Sky high utdrikking - En tur i Cessna 172 over Oslo

LN-NRO data-toggle=

Landing at Torp airport with LN-NRO

LN-NRO data-toggle=

VFR flight from Szczecin to Wroclaw

LN-NRO data-toggle=

Flying along the alps from Wien to Salzburg

LN-NRO data-toggle=

Flying VFR from Salzburg and diverting to Bayreuth

LN-NRO data-toggle=

Flying from Brno to Vienna in a Cessna 172

LN-NRO data-toggle=

VFR flight from Roskilde to Szczecin

LN-NRO data-toggle=

Flying from Ostrava to Brno in a Cessna 172

LN-NRO data-toggle=

Flying VFR from Kjeller to Roskilde

LN-NRO data-toggle=

Touch & Go at ENSM Starmoen

LN-NRO data-toggle=

Flying VFR from Wroclaw EPWR to Ostrava LKMT

LN-NRO data-toggle=

Landing rwy30 ENKJ.MP4

LN-NRO data-toggle=

Kjeller - Flesland

LN-NRO data-toggle=

Landing runway 30 at Kjeller (ENKJ)

LN-NRO data-toggle=

Cessna 172S Skyhawk SP

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-10-11 Magnus Glosli Jacobsen     Sv: Ny reisedagbok
2021-10-01 Magnus Glosli Jacobsen     Ny reisedagbok
2021-02-03 NLF CAMO     ARC og Review report
2021-01-21 Nedre Romerike Flyklubb     Tilbakemelding på spørsmål om utført vedlikehold
2021-01-19 Norrønafly-Rakkestad AS     Application for permit to fly
2021-01-19 Norrønafly-Rakkestad AS     Kansellering av søknad om Permit to Fly
2021-01-18 Nedre Romerike Flyklubb     AMP og sider fra RDB
2021-01-15 Norrønafly-Rakkestad AS     Application for permit to fly LN-NRO
2020-12-18 Nedre Romerike Flyklubb     LN-NRO- vedtak om suspendering av Airworthiness Review Certificate (ARC) LN-NRO-2020
2020-02-10 Lasse Andersen     ARC
2019-03-28 Nedre Romerike Flyklubb     10/02411-26 - reisedagbok
2019-03-25 Nedre Romerike Flyklubb     reisedagbok
2019-02-13 NLF CAMO     ARC og Review report
2018-02-13 NLF CAMO     ARC og Review report
2017-12-05 Nedre Romerike Flyklubb   Bestilling reisejournal
2017-12-03 Nedre Romerike Flyklubb   Bestilling reisejournal
2017-02-20 NLF CAMO   ARC og Review report
2016-02-19 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2016-01-07 Nedre Romerike Flyklubb   Bestilling resejournal
2015-02-16 Norges Luftsportforbund   ARC og Review report
2014-08-07 Nedre Romerike Flyklubb   LN-NRO- Reisedagbok
2014-08-06 Anders Håkensen   Bestilling av reisedagbok småfly
2014-03-28 Lillestrøm Sparebank   slettelse og registrering av heftelse
2014-03-26 Lillestrømbanken   Pantedokument
2014-03-25 Lillestrømbanken   Pantedokumenter
2014-02-20 Norges Luftsportforbund   ARC
2013-01-29 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2012-01-30 Lillestrøm Sparebank   Pantedokument
2012-01-27 Lillestrøm Sparebank   Pantedokument
2012-01-26 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2011-05-05 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-02-11 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-02-02 Air-Consult   Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2011-02-01 Norges Luftsportforbund   Kopi av ARC
2011-02-01 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2011-01-25 Air-Consult   originaldokumenter om bekreftelse av avregistrering fra Tysk luftfartøyregister
2011-01-25 Air-Consult   Registrering av luftfartøy
2011-01-25 Air-Consult   originaldokumenter om bekreftelse av avregistrering fra Tysk luftfartøyregister
2011-01-12 Hovet & Co   Informasjon om tidligere tildelt ICAO 24 bit kode
2011-01-11 Hovet & Co AS   Tildeling av ICAO 24 bit kode
2011-01-10 Air-Consult   Søknad om luftdyktighetsbevis
2011-01-10 Air-Consult   Bill of Sale - Apostille
2010-11-09 Per-Inge Evensen   forlenget reservasjon av registreringsmerke
2010-03-15 Per Inge Evensen   Tildeling av ICAO - ELT Transponderkode
2010-03-11 Nedre Romerike flyklubb v/Per-Inge Evensen   D-EESP (LN-NRO) - Særskilt tillatelse til å operere i norsk luftrom
2010-03-11 Per Inge Evensen   etterlyser svar - søknad for tildeling av ICAO kode
2010-03-10 Per-Inge Evensen   Nedre Romerike flyklubb - Supplerende informasjon LN-NRO/ D-EESP
2010-03-10 Per-Inge Evensen   Nedre Romerike flyklubb - Forsikringsbevis LN-NRO
2010-02-16 Per-Inge Evensen   Søknad om tildeling av ICAO kode
2009-10-26 Runar Vassbotten   Reservert registreringsmerke
2009-10-23 Per Inge Evensen   Reservert registreringsmerke
source: caa.no