LN-OTE

Robinson Helicopter Company
R22 BETA

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R22 BETA
MSN: 4112
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skytec AS
Adress: Hangarveien 13
3241 SANDEFJORD
Operator: Pegasus Helicopter AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-08-08
Owner changed
Skytec AS
2013-04-29
Owner changed
European Helicopter Center AS
2010-10-11
Aircraft Added
Pegasus Helicopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-06-24 OSM Aviation AirTech AB     Copy of renewed ARC 15b.
2019-08-08 Skytec AS     Registrering av eierskifte
2019-08-05 EHC European Helicopter Center AS     Flyskjøte
2019-07-05 DNB Bank ASA Depot Finans     sletting av heftelse
2019-06-26 Per Norling     ARC
2019-06-26 DnB Bank ASA     sletting av pantesikkerhet
2019-06-21 Skytec AS     Søknad om registrering - Flyskjøte - Korreksjon
2019-06-21 Skytec AS     Svar på søknad om registrering - Flyskjøte
2019-06-21 Skytec AS     Søknad om registrering - flyskjøte
2019-06-20 Skytec AS     Søknad om registrering - Flyskjøte
2019-06-20 Skytec AS     Flyskjøte
2018-09-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-07-19 Scandinavian AirTech AB     Copy of renewed ARC
2018-07-13 Scandinavian AirTech AB     ARC
2018-05-07 EHC European Helicopter Center AS     forlenget ARC, issue date 07.08.2017
2018-05-06 EHC European Helicopter Center AS     Kopi av forlenget ARC, issue date 07.08.2017
2016-09-01 EHC European Helicopter Center AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OTE20160901a
2016-08-26 EHC European Helicopter Center AS   Recommendation Report
2016-04-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-02-16 EHC European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS - Oppdatert Operations Specifications rev. 7, etter flåteutvidelse for LN-OTE
2016-02-15 DnB Bank ASA   Registrering av heftelse
2016-02-09 DnB Bank ASA   Pantedokument
2016-01-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OTE- kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2016-01-12 EHC European Helicopter Center AS   Søknad om flåteutvidelse
2015-12-15 DnB Bank ASA   Sletting av pant
2015-12-08 DnB Bank ASA   Bekreftelse på sletting av pant
2015-11-30 DNB Bank ASA   LN-OTB og oversendelse av attesterte kopier av pantedokument
2015-11-27 DnB Bank ASA   LN-OTB og anmodning om attesterte kopier av pantedokumenter
2015-11-27 DnB Bank ASA   Vedrørende tinglyste heftelser i luftfartøy
2015-11-26 European Helicopter Center AS   LN-OTA, LN-OTB og Oversendelse av attesterte kopier av pantedokumenter
2015-11-10 EHC European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS - Oppdatert Operations Specifications i forbindelse med flåtereduksjon for LN-OTB og LN-OTE grunnet salg til Tyskland
2015-11-08 EHC European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS - Flåteendring - LN-OTB og LN-OTE
2015-09-05 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2014-08-19 European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2013-09-06 European Helicopter Center AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OTE20130906a
2013-09-03 European Helicopter Center AS   Recommendation Report
2013-06-18 European Helicopter Center AS (EHC)   European Helicopter Center AS (EHC) - Vedtak om endring av fartøyflåten LN-OTA LN-OTB LN-OTE
2013-04-29 Tenden Advokatfirma ANS   registrering av eierskifte og heftelse
2013-04-26 Tenden Advokatfirma ANS   Flyskjøte - Pantedokument
2013-04-25 SG Equipment Finance   sletting av pant
2013-04-23 SG Equipment Finance   registrering av pant
2012-10-31 Kenneth Dahlqvist   ARC 2011-24 - 1:st Extension
2010-10-21 Pegasus Helicopter AS   Utvidelse av fartøysflåten
2010-10-19 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2010-10-18 Pegasus Helicopter   Rechecked Rec report
2010-10-14 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis for brukt Robinson R22 Beta importert fra EASA landet Polen
2010-10-13 Pegasus Helicopter AS   Ny søknad om luftdyktighetsbevis
2010-10-12 SG Equipment Finance   Registrering av panterett i luftfartøy
2010-10-12 Pegasus Helicopter AS   Registrering av luftfartøy
2010-10-07 Pegasus Helicopter AS   Anmodning om registrering av luftfartøy
2010-07-19 Pegasus Helicopter AS   Angående søknad om luftdyktighetsbevis - Saksbehandling avsluttes da helikopteret ikke er registrert
2010-06-24 Pegasus Helicopter AS   Foreløpig svar- Utstedelse av ARC kan ikke skje før luftfartøy er registrert.
2010-06-24 Pegasus Helicopter AS     Foreløpig svar- Utstedelse av ARC kan ikke skje før luftfartøy er registrert.
2010-06-04 Post- og teletilsynet   Søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-05-26 Pegasus Helikoter AS   Retur av dokument.
2010-05-21 Pegasus Helicopter AS   Registrering av luftfartøy
2010-05-21 Pegasus Helicopter AS   Foreløpig svar - Utstedelse av luftdyktighetsbevis kan ikke skje før luftfartøyet er registrert
2010-05-12 Pegasus Helicopter AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2010-05-12 Pegasus Helicopter AS   søknad om ARC
2010-05-11 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-05-10 SG Equipment Finance   Panterett i luftfartøy - firmaattest
2010-04-16 Kenneth Dahlqvist   Tildeling av ICAO-id 24 bit Aircraft Address
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: