LN-OCM

Airbus Helicopters
AS 365 N2

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 365 N2
MSN: 6446
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Helicopter Transportation Group AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-05-02
Aircraft Deleted
Helicopter Transportation Group AS
2010-08-09
Aircraft Added
Helicopter Transportation Group AS
2010-08-01
Adress
Helicopter Transportation Group AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2012-05-02 CAA Germany   bekrefter slettelse av fartøyet
2012-05-02 Helicopter Transportation Group AS   Slettelse av luftfartøy
2012-04-30 Helicopter Transportation Group AS   ARC
2012-04-30 Helicopter Transportation Group AS   Avregistrering av luftfartøy
2012-04-13 Helicopter Transportation Group AS   Application for CofA for SN 6446
2012-04-13 Helicopter Transportation Group AS   Vedrørende luftdyktighetsbevis og støybevis
2012-04-13 Helicopter Transportation Group AS   Vedrørende søknad
2012-04-13 Helicopter Transportation Group AS   EASA Form 25 og EASA Form 45
2012-04-13 Helicopter Transportation Group AS   Diverse dokumentasjon
2012-04-13 Helicopter Transportation Group AS   EASA Form 25 og EASA Form 45
2012-04-11 Helicopter Transportation Group AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2012-04-10 Helicopter Transportation Group AS   Application for CofA for SN 6446
2012-04-10 Helicopter Transportation Group AS   Application for CofA for SN 6446
2012-04-04 Helicopter Transportation Group AS   ARC Reccomendation
2012-04-02 Helicopter Transportation Group AS   Application for CofA
2012-03-31 Helicopter Transportation Group AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2012-03-31 Helicopter Transportation Group AS   Application for CofA for SN 6446
2012-03-30 AVISA Aviation Safety Systems Ltd   PtF for AS365N2 SN 6446 to position to Germany
2012-03-30 AVISA Aviation Safety Systems Ltd.   Outstanding ADs as discussed - Supplemental AD List
2012-03-30 AVISA Aviation Safety Systems Ltd.   Outstanding ADs as discussed
2012-03-30 AVISA Aviation Safety Systems Ltd.   Ferry Flight Permit
2012-03-30 AVISA Aviation Safety Systems Ltd.   Ferry Flight Permit
2012-03-29 AVISA Aviation Safety System Ltd   PtF for AS365N2 SN 6446 to position to Germany
2012-03-28 AVISA Aviation Safety Systems Ltd   PtF for AS365N2 SN 6446 to position to Germany
2012-03-28 Helicopter Transportation Group AS   Vedrørende dokumentasjon
2012-03-28 AVISA Aviation Safety Systems Ltd   Vedrørende dokumentasjon
2012-03-28 AVISA Aviation Safety Systems Ltd   PtF for AS365N2 SN 6446 to position to Germany
2012-03-28 Helicopter Transportation Group AS   SN 6446
2012-03-27 AVISA Aviation Safety Systems Ltd   PtF for AS365N2 SN 6446 to position to Germany
2012-03-27 AVISA Aviation Safety Systems Ltd   PtF for AS365N2 SN 6446 to position to Germany
2012-03-27 AVISA Aviation Safety Systems Ltd   PtF for AS365N2 SN 6446 to position to Germany
2012-03-27 AVISA Aviation Safety Systems Ltd   PtF for AS365N2 SN 6446 to position to Germany
2012-03-15 Tollregion Vest-Norge   ang. import av luftfartøy
2012-03-14 Helicopter Transportation Group   ARC and C of A issue
2012-03-14 Toll Vest   behov for klargjøring av saken
2012-03-06 Tollregion Vest-Norge   angående melding til tolletaten
2012-03-05 Toll Vest   ang. melding til tolletaten
2012-02-24 Post- og teletilsynet   tillatelse til bruk av radioutstyr
2012-02-23 Tollregion Vest-Norge   melding om import av luftfartøy
2012-02-21 CHC Helikopter Service AS   AS365N2 - MSN 6446 ARC and C of A issue
2012-02-07 AVISA Aviation Safety Systems Ltd   AS365N2 - MSN 6446 ARC and C of A issue
2012-02-07 AVISA Aviation Safety Systems Ltd   SV: AS365N2 - MSN 6446 ARC and C of A issue
2012-02-07 Amin Mustafa   AS365N2 - MSN 6446 ARC and C of A issue.
2012-02-02 AVISA Aviation Safety Systems Ltd   Request for Permit to Fly
2012-02-02 AVISA Aviation Safety Systems Ltd   AD update
2012-02-01 AVISA Aviation Safety Systems Ltd   Request for Permit to Fly
2011-11-29 Helicopter Transportation Group AS   Kopi - Midlertidig tillatelse - bruk av radioutstyr - norskregistrert luftfartøy
2011-11-29 Post- og teletilsynet   Kopi - Midlertidig tillatelse - bruk av radioutstyr - norskregistrert luftfartøy
2011-11-25 Helicopter Transportation Group AS   Vedrørende Europcopter AS365N2 s/n 6446
2011-11-25 Helicopter Transportation Group AS   Svar - Europcopter AS365N2 s/n 6446
2011-11-24 AVISA Aviation Safety Systems Ltd   PtF
2011-11-24 AVISA Aviation Safety Systems Ltd   Permit to Fly
2011-11-23 AVISA Aviation Safety Systems Ltd   Permit to Fly
2011-11-22 CHC Helikopter Service AS   PTF application AS365N2 s/n 6446
2011-11-22 CHC Helikopter Service AS   RE - PTF application AS365N2 s/n 6446
2011-11-21 CHC Helikopter Service AS   PTF application AS365N2 s/n 6446
2011-10-28 AVISA Aviation Safety Systems Ltd   PTF Submission as promised
2011-10-28 AVISA Aviation Safety Systems Ltd   PTF Submission as promised
2011-10-28 AVISA Aviation Safety Ststems Ltd   permit to fly
2011-10-28 AVISA Aviation Safety Systems Ltd   AS365N2 PTF Application forms
2011-10-21 Post- og teletilsynet   kopi midlertidig tillatelse
2011-09-20 AVISA Aviation Safety Systems Ltd   AVISA CAMO Management
2011-09-16 AVISA Aviation Safety Systems Ltd   AVISA CAMO Management
2011-09-08 AVISA Aviation Safety Systems Ltd   AVISA Aviation Safety Systems Ltd. - Approval of Maintenance Programme
2011-09-05 AVISA Aviation Safety Systems Ltd   Maintenance programme Update
2011-09-05 AVISA Aviation Safety Systems Ltd   Maintenance programme Update
2011-08-31 AVISA Aviation Safety Systems Ltd   Maintenance programme Update
2011-08-25 AVISA Aviation Safety Systems Ltd   Maintenance programme Update
2011-07-18 Paul Wilson   Advice for AVISA Aviation Safety Systems Ltd
2011-07-15 Paul Wilson   Advice for AVISA Aviation Safety Systems Ltd
2011-02-18 Helicopter Transportation Group AS   kopi av nytt registreringsbevis
2011-02-18 Helicopter Transportation Group AS   nytt rgistreringsbevis - s/n 6446
2011-02-18 Helicopter Transportation Group AS   duplikat av registreringsbeviset
2010-08-09 Helicopter Transportation Group AS   diverse dokumenter i forbindelse med registrering av luftfartøy
2010-08-09 Helicopter Transportation Group AS   diverse dokumenter i forbindelse med registrering av luftfartøy
2010-07-28 CAA Nigeria   slettelsesattest
2010-07-28 mail@grouphtg.com   ang. mottatt slettelsesattest
2010-07-27 CAA Nigeria   slettelsesattest
2010-07-20 Helicopter Transportation Group AS   Søknad om registrering av helikopter - Bill of Sale - Firmaattest
2010-07-15 Helicopter Transportation Group AS   Søknad om registrering av helikopter - Bill of Sale - Firmaattest
2010-06-09 Gunnar Nordahl   Tildeling av ICAO 24 bit code
source: caa.no