LN-AAS

SAAB-Scania AB
91A

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: SAAB-Scania AB
Model: 91A
MSN: 91-128
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Magnussen Bjørn
Rogde Knut
Seth Kolbjørn
Sivertsen Kjell Arthur
Adress: Nedre Varden 12 B
4050 SOLA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-06-10
Owner changed
Magnussen Bjørn
Rogde Knut
Seth Kolbjørn
Sivertsen Kjell Arthur
2003-11-27
Aircraft Added
Stenbekk Viggo

Related Youtube videos

LN-AAS data-toggle=

Saab Safir LN-AAS i regnvær

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-05-11 Bjørn Magnussen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2021-05-06 Bjørn Magnussen     Vedlikeholdsrapport VR
2020-02-21 Bjørn Magnussen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2020-02-14 Bjørn Magnussen     Vedlikeholdsrapport VR
2020-02-13 Bjørn Magnussen     LN-AAS Godkjenning av revisjon til vedlikeholdspogram.
2020-02-07 Bjørn Magnussen     LN-AAS Godkjenning av vedlikeholdspogram
2020-01-08 Bjørn Magnussen     Rettelse til Søknad om Kalendertidsforlengelse
2020-01-07 Bjørn Magnussen     Søknad om Kalendertidsutvidelse av propell
2019-07-29 Hovedredningssentralen i Sør Norge     falsk alarm fra ELT - Sameiet LN-AAS v/ Bjørn Magnussen
2019-07-29 Hovedredningssentralen i Sør Norge     falsk alarm fra ELT - Sameiet LN-AAS v/ Bjørn Magnussen
2019-03-29 Bjørn Magnussen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2019-03-26 Bjørn Magnussen     Vedlikeholds rapport
2018-05-11 Bjørn Magnussen     Registrering av eierskifte
2018-04-17 Bjørn Magnussen     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-04-06 Bjørn Magnussen     Vedlikeholdsrapport VR
2018-03-15 Bjørn Magnussen     Ny Motorjournal bok
2018-01-18 Bjørn Magnussen     Overdragelse av luftfartøy
2017-12-19 Bjørn Magnussen   flyskjøte
2017-06-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-05-04 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholds rapport
2017-05-04 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholds rapport
2017-05-03 Bjørn Magnussen   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis.
2017-05-02 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2016-03-17 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedtak om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2016-03-16 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport VR
2016-03-16 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2015-02-09 Bjørn Magnussen   Vedlikeholdsrapport VR og Søknad om Særskilt Luftdyktighetsbevis
2015-02-04 Bjørn Magnussen   Vedlikeholdsrapport VR og Søknad om Særskilt Luftdyktighetsbevis
2014-12-18 Bjørn Magnussen   Innsendelse av vedlikeholdsrapport VR/årlig ettersyn og anmodning om Særskilt Luftdyktighetsbevis
2014-12-15 Bjørn Magnusssen   Innsendelse av vedlikeholdsrapport VR/årlig ettersyn og anmodning om Særskilt Luftdyktighetsbevis
2014-12-08 Bjørn Magnussen   Innsendelse av vedlikeholdsrapport VR/årlig ettersyn og anmodning om Særskilt Luftdyktighetsbevis
2014-12-01 Bjørn Magnussen   Innsendelse av vedlikeholdsrapport VR/årlig ettersyn og anmodning om Særskilt Luftdyktighetsbevis
2012-02-22 Bjørn Magnussen   godkjenning av flymekaniker Annex II experimental
2012-02-16 Bjørn Magnussen   søknad om godkjenning av flymekaniker Annex II experimental
2011-03-16 Bjørn Magnussen   LN-AAS - endring av magnetbrytere
2011-03-16 Bjørn Magnussen   LN-AAS Permit to Fly
2011-03-11 Bjørn Magnussen   VR og søknad om PtF og søknad om endring av magnetbrytere
2010-03-12 Bjørn Magnussen   Permit to Fly
2010-03-09 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2010-02-21 Bjørn Magnussen   Vedlikeholdsrapport og Permit to Fly
2009-09-07 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-02-25 Bjørn Magnussen   Utstedelse av Permit to Fly
2008-11-24 Sameiet LN-AAS   vedlikeholdsrapport - vedlikeholdsunderlag
2008-10-28 Bjørn Magnussen   tildeling av ICAO-koder
2008-07-11 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2008-06-13 Bjørn Magnussen   registrert eierskifte
2008-06-13 Bjørn Magnussen   avslag på søknad om endring av registrering fra LN-AAS til LN-BNL
2008-05-06 Bjørn Magnussen   Flyskjøte - dokumentasjon på ID
2008-02-16 Viggo Stenbekk   tilsynsrapport
2008-02-16 Viggo Stenbekk   korrigert vedlikeholdsrapport (VR)
2008-01-22 Steven Nygård   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-03-20 Viggo Stenbekk   ettersending av tommasse og balanserapport
2006-12-19 Viggo Stenbekk   Vedlegg til vedlikeholdsrapport
2006-12-06 Sola Airservice v/Kåre Hagelien   Vedlikeholdsrapport (VR)
2005-12-10 Michael Hansen   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: