LN-BRG

Dassault Aviation S.A
FALCON 900EX EASY

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Dassault Aviation S.A
Model: FALCON 900EX EASY
MSN: 230
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: BRG AIR KS
Operator: Sundt Air AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-04-29
Aircraft Deleted
BRG AIR KS
2010-04-16
Owner changed
BRG AIR KS
2010-04-16
Aircraft Added
BRG AIR KS

Related Youtube videos

LN-BRG data-toggle=

Business jets Oslo Airport Gardermoen Norway

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-05-09 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av dokument om tillatelse
2016-05-02 Sundt Air AS   Retur av orginalt C of A og Noise Certificate til Falcon 900 EX Easy serieno 230
2016-05-02 Sundt Air AS   Retur av originalt registreringsbevis etter slettelse
2016-05-02 Advokatfirmaet Arktis AS   Sletting av luftfartøy
2016-04-29 Advokatfirmaet Arktis AS   effektueringsmelding
2016-04-29 Gian Luca Congeddu   forespørsel om registerutskrift
2016-04-29 Advokatfirmaet Arktis AS   attestert registerutskrift
2016-04-29 Advokatfirmaet Arktis AS   attestert registerutskrift
2016-04-28 Advokatfirmaet Arktis AS   Sletting av luftfartøy
2016-04-27 Sundt Air AS   Søknad om eksportluftdyktighetsbevis for eksport til Isle of Man
2016-04-27 Sundt Air AS   Bekreftelse på oppdatering av AFM
2016-04-26 Sundt Air AS   AFM DGT84972 er ikke korrekt oppbygd
2016-04-26 Sundt Air AS   Utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis for brukt Dassault Falcon 900EX EASy SN 230 som skal eksporteres ut av EASA området til Isle of Man
2016-04-26 Sundt Air AS   techlog 689-690
2016-04-26 Sundt Air AS   mass and balance
2016-04-26 Sundt Air AS   Camp next due
2016-04-26 Sundt Air AS   AD list
2016-04-26 Sundt Air AS   AMP status
2016-04-26 Sundt Air AS   øknad om eksportluftdyktighetsbevis for eksport til Guernsey
2016-04-25 Advokatfirmaet Arktis AS   attestert registerutskrift
2016-04-22 Advokatfirmaet Arktis AS   att. registerutskrift
2016-04-20 Sparebanken Møre   sletting av pant
2016-04-19 Sparebanken Møre   Sletting av pantedokument
2016-04-18 Sundt Air AS   Søknad om expoert bevis
2016-04-14 Advokatfirmaet Arktis AS   Attestert registerutskrift
2016-04-14 Gian Luca Congeddu   forespørsel om registerutskrift
2015-09-07 Sundt Air AS   ARC Extension
2014-08-11 Sundt Air AS   ARC Extension
2014-06-23 Sundt Air AS   Sundt Air - Approval for Electronic Flight Bag for LN-BRG
2014-06-11 Sundt Air AS   Sundt Air - Godkjenning av Electronic Flight Bag (EFB) for LN-BRG
2014-06-04 Sundt Air AS   Sundt Air - søkna om godkjennelse av Electronic Flight Bag - EFB ofr LN-BRG
2013-08-20 Sundt Air AS   ARC Review
2012-08-27 Sundt Air AS   ARC Extension
2012-02-20 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon nr 3 - LN-AKR/LN-BRG Falcon900EX
2012-01-25 Sundt Air AS   Sundt Air AS - søknad om godkjenning av revisjon nr 3 til selskapets vedlikeholdsprogram for F900EX EASy - LN-AKR og LN-BRG
2011-12-15 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Godkjenning av revisjon nr 2 til selskapets vedlikeholdsprogram for Falcon 900EX - LN-AKR og LN-BRG
2011-08-30 Sundt Air AS   Svar på søknad om bruk av Electronic Flight Bag F-900 EASy
2011-02-09 Sundt Air AS   søknad om bruk av Electronic Flight Bag F-900 EASy
2010-08-23 Sundt Air AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate.
2010-08-18 Sundt Air AS   Airworthiness Review
2010-06-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-04-16 Sundt Air AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og AFM forside for for fly med produksjonsår 2009
2010-04-16 Republique Francaise   Søknad om validering av fransk ARC
2010-04-16 Sundt Air AS   validering av fransk ARC
2010-04-16 Advokatfirmaet Arktis AS   Registeringsbevis
2010-04-15 Advokatfirmaet Arktis AS   søknad om registrering av luftfartøy og tinglysning av heftelse - Bill of sale - firmaattest - pantedokument
2010-04-08 Sundt Air AS   Utkast til forbedret EASA Form 37/18b i forbindelse med Permit to FLy søknad
2010-04-08 Sundt Air AS   SV - Utkast til forbedret EASA Form 37/18b i forbindelse med Permit to FLy søknad
2010-04-08 Sundt Air AS   Utkast til forbedret EASA Form 21 med referanse til EASA Form 18b
2010-04-08 Sundt Air AS   Retur av forbedret EASA Form 21 med referanse til EASA Form 18b
2010-04-07 Sundt Air AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2010-04-06 Sundt Air AS   Permit-to-fly
2010-03-31 Dassault Falcon Service   LN-BRG/F-GMDS - F900EXEASY SN 230- Comments after review of documents 30. March 2010
2010-03-30 Dassault Falcon Service   F900EXEASY SN 230 ex F-GMDS - Technical Situation Report FZ-05-10
2010-03-26 Gian Luca Congeddu   Oppdatert søknad
2010-03-24 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-03-11 Gian Luca Congeddu   søknad om foreløpig registrering
2010-03-10 Gian Luca Congeddu   søknad om foreløpig registrering
2010-03-09 Advokatfirmaet Arktis AS   Søknad om foreløpig registrering av luftfartøy
2009-12-07 glc@arktislaw.no   Reservert registreringsmerke
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: