LN-FTF

Cessna Aircraft Company
172S

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 172S
MSN: 172S10958
Mode-S Hex: 478728
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sky Management AS
Operator: Luftfartsskolen Torp AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-07-06
Aircraft Deleted
Sky Management AS
2014-04-01
Adress
Sky Management AS
2013-10-01
Name
Sky Management AS
2010-01-20
Aircraft Added
Flyteknisk AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-09-16 Luftfahrt-Bundesamt   Certificate of deletion
2015-07-06 Sky Management AS   begjæring om sletting av luftfartøy
2015-07-03 Flyteknisk Notodden AS   avregistrering av luftfartøy
2014-10-27 Siemens Financial Services AB   sletting av panteobligasjon
2014-02-20 Pilot Flyskole AS   Extension ARC
2013-12-11 Pilot Flyskole AS   Pilot Flyskole AS - ACAM rapport 0001-2935 - LN-FTF
2013-09-19 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2012-12-05 Pilot Flyskole AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) 12-0450
2012-11-26 Bohusflyg AB   Granskningsdokumentasjon - fornyelse ARC
2012-02-15 Flyteknisk Notodden AS   Extension av ARC
2011-01-13 Flyteknisk AS   Extension ARC
2010-08-05 Luftfartsskolen Torp AS   attestasjon av tekniske journaler
2010-04-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-04-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-04-15 Luftfartsskolen Torp   Luftfartsskolen - bruk av Cessna 172 i skolevirksomhet
2010-02-11 Luftfartsskolen Torp   utstedelse av Airworthiness Review certificate- ARC
2010-02-09 Flyteknisk AS   ICAO 24 bits kode
2010-02-09 Luftfartsskolen Torp   Utstedelse av 24-bits ICAO kode
2010-02-05 Luftfartsskolen Torp   Vedtak om godkjenning av innleieavtale
2010-02-04 Luftfartsskolen Torp   Vedrørende søknad om utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) basert på recommendation Report.
source: caa.no

More information: