LN-WDG

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-402

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-402
MSN: 4266
Mode-S Hex: 4785C1
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Widerøe Asset AS
Adress: Langstranda 6
8003 BODØ
Operator: Widerøes Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-09-27
Owner changed
Widerøe Asset AS
2013-06-28
Owner changed
Widerøe's Flyveselskap AS
2010-10-01
Adress
SAS Norge AS
2009-10-28
Owner changed
SAS Norge AS
2009-08-31
Aircraft Added
Widerøe's Flyveselskap AS

Related Youtube videos

LN-WDG data-toggle=

Widerøe Dash DHC-8-Q400 landing kjevik

LN-WDG data-toggle=

Wideroe Dash 8-400 LN-WDG landing at Bergen arriving from Tromsö

LN-WDG data-toggle=

Wideroe Dash 8-400 LN-WDG departing Tromsö bound for Bergen

LN-WDG data-toggle=

Wideroe | LN-WDG | DHC-8-Q400 at Liverpool Airport | RWY27

LN-WDG data-toggle=

Widerøe Dash 8-400 LN-WDG landing at Stavanger Airport

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-07-23 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøes Flyveselskap AS - LN-WDG, LN-WIO, one time variations of the maintenance programme
2021-06-10 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC S/N 4266
2021-01-22 Widerøe's Flyveselskap AS     Godkjenning av One-Time Extension to 6YR Calendar Inspections
2021-01-11 Widerøe's Flyveselskap AS     Application for One-Time Extension to 6YR Calendar Inspections
2020-08-24 Widerøe's Flyveselskap AS     One Time Variation Approval
2020-06-15 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC Extension
2019-06-06 Widerøe's Flyveselskap AS     Dokumentasjon etter extension no 1 av ARC
2018-06-18 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC Insp. - S/N 4266
2017-07-04 Widerøes Flyveselskap AS   WF - Dokumentasjon etter extension # 2 av ARC s/n 4266
2017-04-28 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av endring av innleieavtale for LN-WDG
2017-04-28 Widerøes Flyveselskap AS   Leaseavtale Widerøe Asser/Widerøes Flyveselskap LN-WDG
2017-04-27 Arntzen de Besche Advokatfirma   sletting og registrering av heftelser
2017-04-26 Arntzen de Besche Advokatfirma   Sletting av IDERA og registrering av ny IDERA og pant
2017-04-24 Arntzen de Besche Advokatfirma   sletting av IDERA og registrering av pant og IDERA
2016-09-27 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte for LN-WDG
2016-09-27 Widerøe Asset AS   Overdragelse etter fisjon
2016-09-01 Widerøes Flyveselskap AS   Eierskifte - LN-WDG
2016-06-30 Widerøe Technical Services AS   ARC Extension
2015-06-29 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter ARC fornyelse
2014-06-27 Widerøes Flyveselskap AS   ARC extension No 2
2013-07-08 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter Extension No 1 av ARC
2013-06-28 Arntzen de Besche   effektuering
2013-06-28 Arntzen de Besche Advokatfirma   sletting av heftelse og IDERA-registrering av eierskifte, heftelse og IDERA
2013-06-28 Widerøe`s Flyveselskap   oversendelse av registreringsbevis
2013-06-26 Arntzen de Besche   Eiendomsoverdragelse
2013-06-03 Arntzen de Besche Advokatfirma   Power of Attorney - Aircraft Mortgage Deed - Bil of Sale - IDERA
2013-05-31 Widerøes Flyveselskap AS   Power of Attorney
2013-05-28 Scandinavian Airlines System   Power of Attorney
2013-05-22 Arntzen de Besche Advokatfirma   attestert registerutskrift
2012-07-06 Widerøes Flyveselskap AS   ARC
2011-07-07 Widerøes Flyveselskap AS   Extension No 2
2010-07-13 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter Extension No 1 ARC
2009-10-30 Widerøe`s Flyveselskap AS   Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av innleie på LN-WDG
2009-10-30 Atle Stensrud   LN-WDF, LN-WDG og Registrerte pantobligasjoner
2009-10-30 Arntzen   LN-WDF, LN-WDG og Registrert eierskifte
2009-10-30 Widerøe   LN-WDF, LN-WDG og Registreringsbevis
2009-10-29 Atle Stensrud   LN-WDF/WDG og WDH - effektueringsmelding mht. registrering av pantedokument
2009-10-29 Arntzen   LN-WDF, LN-WDG og Registrert eierskifte
2009-10-29 Widerøe   LN-WDF, LN-WDG og Registreringsbevis
2009-10-28 Arntzen de Besche Advokatfirma   LN-WDF, LN-WDG og Registrert eierskifte
2009-10-28 Widerøes Flyveselskap AS   LN-WDF, LN-WDG og Registreringsbevis
2009-10-28 Widerøes Flyveselskap AS   orginal Power og Attorney
2009-10-28 Atle Stensrud   Kopi av registreringsbevis
2009-10-27 d.danielsen@wideroe.no   Ad: Kopi av tre vedtak om godkjenning av innleieavtaler på LN-WDF, LN-WDG og LN-WDH samt oppdatert Operations Specification rev. 26
2009-10-27 d.danielsen@wideroe.no   Kopi av tre vedtak om godkjenning av innleieavtaler på LN-WDF, LN-WDG og LN-WDH samt oppdatert Operations Specification rev. 26
2009-10-27 Widerøes Flyveselskap AS   Kopi av tre vedtak om godkjenning av innleieavtaler på LN-WDF, LN-WDG og LN-WDH samt oppdatert Operations Specification rev. 26
2009-10-27 Arntzen de Besche Advokatfirma   eierskifte - pant - Bill of Sale - avvent registrering
2009-10-27 Arntzen de Besche Advokatfirma   nye pantedokumenter
2009-10-26 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av innleie på LN-WDG erøes Flyveselskap AS
2009-10-21 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om godkjenning av innleie - Widerøes Flyveselskap AS
2009-10-06 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-31 Widerøes Flyveselskap AS   registrering av luftfartøy
2009-08-27 Widerøes Flyveselskap   Temporary acceptance of changes to STC EASA.IM.A.S.03092
2009-08-27 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om Exemtion
2009-08-27 Widerøes Flyveselskap AS   Ustedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-08-24 Widerøes Flyveselskap AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2009-08-24 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om Permit to Fly
2009-08-13 Brønnøysund   firmaattest
2009-08-10 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2009-08-07 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om luftdyktighetsbevis og ARC
2009-08-06 Canadian Civil Aircraft Register   Slettelsesattest
2009-07-31 Ministry of Government Services Ontario   registrering av luftfartøy
2009-07-22 Utenriksdepartementet   Anmodning om foreløpig registrering av
2009-07-17 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-07-16 Utenriksdepartementet   anmodning om foreløpig registrering ved Det norske konsulatet i Toronto, Canada
2009-07-15 Widerøes Flyveselskap AS   Forsikringsbevis
2009-07-14 Widerøes Flyveselskap AS   Registrering av luftfartøy - Power of Attorney
2009-06-26 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-11-26 Widerøes Flyveselskap AS   tildeling av ICAO-koder
2008-11-24 sefik.karabeg@wideroe.no   LN-WDF/LN-WDG/LN-WDH- Bekreftelse på spesifisering av reserverte registreringsmerker
2008-11-14 Widerøes Flyveselskap AS   anmodning om nye ICAO-koder - Q400 for levering 2009
source: caa.no

More information: