LN-WDV

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-402

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-402
MSN: 4212
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Fly 108 Limited
Operator: Widerøes Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-07-30
Aircraft Deleted
Fly 108 Limited,
2008-10-10
Aircraft Added
Fly 108 Limited,

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2009-07-30 Arntzen deBesche v/Sverre Hødnebø   effektueringsmelding
2009-07-30 Arntzen de Besche advokatfirma AS   slettet pant og luftfartøy
2009-07-30 RegAircraft   slettelsesattest pr. e-post til CAA-UK
2009-07-23 Arntzen de Besche Advokatfirma   avvent sletting av panteobligasjon og avregistrering
2009-02-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-11-11 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-10-28 Widerøes Flyveselskap AS   Physical survey i forbindelse med utstedelse av ARC - Findings Regarding M.A. Subpart G TO A/C S/N 4212
2008-10-27 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av korrigert EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis pga feil utstedelses dato
2008-10-23 Widerøes Flyveselskap AS   CofA
2008-10-15 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøes Flyveselskap AS - validering av Airworthiness Review Certificate (ARC) - LN-WDV
2008-10-14 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, oppdatert EASA Form 45 støybevis med 29574 kg og AFM forside
2008-10-12 Widerøe Flyselskap AS   Godkjent innleie fra Flybe Limited til Widerøes flyselskap AS
2008-10-10 Advokatfirma Arntzen de Besche   registrering av luftfartøy
2008-10-09 Widerøes Flyveselskap AS   Legal Opinion - Bekreftelse fra advokat
2008-10-09 Advokatfirma Arntzen de Besche   registrering av luftfartøy
2008-10-09 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av Permit to Fly for flyging fra Exeter, England til Sandefjord i forbindelse med import av luftfartøyet
2008-10-03 john.arne.steen@wideroe.no   copy og current ARC and C of A, MSN 4212
2008-10-02 Widerøes Flyveselskap AS   LN-WDV - DHC-8-400 MTOW - Enhanced High Gross Weight,
2008-10-01 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om Permit to Fly
2008-10-01 john.arne.steen@wideroe.no   MSN 4212 oppdatert VR
2008-09-26 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-08-15 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-08-05 Widerøes Flyveselskap AS   vedlikeholdsrapport
2008-07-31 Maples and Calder   Power of Attorney
2008-07-24 ARNTZEN de BESCHE Advokatfirma AS   Dispensasjon fra nasjonalitetskravet i luftfartsloven
2008-07-23 ARNTZEN de BESCHE Advokatfirma AS   Søknad som dispensasjon fra nasjonalitetskravet i luftfartsloven
2008-07-23 Arntzen de Besche AS   application for å despensation from section 3-2 (2) of the aviation act
2008-07-22 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 45 Støybevis
2008-06-06 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad innleie
2008-06-06 LN-WDV Avtale   LN-WDV Avtale
2008-05-30 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-05-08 Widerøes Flyveselskap AS   Tildeling av ICAO koder
2008-05-05 sefik.karabeg@wideroe.no   LN-WDT, LN-WDU, LN-WDv, bekreftelse på reservasjon av registreringsmerker
2008-05-02 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøes Flyveselskap AS - reservering av kjennemerker - nye fly DHC-8-400 - LN-WDT, LN-WDU, LN-WDV, LN-WDW
source: caa.no

More information: