LN-WDW

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-402

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-402
MSN: 4216
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: GOAL Verwaltungsgesellschaft mbH&Co
Operator: Widerøes Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-09-29
Aircraft Deleted
GOAL Verwaltungsgesellschaft mbH&Co.
2008-09-04
Aircraft Added
GOAL Verwaltungsgesellschaft mbH&Co.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2009-09-29 Arntzen de Besche Advokatfirma   Slettet pantobligasjon og slettet luftfartøy
2009-09-29 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   Vedlagt følger anmodning om sletting av pant samt sletting fra registeret
2009-09-22 Arntzen de Besche Advokatfirma   Aircraft Mortgage Deed and Power of Attorney
2009-08-25 Widerøes Flyveselskap AS   ARC + Check Lister etter review av S/N 4216
2009-08-25 Widerøes Flyveselskap AS   Airworthiness review, statement & recommendation rev jun 09
2009-02-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-11-28 Widerøes Flyveselskap AS   Rapportering One-Off Authorization
2008-11-11 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-10-07 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 45 og AFM forside med MTOW økt til 29574 kgs.
2008-09-26 Atle.Stensrud@arntzendebesche.no   bestilling av attestert registerutskrift
2008-09-26 Arntzen de Besche Advokatfirma   attestert registerutskrift
2008-09-26 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-09-15 Arntzen de Besche Advokatfirma   oversendelse av korrigert registreringsbevis
2008-09-09 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøes Flyveselskap AS - validering av Airworthiness Review Certificate (ARC) - LN-WDW
2008-09-08 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og AFM forside
2008-09-08 Widerøes Flyveselskap AS   Godkjenning av innleie
2008-09-05 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av Permit to Fly for flyging fra Exeter, England til Sandefjord Torp i forbindelse med import
2008-09-05 Arntzen de Besche Advokatfirma   registrering av luftfartøy og pantedokument
2008-09-04 Widerøes Flyveselskap AS   søknad Permit to fly - Dash-8-402 s/n 4216
2008-09-03 Arntzen de Besche Advokatfirma   registration MSN 4216
2008-09-03 Hugh James Garety   erklæring på eierskap
2008-09-01 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   ønske tilbakemelding mht status på behandlingen av innleiegodkjennelsen
2008-08-29 Widerøes Flyveselskap AS   søknad ARC of CofA - vedlikeholdsrapport
2008-08-25 KGAL Algemein Leasing   bekreftelse - Apostille
2008-08-15 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-08-07 Arntzen de Besche Advokatfirma   Apostille - company certificate - Power of Attorney
2008-07-22 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-05-30 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-05-08 Widerøes Flyveselskap AS   tildeling av ICAO koder
2008-05-05 sefik.karabeg@wideroe.no   LN-WDT, LN-WDU, LN-WDv, bekreftelse på reservasjon av registreringsmerker
2008-05-02 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøes Flyveselskap AS - reservering av kjennemerker - nye fly DHC-8-400 - LN-WDT, LN-WDU, LN-WDV, LN-WDW
source: caa.no