LN-WDT

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-402

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-402
MSN: 4185
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Fly 108 Limited,
Operator: Widerøes Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-06-03
Aircraft Deleted
Fly 108 Limited,
2008-08-06
Aircraft Added
Fly 108 Limited,

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2009-08-25 Widerøes Flyveselskap AS   dokumenter ARC
2009-06-03 Arntzen   Slettet heftelse og slettet luftfartøy
2009-06-03 CAA UK   Slettelsesattest til CAA UK
2009-05-29 Arntzen de Besche   Vedrørende sletting og avregistrering i henhold til vedlagt dokumentasjon
2009-01-12 Widerøes Flyveselskap AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-01-06 Widerøes Flyveselskap AS   ARC forlengelse
2008-11-28 Widerøes Flyveselskap AS   Rapportering One-Off Authorization
2008-10-07 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 45 og AFM forside med MTOW økt til 29574 kgs.
2008-10-02 Widerøes Flyveselskap AS   DHC-8-400 MTOW - Enhanced High Gross Weight,
2008-08-26 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-08-25 Widerøes Flyveselskap AS   vedlikeholdsrapport
2008-08-11 Marthinsen, Roger   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-08-07 Arntzen de Besche Advokatfirma   registrering av luftfartøy og pantedokument
2008-08-06 Widerøes Flyveselskap AS   Godkjent innleie
2008-08-04 Civil Aviation Authority UK   dispensasjon fra nasjonalitetskravet VS: Fax received from 44 20 74536670, 1 Page(s)
2008-08-04 Arntzen de Besche Advokatfirma   LN-WDT- registrering av luftfartøy
2008-08-04 Arntzen de Besche Advokatfirma   kopi av kvittering - gebyr pant
2008-08-04 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og AFM forside
2008-08-01 Arntzen de Besche Advokatfirma   registreing av luftfartøy - apostille - Aircraft mortage deed
2008-08-01 Addleshaw Goddard   Apostille
2008-07-31 Widerøes Flyveselskap AS   forsikringsbevis
2008-07-31 Maples and Calder   Power of Attorney
2008-07-30 Widerøes Flyveselskap AS   kopi av det signerte Certificate Addendum
2008-07-29 Widerøes Flyveselskap AS   Signert Insurance Certificate
2008-07-27 Widerøes Flyveselskap AS   Oppdatering - vedlegg av signert Leaseavtale for SN 4185
2008-07-21 Widerøes Flyveselskap AS   vedlikeholdsrapport
2008-07-09 Arntzen de Besche Advokatfirma   søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2008-07-08 Arntzen de Besche Advokatfirma   søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2008-06-13 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2008-06-06 LN-WDT Avtale   LN-WDT Avtale
2008-06-05 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om godkjenning av innleie - Dash 8 Q 400
2008-05-30 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-05-08 Widerøes Flyveselskap AS   tildeling av ICAO koder
2008-05-05 sefik.karabeg@wideroe.no   LN-WDT, LN-WDU, LN-WDv, bekreftelse på reservasjon av registreringsmerker
2008-05-02 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøes Flyveselskap AS - reservering av kjennemerker - nye fly DHC-8-400 - LN-WDT, LN-WDU, LN-WDV, LN-WDW
source: caa.no

More information: