LN-SOL

Bombardier Aerospace Inc.
BD100-1A10, CHALLENGER 300

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: BD100-1A10, CHALLENGER 300
MSN: 20203
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Albatross Investering AS
Operator: Sundt Air AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-07-14
Aircraft Deleted
Albatross Investering AS
2008-09-02
Aircraft Added
Albatross Investering AS
2008-08-29
Aircraft Added
Albatross Investering AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2009-08-31 Britt Einarsen   Sundt Air AS - Årsavgifter LN-SOL og LN-AIR
2009-08-28 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Refusjon av årsgebyrer - LN-SOL og LN-AIR
2009-07-14 Willy Jensen   LN-SOL Radiolisens
2009-07-14 Sandstø, Lars   LN-SOL C of A as signed and sent
2009-07-14 Resulbegovic, Namik   effektueringsmelding
2009-07-14 Arne Blystad , Albatross Investering AS   sletting av luftfartøy
2009-07-13 Sundt Air as   Issue of Certificate of Airworthiness for Export, cover letter
2009-07-07 Arne Blystad , Albatross Investering AS   avregistrering av luftfartøy
2009-07-03 Sundt Air AS   Søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2009-05-20 Insured Aircraft Title Service, Inc.   Regarding LN-SOL
2008-09-04 Sundt Air AS   Sundt Air AS - LN-SOL, Godkjenning av innleie
2008-09-03 Sundt Air AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-02 Gram. Hambro & Garman   endelig registrering av luftfartøy
2008-09-01 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma   søknad om registrering - Bill of Sale
2008-09-01 Roar Holmenes   LN-SOL Dokumentasjon vedrørende søknad om ARC og CofA (DEL 2)
2008-09-01 Sundt Air AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate ARC
2008-08-29 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2008-08-29 Den norske ambassaden i Ottawa   midlertidig registrert fartøy
2008-08-29 Roar Holmenes   LN-SOL Dokumentasjon ifm. utstedelse av ARC og CofA
2008-08-29 Roar Holmenes   Dokumentasjon ifm. søknad om ARC og CofA.
2008-08-28 Kanadas luftartøyregister   slettelsesattest
2008-08-27 Sundt Air AS   Utstedelse av Permit to Fly
2008-08-27 Sundt Air AS   Permit to Fly - EASA Form 21 signert
2008-08-25 Sundt Air AS   Endring av AOC N-055 - Operational Specifications
2008-08-25 Sundt Air AS   Bombardier Aerospace Challenger BD-100-1A10 Serial Number 20203
2008-08-13 Sundt Air AS   Vedlikeholdsrapport
2008-08-05 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-07-23 Gian Luca Congeddu   vedr. ønske om skifte av registreringssted
2008-07-22 Gian Luca Congeddu   vedr. søknad om foreløpig registering
2008-07-10 pov@mfa.no   informasjon vedr. midlertidig registrering av luftfartøy
2008-06-26 Utenriksdepartementet   Anmodning om midlertidig registrering av luftfartøy ved Det norske generalkonsulatet i Montreal, Canada
2008-06-19 Utenriksdepartementet   anmodning om midlertidig registrering av luftfartøy ved Den norske ambassade i Canada
2008-06-16 Gram, Hambro & Garman   søknad om foreløpig registrering
2008-06-12 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-06-12 Sundt Air AS   Sundt Air AS - vedr. godkjenning av revisjon 1 til selskapets vedlikeholdsprogram for Bombardier CL300 - LN-AIR og LN-SOL
2008-06-03 European Aviation Safety Agency   permit to fly
2008-06-03 Sundt Air AS   Permit til fly - application for approval of flight conditions for a permit to fly
2008-06-03 Sundt Air AS   Part 21 - application for Part 21 Permit to fly
2008-05-28 Sundt Air AS   Sundt Air AS - flåteutvidelse / godkjenning av innleiekontrakt LN-SOL
2008-05-28 Sundt Air AS   Sundt Air AS - søknad om godkjenning av revisjon 1 til selskapets vedlikeholdsprogram for Bombardier CL300 - LN-AIR og LN-SOL
2008-05-15 Sundt Air AS   tildeling av ICAO kode
2008-05-09 Sundt Air AS   LN-SOL og søknad om flåteutvidelse og godkjenning av innleiekontrakt
2008-05-05 Sundt Air AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-03-12 Sundt Air   LN-SOL- bekreftelse på reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no