LN-FTC

The New Piper Aircraft, Inc
PA-34-220T

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-34-220T
MSN: 3449352
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sky Management AS
Operator: Luftfartsskolen Notodden AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-02-23
Aircraft Deleted
Sky Management AS
2014-04-01
Adress
Sky Management AS
2013-10-01
Name
Sky Management AS
2008-05-07
Aircraft Added
Flyteknisk AS

More aircraft operated by Luftfartsskolen Notodden AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-02-23 Sky Management AS   sletting av luftfartøy
2016-02-18 Ronny Hansen   Avregistrering av luftfartøy
2016-02-17 Avcon   sletting av pant
2016-02-17 Sky Management AS   avregistrering av luftfartøy
2016-02-10 Avcon   pantedokument
2015-10-21 Avcon   Registrering av pant
2015-10-21 Siemens Financial Services AB   sletting av pant
2015-10-13 Avcon   Registration of mortage
2015-10-06 Siemens Financial Services AB   Sletting av pantobligasjon - pantedokument
2015-09-24 Pilot Flyskole AS   Extension ARC
2014-09-16 Pilot Flyskole AS   ARC extension
2013-09-25 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2013-09-17 Pilot Flyskole AS   utstedelse av ARC - FTC20130916a
2013-09-05 Flyteknisk Notodden AS   ARC recommendation
2012-09-21 Runar Vassbotten   Extension ARC
2010-09-27 Flyteknisk Notodden AS   Vedr. LN-FTB og kopier av forsikringsbeviser
2010-09-27 Flyteknisk Notodden AS   LN-FTB og kopier av forsikringsbeviser
2010-09-27 Luftfartsskolen Torp   Vedtak om godkjenning av innleieavtale
2010-09-06 Luftfartsskolen Torp AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate etter Rekommendationsrapport
2010-08-31 Bohusflyg AB   ARC
2010-08-25 Bohusflyg AB   Rekommendationsrapport
2009-09-27 Flyteknisk Notodden AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2009-09-21 Bohusflyg AB   tilbakemelding på Recommendation report fra Bohusflyg AB.
2009-09-21 Bohusflyg AB   søknad om luftdyktighetsbevis
2009-09-15 Bohusflyg AB   Rekommendation for granskningsbevis
2009-09-14 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-01-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-01-09 Statens Havarikommisjon for Transport   rapport om luftfartshendelse Torp 6. januar 2009
2009-01-05 Flyteknisk Notodden AS   Bekreftelse på mottak av EASA Form 13 - Rapport nr 2008AR-208
2008-12-29 Flyteknisk Notodden AS   EASA Form 13 - Rapport nr 2008AR-208
2008-12-12 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-10-30 fax   LN-FTB og firmaattest på Flyteknisk AS
2008-10-30 Siemens Financial Services AB   LN-FTB og To pantedokumenter i to luftfartøyer
2008-10-30 Brønnøysundregisteret   LN-FTB og firmaattest på Flyteknisk AS
2008-10-30 Siemens Financial Services AB   LN-FTC og to pantedokumenter registrert i to luftfartøyer
2008-10-27 Siemens Financial Services AB   Pantedokument i luftfartøy
2008-10-26 Flyteknisk Notodden AS   EASA Form 13 i utkvittert stand
2008-10-23 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-09-26 Luftfartsskolen Notodden   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-25 Valdal, Jens B.   Spørsmål vedrørende tilsendt vedlikeholdsrapport
2008-09-25 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-09-25 Luftfartsskolen Notodden AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-09-25 Øyvind Vassbotten   LN-FTC Spørsmål vedr. VR
2008-09-25 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-09-25 Øyvind Vassbotten   LN-FTC Nytt midlertidig radiokonsesjonsbevis
2008-09-24 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-09-24 Luftfartsskolen Notodden   LN-FTC vedrørende Airworthiness Review Certificate ARC
2008-06-16 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-05-27 Flyteknisk Notodden AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis
2008-05-27 Flyteknisk Notodden AS   tildeling av 24 bits kode
2008-05-07 Flyteknisk Notodden AS   registrering av luftfartøy
2008-04-29 SG Equipment Finance   aricraft bill of sale
2008-04-17 Flyteknisk Notodden AS   registrering av luftfartøy - Bill of Sale - firmaattest
2008-04-17 Flyteknisk Notodden AS   retur av Bill of Sale på grunn av manglende Apostille og organisasjonsnummer
2008-04-10 Flyteknisk Notodden AS   Vedlikeholdsrapport
2008-04-08 Flyteknisk Notodden AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-04-08 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-08 Frode Granlund   søknad om godkjennelse av innleieavtale - Luftfartsskolen Notodden AS
2007-07-31 Flyteknisk Notodden AS   bekreftet reservert registreringsmerke - (LN-FTB, LN-FTC, LN-FTD, LN-FTE, LN-FTF, LN-FTG, LN-FTH, LN-FTI, LN-FTJ, LN-FTK
source: caa.no

More information: