LN-SOV

Cessna Aircraft Company
680

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 680
MSN: 680-0183
Mode-S Hex: 4784E2
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Formator AS
Operator: Sundt Air AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-09-02
Aircraft Deleted
Formator AS
2008-02-19
Aircraft Added
Formator AS
2008-02-14
Aircraft Added
Formator AS

Related Youtube videos

LN-SOV data-toggle=

Private Cessna 680 Citation Sovereign LN-SOV Taxing Malaga LEMG

More aircraft owned by Formator AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-10-08 SUNDT AIR AS     bekreftet oppsigelse
2021-09-27 Christina Goerke     copy of Certificate of Airworthiness
2021-09-27 Michael Reisenleutner | ProAir     LN-SOV 680-0183 Cerficte of Airworthiness
2021-09-23 SUNDT AIR AS     retur av tillatelse
2021-09-23 Sundt Air AS     retur av originalt registreringsbevis
2021-09-20 Tor Bratli     ny adresse vedr. utg. dokument i retur
2021-09-07 Internal Document     Sundt Air AS - Flåtereduksjon for Sjekkliste
2021-09-03 Formator AS     sletting av luftfartøy
2021-09-02 Tor Bratli     Effektuering - Begjæring om sletting
2021-08-30 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Oppdatert Operations Specification etter flåtereduksjon for LN-SOV
2021-08-27 Formator AS     Begjæring om sletting av luftfartøy
2021-08-27 Sundt Air AS     Sundt Air AS - ny operatør fra 30.08.2021
2021-07-01 Sundt Air AS     Angående søknad om eksport bevis
2021-06-29 Sundt Air AS     Søknad om eksport bevis
2021-06-07 Sundt Air AS     Søknad om indirekte revisjon av AMP rev 7-6
2021-04-21 Sundt Air AS     Indirekte rev 7-5 av AMP Cessna C680
2021-04-08 Tom Wike     Sundt Air AS - Steep approach LN-SOV
2021-01-18 Sundt Air AS     Fornyet ARC
2020-01-25 Sundt Air AS     Fornyelse ARC Citation 680 Sovereign
2019-12-09 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Søknad om indirekte revisjon av C680 LN-SOV
2019-08-26 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     Sletting av heftelse
2019-08-22 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilial     sletting av pantedokument
2019-01-23 Sundt Air AS     ARC Review
2019-01-10 Sundt Air AS     AMP indirekte rev 7-2
2018-12-06 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Ny indirekte AMP revisjon 7-1 - LN-SOV
2018-11-30 Sundt Air AS     Sundt Air AS - Ny indirekte AMP revisjon 7-1, LN-SOV
2018-01-23 Sundt Air AS   ARC
2017-12-05 SEB Finans   Registrering av påtegning på pantedokument
2017-11-29 SEB Finans   Pantedokument
2017-02-01 Sundt Air AS   Fornyelse ARC
2016-09-28 Sundt Air AS   Indirekte godkjenning AMP
2016-02-11 Sundt Air AS   ARC Review
2015-02-04 Sundt Air AS (1)   ARC Extension
2013-08-06 Ståle Veland   Veland Ståle - rettighetsforlengelse på LN-SOV
2013-02-06 Sundt Air AS   ARC REviw
2012-09-20 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Godkjennelse av revisjon nr 4 til selskapets vedlikeholdsprogram for Cessna Citation 680 LN-SSS og LN-SOV
2012-08-06 Sundt Air AS   Sundt Air AS - revisjon av MEL - CE-680 - LN-SSS og LN-SOV
2012-07-01 Sundt Air AS   Sundt Air AS - revisjon av MEL - CE-680 - LN-SSS og LN-SOV
2012-06-27 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Foreløpig svar på Deres søknad om godkjenning av revisjon nr 4 til selskapets vedlikeholdsprogram for Cessna Citation 680 LN-SSS og LN-SOV
2012-05-23 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Søknad om godkjenning av revisjon nr 4 til selskapets vedlikeholdsprogram for Cessna Citation 680 LN-SSS og LN-SOV
2012-04-11 Sundt Air AS   Sundt Air AS - Godkjenning av revisjon nr 3 til selskapets vedlikeholdsprogram for Cessna Citation 680 LN-SSS og LN-SOV
2012-02-13 Sundt Air AS   Extension
2012-01-25 Sundt Air AS   Sundt Air AS - søknad om godkjenning av revisjon nr 3 til selskapets vedlikeholdsprogram for Cessna Citation 680 LN-SSS og LN-SOV
2011-02-09 Sundt Air AS   Extension ARC
2011-02-02 Sundt Air AS   Vedrørende innleie av luftfartøy
2011-02-02 Sundt Air AS   Vedrørende innleie av luftfartøy
2011-01-28 Sundt Air AS   Godkjenning av innleie - Dry-lease
2011-01-24 Sundt Air AS   Saksbehandling av ny innleie - Dry-lease
2011-01-13 Sundt Air AS   Avtale - Wet-lease
2011-01-13 Sundt Air AS   søknad om forlengelse av innleie - Dry-lease
2010-02-22 Sundt Air AS   Airworthiness Review
2009-02-16 Sundt Air AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate, EASA Form 15a.
2009-01-21 Sundt Air AS   oversendelse av statusliste ifm. ARC
2008-03-11 Sundt Air AS   EASA Form 13
2008-03-06 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-21 Sundt Air AS   Godkjenneing av inneleie
2008-02-21 Sundt Air AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-02-20 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   oversendelse av registreringsbevis
2008-02-19 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS   egistrering av luftfartøy
2008-02-19 Skandinaviska Enskilda Banken   Registrert pantedokument
2008-02-18 Gram Hambro og Garman   søknad om registrering av luftfartøy
2008-02-15 Sundt Air AS   utstedelse av Permit to Fly
2008-02-11 Mourud, Andreas   LN-SOV ECoA, Cessna compliance and FAA non-reg
2008-02-11 Mourud, Andreas   680 AFM and Supplement 9 for EASA aircraft
2008-01-24 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-01-22 Utenriksdepartementet   anmodning om foreløpig registrering av luftfartøy ved det norske konsulatet i Houston i USA
2008-01-16 Sundt Air AS   søknad om flåteutvidelse - godkjenning av innleiekontrakt - Dry-lease
2008-01-16 Sundtair AS   LN-SOV - Vedlikeholdsrapport
2008-01-14 Utenriksdepartementet   Anmodning om foreløpig registrering av luftfartøy ved den norske ambassaden Houston i USA
2008-01-12 Skandinaviska Enskilda Banken   panterett i luftfartøy - firmaattest
2008-01-11 Gram, Hambro & Garman   søknad om foreløpig registrering
2008-01-04 Sundt Air AS   Tildeling av ICAO-koder
2007-11-15 Sundt Air AS   LN-SOV - Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-10-24 Airworthiness Engineering - Textron GTC   Model 680-0183 Delivery to Norway
2007-10-09 Aircorthiness & Product Safety   Cessna Model 680 Sovereign Notification of Delivery, Serial number 680-0189
source: caa.no

More information: