LN-BDB

The New Piper Aircraft, Inc
PA-28-140

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-28-140
MSN: 28-7225392
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Norrønafly-Rakkestad AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2020-07-21
Aircraft Deleted
Norrønafly-Rakkestad AS
2011-05-25
Owner changed
Norrønafly-Rakkestad AS
2008-04-28
Owner changed
Tønsberg Flyveklubb
2007-06-18
Owner changed
Trollhytta AS
1994-08-16
Owner changed
Dagfinn og Astrid Herland

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-07-22 Norrønafly-Rakkestad AS     Sletting av luftfartøy
2020-07-21 Norrønafly-Rakkestad AS     Begjæring om sletting fra register
2018-01-10 Arvid Konrad Gromholt     Havarirapport for LN-BDB
2017-11-02 Arkivverket     Havarirapport LN-BDB
2017-10-30 Arkivverket     Kopi av flyhavarirapport fra 1956 for LN-BDB
2013-09-30 Norrønafly Rakkestad AS     faktura må betales
2013-09-11 Norrønafly Rakkestad AS     melding om feilsendt faktura
2011-05-31 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-05-31 Post- og teletilsynet     Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-05-31 Norrønafly Rakkestad AS     tillatelse for radioutstyr
2011-05-30 Norrønafly Rakkestad AS     registreringsbevis
2011-05-25 Norrønafly-Rakkestad AS   Flyskjøte
2011-05-23 Tønsberg Flyklubb   Flyskjøte
2011-04-29 Norrønafly-Rakkestad AS   LN-BDB og eiendomsoverdragelse - returnering av skjøte
2011-04-27 Norrønafly-Rakkestad AS   Flyskjøte - egenerklæring
2009-04-14 Norrønafly-Rakkestad AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-04-03 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-26 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport
2008-12-19 Jan Hovet   tildeling av ICAO-koder
2008-08-21 Tønsberg Flyveklubb   vedlikeholdsrapport
2008-04-28 Tønsberg Flyveklubb   Registrert Eierskifte
2008-04-25 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-04-21 Tønsberg Flyklubb v/ Arne Fladby   vedr. registrering av luftfartøy og manglende opplysning om nytt organisasjonsnummer til Tønsberg Flyveklubb
2008-04-21 Auto Spesialisten   bekreftelse på orgnr mv for Tøsnberg Flyveklubb
2008-04-17 Tønsberg Flyklubb v/ Arne Fladby   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2008-04-15 Norrønafly-Rakkestad AS   Godkjenning av motorjournal nr 2
2008-04-03 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlikeholdsrapport
2008-04-02 Norrønafly-Rakkestad AS   Søknad om opprettelse av motorjournal nr 2
2007-07-06 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-06-27 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-06-25 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering lufttrafikkhendelse Notodden flyplass (ENNO) 10.05.2007 med PA-28-140
2007-06-25 Statens Havarikommisjon for Transport   lufttrafikkhendelse 10.05.2007 - Notodden - PA-28-140
2007-06-20 Notodden Lufthavn AS   rapport om uønsket hendelse Notodden flyplass 10 mai 2007
2007-06-19 Norrønafly-Rakkestad AS   Registerhjemmel som eier overført til Trollhytta AS
2007-06-14 Norrønafly-Rakkestad AS   iendomsoverdragelse
2007-03-28 Norrønafly-Rakkestad AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-11-10 European Aviation Safety Agency   Approval EASA.A.C.04661 - Minor Change for Piper PA-28-140 - Hovet & Co. AS
2006-11-06 Hovet & Co AS   LN-BDB Flight Manual Supplement
2006-11-06 European Aviation Safety Agency   Technical Visa - P-EASA.A.C.04661 - Minor Change - Hovet & Co.
2006-09-28 European Aviation Safety Agency   EASA Project P.EASA.A.C.04661 - accept
2006-08-31 Hovet & Co as   Application for Approval of Minor Change
source: caa.no