LN-WFB

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-311

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-311
MSN: 293
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Airplanes Finance Limited
Operator: Widerøes Flyveselskap ASA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2007-06-20
Aircraft Deleted
Airplanes Finance Limited

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2007-06-21 McCann FitzGerald   bekreftelse på mottak av dokumenter
2007-06-21 FAA   Fax som bekrefter slettelse av fartøyet
2007-06-21 McCann FitzGerald   Slettelsesattest
2007-06-21 McCann FitzGerald   Deregistration of aircraft
2007-06-19 McCann FitzGerald   Begjæring om sletting av luftfartøy
2007-06-15 Widerøes Flyveselskap ASA   Slettelseserklæring
2007-06-12 Widerøes Flyveselskap ASA   revidert eksportluftdyktighetsbevis
2007-06-11 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om utstedelse av CoA of Eksport til USA i stedet for Canada
2007-06-11 Airplanes Finance Limited   DHC8-300 Aircraft with msn 293 (current registration mark LN-WFB)
2007-06-04 Widerøes Flyveselskap ASA   ber om dokumentasjon ifm søknad om fergeflyging
2007-06-04 Widerøes Flyveselskap ASA   innvilget søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2007-06-04 Widerøes Flyveselskap ASA   oversender diverse dokumentasjon
2007-06-04 Widerøes Flyveselskap ASA   vedr. innsendte dokumenter - feil luftfartøy
2007-06-04 Widerøes Flyveselskap ASA   korrekte dokumenter ifm eksportluftdyktighetsbevis
2007-06-04 Widerøes Flyveselskap ASA   ber om ny AFM status
2007-06-04 Widerøes Flyveselskap ASA   oppdatert revisjonslogg, siste side
2007-06-04 Widerø   Godkjenning av forlenget leie
2007-06-01 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om eksportluftdyktighetsbevis vedlagt diverse dokumentasjon
2007-04-03 Widerøes Flyveselskap ASA   godkjenning av forlenget innleie
2007-03-15 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om godkjenning for forlengelse av innleie frem til 30.04.2007
2007-01-03 Widerøes Flyveselskap ASA   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.01.2008
2006-07-10 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2005-12-16 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om luftdyktighetsbevis
2005-12-14 Widerøes Flyveselskap ASA   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no