LN-WFE

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-311

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-311
MSN: 491
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Widerøes Flyveselskap ASA
Operator: Widerøes Flyveselskap ASA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2007-10-26
Aircraft Deleted
Widerøe's Flyveselskap AS
2007-01-23
Owner changed
Widerøe's Flyveselskap ASA

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2007-11-08 Widerøes Flyveselskap ASA   Tilbakelevering etter salg og eksport av flyet til Island Aviation på Maldivene
2007-10-26 Widerøes Flyveselskap ASA   Slettet luftfartøy
2007-10-24 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om export
2007-10-24 Widerøes Flyveselskap ASA   oversender vekt- og ballanse skjema for utført veiing av nevnte fly
2007-10-24 Widerøes Flyveselskap ASA   Vekt og balanseskjema for utført veiing
2007-10-22 Widerøes Flyveselskap ASA   sletting av luftfartøy
2007-10-19 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om export
2007-10-10 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om eksportsertifikat for Dash8-311 serie nr. 491
2007-07-10 Widerøes Flyveselskap ASA   Fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-03-26 Widerøes Flyveselskap ASA   egen avtale om luftdyktighetsbevis - flyet skal selges
2007-01-29 Widerøes Flyveselskap ASA   Sletting av heftelse
2007-01-25 Widerøes Flyveselskap ASA   Sletting av heftelse
2007-01-23 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   Registerhjemmel som eier overført til Widerøes Flyveselskap AS
2007-01-23 Widerøes Flyveselskap AS   Oversendelse av nytt registreringsbevis
2007-01-23 Arntzen de Besche Advokatfirma   ordre fra rekv. om å iverksette registrering av eierskifte
2007-01-19 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   Brev samt dokumentasjon vedrørende registering av skjøte
2006-03-31 Widerøes Flyveselskap as   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-03-31 Widerøes Flyveselskap as   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no