LN-ACE

Twin Commander Aircraft Corporation
690A

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Twin Commander Aircraft Corporation
Model: 690A
MSN: 11121
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: SG Finans AS Norge, Sverige filial
Operator: Helitrans AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2007-08-29
Aircraft Deleted
SG Finans AS Norge, Sverige filial
2006-10-03
Owner changed
SG Finans AS Norge, Sverige filial
2004-08-12
Aircraft Added
Helitrans AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2007-08-29 SG Finans Norge AS, Sverige Filial   Slettelse av luftfartøy
2007-08-28 SG Finans   Slettelse av luftfartøy
2007-06-15 SG Equipment Finance   Slettelse av luftfartøy
2007-01-26 SG Finans AS   LN-ACE, LN-FAH, LN-FWA og Behandling av begjæring om slettelse av luftfartøy avsluttet uten dagbokføring.
2006-12-27 SG Finans AS   sletting av panterett
2006-12-13 Airservice   Status på fly - propeller - motor
2006-12-04 Helitrans AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-11-28 Helitrans AS   søknad om luftdyktighetsbevis vedlagt vedlikeholdsrapport og bekreftelse på utført inspeksjon
2006-11-28 Helitrans AS   Helitrans AS - Endring av fartøypark - LN-FWB slettes fra AOC fra og med 12.12.2006
2006-10-12 Helitrans AS   Godkjent innleie
2006-10-04 SG Equipment Finance   Registrering av eierskifte
2006-09-26 Helitrans AS   innvilget søknad om Permit to Fly
2006-09-20 SG Equipment Finance   avtale om innleie av luftfartøy mellom Wermlandsflyg AB og Helitrans AS
2006-09-13 Helitrans AS   søknad om Permit to Fly
2006-09-11 SG Equipment Finance   eiendomsoverdragelse - flyskjøte
2006-07-26 Helitrans AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis vedlagt vedlikeholdsrapport
source: caa.no