LN-WFU

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-311

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-311
MSN: 534
Mode-S Hex: 47843D
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Bombardier Inc.
Operator: Widerøes Flyveselskap ASA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2006-10-24
Aircraft Deleted
2005-12-08
Aircraft Added
Bombardier Inc.

Related Youtube videos

LN-WFU data-toggle=

Widerøe De Havilland Canada DHC-8-314Q Dash 8 LN-WFU Departing Molde Årø Airport

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2007-01-15 Widerøes Flyveselskap ASA   Oppdatert Opstarions Specifications
2006-10-02 BOMBARDIER AEROSPACE   Regarding expiry of lease agreement
2006-09-05 Widerøes Flyveselskap ASA   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-09-05 Widerøes Flyveselskap ASA   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-08-31 Widerøes Flyveselskap ASA   Avviksrapport etter hendelse i København
2006-05-05 Widerøes Flyveselskap ASA   godkjent forlengelse av innleie - Widerøes Flyveselskap ASA
2006-04-27 Widerøes Flyveselskap ASA   Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetskravet i luftfartsloven § 3-2
2005-12-13 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2005-12-12 BOMBARDIER AEROSPACE   Registered Aircraft
2005-12-08 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om godkjenning av innleieavtale
2005-12-07 Transport Canada Safety and Security   Slettelsesattest med opplysninger om sist registrerte eier
2005-12-06 Widerøes Flyveselskap ASA   utkvittert tilsynsrapport
2005-12-06 Post- og teletilsynet   Luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.12.2006
2005-12-06 BOMBARDIER AEROSPACE   Informasjon om eier
2005-12-05 Widerøes Flyveselskap ASA   Vedlikeholdsrapport (VR)
2005-10-26 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om luftdyktighetsbevis
source: caa.no

More information: