LN-GOR

Aircraft Industries, a.s.
L 13

DELETED GLIDERAircraft Details

Manufacturer: Aircraft Industries, a.s.
Model: L 13
MSN: 26610
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Valdres Flyklubb

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-07-11
Aircraft Deleted
Valdres Flyklubb
2007-01-23
Owner changed
Valdres Flyklubb
2004-07-05
Owner changed
Lesja Seilflyklubb
2002-01-01
Adress
Skaar Tore Egil
2001-03-01
Adress
Skaar Tore Egil

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-07-14 Valdres Flyklubb   sletting av luftfartøy
2017-07-07 Valdres Flyklubb   Sletting av luftfartøy
2011-03-15 Valdres Flyklubb   Angående årsgebyr
2011-03-07 Valdres Flyklubb   Søknad om å slippe årsgebyr
2011-02-14 Valdres Flyklubb   Søknad om å slippe årsgebyr
2010-05-14 Valdres Flyklubb   Innvilget utsettelse på AMP
2010-05-12 Valdres Flyklubb   Søkand om utsettelse på kravet om AMP.
2010-03-02 Valdres Flyklubb   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-02-12 Valdres Flyklubb   Vedlikeholdsrapport
2009-03-04 Valdres Flyklubb   Forlengelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-02-21 Valdres Flyklubb   Vedlikeholdsrapport
2008-09-26 Valdres Flyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Valdres Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-02-24 Listerud Flyverksted   Vedlikeholdsrapport
2007-11-14 Valdres Flyklubb   Vedlikeholdsopplegget som gjelder for L13 Blanik
2007-03-21 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-02-22 Valdres Flyklubb   Tilsynsrapport med ny veierapport
2007-01-23 Valdres flyklubb   Registerhjemmel som eier overført til Valdres flyklubb
2007-01-22 Ståle Lien   Flyskjøte med underskrif - årsmøtereferat
2007-01-15 Valdres Flyklubb   Retur av skjøte uten dagbokføring
2007-01-12 Valdres Flyklubb   Eierskifte - flyskjøte
2007-01-08 Valdres Flyklubb   søknad om luftdyktighetsbevis vedlagt vedlikeholdsrapport
2006-10-25 Lesja Seilflyklubb   Tilbakekallelse av luftdyktighetsbevis
source: caa.no

More information: