aircraftregister.net - Unofficial List of Norwegian Aircrafts

 

LN-OSH

 
Click for a larger image of LN-OSH
Owner: Hollie Sverre Jacob
Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
Serial no: 10573
Max TOW: 1134 kg
Base:
Information on grey backgroud are verified information from the Norwegian Civil Aviation Authority and The Norwegian Post and Telecommunications Authority
 
Other aircraft owned by Hollie Sverre Jacob (0):
No aircraft found...
 
Find more pictures of this aircraft:
airliners.net | planepictures.net
   
Published changes to this aircraft:  
2006-08-11 Added to list Hollie Sverre Jacob  
   
Other links (no hidden ads here):  
Buy R44 II aircraft at globalplanesearch.com | Find related accident reports (aibn.no)  
Installed Radio Equipment: (category only in norwegian)
Model (number installed) Manufacturer Category
GTX 330 (1) Garmin International Inc. Transponder
KY 196 A (1) King Radio Corporation VHF Kommunikasjonsutstyr
KANNAD 406 AF (1) Serpe-Iesm Nødpeilsender m/ID
 
Recent public records for this aircraft (registration mark search only, possibly wrong on some deleted aircrafts):

Click here to open public records in seperate window

Old public records for this aircraft, from before August 2011 (entries only in norwegian):
Date:
From/To:
Document:
27.10.10
Sverre Jacob Hollie
Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
30.09.10
Helitrans AS
vedlikeholdsrapport (VR)
13.10.09
Sverre Jacob Hollie
2. gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
08.10.09
Helitrans AS
vedlikeholdsrapport (VR)
07.11.08
Aage R Larsen
bekreftelse på teknisk ansvar
23.10.08
Sverre Jacob Hollie
Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
24.09.08
Sverre Jacob Hollie
Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
23.09.08
Hollie Sverre Jacob
Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
18.09.08
Ringerike Helikopter AS
Søknad om luftdyktighetsbevis - Vedlikeholdsrapport
11.02.08
HelikopterDrift AS
LN-OGD og LN-OSH ut av fartøyflåten
23.01.08
Post- og teletilsynet
Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
23.08.07
Ringerike Helikopter AS
fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2008
16.08.07
Ringerike Helikopter AS
vedlikeholdsrapport (VR) og påbudslister
16.08.07
Ringerike Helikopter AS
LD bevis
20.07.07
Sverre Hollie
søknad om luftdyktighetsbevis
31.01.07
Sverre Hollie
Sverre Hollie - purring på svar på dispensasjonssøknad ifm Rally VM 2007 - 16.02. - 18.02.2007
22.01.07
Sverre Hollie
Sverre Hollie - søknad om dispensasjon for flyging med LN-OSH i etablert restriksjonsområde ifm Rally VM 2007 - 16.02. - 18.02.2007
07.11.06
Post- og teletilsynet
tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
17.10.06
HelikopterDrift
HelikopterDrift - ber om ny, dokumentert søknad om godkjenning for privat bruk av selskapets helikopter av typen Robinson R-44 med registrering LN-OSH
09.10.06
Sverre Hollie
Retur av innbetalt gebyr
11.08.06
Sverre Hollie
Oversendelse av registreringsbevis
01.08.06
HelikopterDrift
omregistrert med kommersielt luftdyktighetsbevis
24.07.06
Sverre Hollie
Registrering av luftfartøy
21.06.06
Ringerike Helikopter AS
søknad om tildeling av ICAO (24 bits) code
16.06.06
Ringerike Helikopter AS
Søknad om luftdyktighetsbevis
15.06.06
Ringerike Helikopter AS
tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
15.06.06
Sverre Hollie
søknad om reservasjon av registreringsmerke
       
Comments:


This page is created by public available information from the Norwegian Civil Aviation Authority
All information are handled within the copyright statement given by the Norwegian CAA

Valid XHTML 1.0 Transitional