aircraftregister.net - Unofficial List of Norwegian Aircrafts

 

LN-ONZ

 
Click to upload a picture of LN-ONZ
Owner: Helilease ANS
Operator: Bristow Norway AS
Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-76C
Serial no: 760456
Max TOW: 5307 kg
Base: STAVANGER - Sola
Information on grey backgroud are verified information from the Norwegian Civil Aviation Authority and The Norwegian Post and Telecommunications Authority
 
Other aircraft operated by Bristow Norway AS (19):
LN-ONX, LN-ONO, LN-ONW, LN-ONK, LN-ONP, LN-ONF, LN-OMI, LN-ONJ, LN-ONQ, LN-ONL, LN-ONS, LN-ONG, LN-ONU, LN-ONV, LN-ONR, LN-ONC, LN-ONN, LN-ONT, LN-ONE,
 
Find more pictures of this aircraft:
airliners.net | planepictures.net
   
Published changes to this aircraft:  
2016-02-19 Deleted from list Helilease ANS  
2015-12-16 Added to list Helilease ANS  
2008-12-15 Deleted from list Helilease ANS  
   
Other links (no hidden ads here):  
Buy S-76C aircraft at globalplanesearch.com | Find related accident reports (aibn.no)  
Installed Radio Equipment: (category only in norwegian)
Model (number installed) Manufacturer Category
No radio information found for this aircraft
 
Recent public records for this aircraft (registration mark search only, possibly wrong on some deleted aircrafts):

Click here to open public records in seperate window

Old public records for this aircraft, from before August 2011 (entries only in norwegian):
Date:
From/To:
Document:
27.05.11
Samferdselsdepartementet
Oppfølging av tilrådninger i rapport 23/2004 om alvorlig luftfartshendelse ca 12 nm nordøst for Heimdal 19.08.2002 - LN-ONZ og LN-OLB
05.05.11
Samferdselsdepartementet
Oppfølging av tilrådninger i rapport 23/2004 om alvorlig luftfartshendelse ca 12 nm nordøst for Heimdal 19.08.2002 - LN-ONZ og LN-OLB
02.03.10
Statens Havarikommisjon for Transport
rapport (SL RAP 2010/04) om alvorlig luftfartshendelse på Stavanger lufthavn Sola 21.04.2010 med Sikorsky S-76 C+
08.02.10
Statens Havarikommisjon for Transport
Tilbakemelding på utkast til rapport om alvorlig luftfartshendelse på Stavanger Lufthavn Sola.
06.10.09
Samferdselsdepartementet
Oppfølging av tilrådninger i rapport 23/2004 om alvorlig luftfartshendelse ca 12 nm nordøst for Heimdal 18.08.2002 - LN-ONZ og LN-OLB
01.07.09
Samferdselsdepartementet
Oppfølging av tilrådninger i rapport 23/2004 om alvorlig luftfartshendelse ca 12 nm nordøst for Heimdal 18.08.2002 - LN-ONZ og LN-OLB
13.01.09
Norsk Helikopter AS
Norsk Helikopter AS - feiltrykk ved Revidert AOC Ops Spec revisjon 26 for LN-ONU og -ONV
13.01.09
Tormod Veiby
Rettet Operations Specifications AOC rev. 26
08.01.09
Norsk Helikopter AS
Norsk Helikopter AS - Oppdatert AOC Operations Specifications
02.01.09
Tormod Veiby
Søknad om endring av AOC - Utfasing av LN-ONZ
15.12.08
Norsk Helikopter AS
anmodning om avregistrering
15.12.08
Helilease ANS
Slettelse av luftfartøy
15.12.08
info@ncaa.gov.ng
Certificate of deletion
15.12.08
CAA Nigeria
FAx som bekrefter slettelse av luftfartøyet
09.12.08
Samferdselsdepartementet
Oppfølging av tilrådninger i rapport 23/2004 om alvorlig luftfartshendelse ca 12 nm nordøst for Heimdal 18.08.2002 - LN-ONZ og LN-OLB
18.11.08
Nordea Bank Norge ASA
retur av pantobligasjon i slettet stand
03.11.08
Norsk Helikopter AS
Lukking av Form 13 findings i forbindelse med ARC - 2008AR-276
03.11.08
Norsk Helikopter AS
svar på søknad om eksport luftdyktighetsbevis
30.10.08
Norsk Helikopter AS
fullmakt fra eier i forbindelse med søknad om Export LDB
30.10.08
Norsk Helikopter AS
Hvorfor Sikorsky Y-akse er motsatt av alle andre (std veieprogram)
30.10.08
Helilease ANS
avregistrering
28.10.08
Norsk Helikopter AS
søknad om luftdyktighetsbevis
26.08.08
Norsk Helikopter AS
Svar: utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
24.08.08
Norsk Helikopter AS
Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) med unntak fra krav i forordning (EF) nr. 1592/2002 Artikkel 10.3 2008AR-276
18.08.08
Henning Hagen
Oppdatert mod status
18.08.08
Norsk Helikopter AS
TO-S76-25-031 TO-S76-26-001 (TO-S76-025-030) - Application for exemption per EASA Basic regulation 1592/2002 Article 10.3
12.08.08
Norsk Helikopter AS
Tilleggsdokumentasjon ifm utstedelse av ARC
11.08.08
Tormod Veiby
Tilleggsdokumentasjon ifm utstedelse av ARC
08.08.08
Ola Henning Dahl
SV: Tilleggsdokumentasjon ifm utstedelse av ARC LN-ONZ
08.08.08
Ola Henning Dahl
RE: Tilleggsdokumentasjon ifm utstedelse av ARC LN-ONZ
08.08.08
Ola Henning Dahl
SV: Tilleggsdokumentasjon ifm utstedelse av ARC LN-ONZ
30.07.08
Norsk Helikopter AS
tilleggsdokumentasjon ARC
15.04.08
Norsk Helikopter AS
Tillegsdokumentasjon i forbindelse med utstedelse av ARC
08.04.08
Norsk Helikopter AS
tilleggsdokumentasjon ifm utstedelse av ARC
14.03.08
Norsk Helikopter AS
Søknad om luftdyktighetsbevis
20.02.08
Norsk Helikopter AS
Certificate of Airworthiness for Export Sikorsky S-76C, S/N 760456, LN-ONZ
30.01.08
Norsk Helikopter AS
informasjon for utstedelse av eksportbevis
29.01.08
Helilease ANS
Retur av begjæring om sletting for vitnepåtegning
24.01.08
Nordea Bank Norge ASA
Melding om sletting av pant - panteobligasjon
23.01.08
Helitrans ANS
avregistrering med påført vitnebeskrivelse
23.01.08
Helilease Ans
søknad om luftdyktighetsbevis
23.01.08
Knut Axel Ugland Holding AS
VS: LN-ONZ
23.11.07
Gunnar Nyhus
LN-ONZ Repair Status
31.10.07
Samferdselsdepartementet
Oppfølging av tilrådinger i rapport (23/2004) om alvorlige luftfartshendelse ca. 12 NM nordøst for Heimdal 19.08.2002 med Sikorsky S-76C LN-ONZ og Eurocopter AS 332L - LN-OLB
21.08.07
Norsk Helikopter AS
Fornyelse av luftdyktighetsbevis
13.06.07
Norsk Helikopter AS
AD Status List
11.06.07
Samferdselsdepartementet
Lukking av tilråding 2004/17 i SL Rapport 2004/23 om alvorlige luftfartshendelse ca. 12 NM nordøst for Heimdal 19.08.2002 med Sikorsky S-76C LN-ONZ og Eurocopter AS 332L - LN-OLB
22.05.07
Norsk Helikopter AS
Norsk Helikopter AS - Permit to Fly - S-76C+
22.05.07
European Aviation Safety Agency
Norsk Helikopter - Task allocation P-EASA.PTF.R.07.00019
22.05.07
European Aviation Safety Agency
Kopi av e-post til Norsk Helikopter AS - Task allocation P-EASA.PTF.R.07.00019
16.05.07
Statens Havarikommisjon for Transport
Underretning om alvorlig luftfartshendelse Stavanger Sola 21.04.2007 med S76 C+ LN-ONZ
15.05.07
Norsk Helikopter AS
KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200701538 - 6 DEN 16052007 AV OLS: søknad om utsettelse for AD lister til 15.06.2007
15.05.07
Norsk Helikopter AS
Norsk Helikopter AS - søknad om utsettelse for AD lister for LN-ONZ til 15.06.2007
23.04.07
Norsk Helikopter AS
Rapport om luftfartshendelse med LN-ONZ 21.04.2007 - ENZV
02.04.07
Norsk Helikopter AS
kansellering av søknad om gangtidsutvidelse på hovedgirboks P/No. 76351-09600-044, S/No: A231-00089
20.11.06
Samferdselsdepartementet
Oppfølging og sluttbehandling av tilrådinger i rapport (23/2004) om alvorlige luftfartshendelse ca. 12 NM nordøst for Heimdal 19.08.2002 med Sikorsky S-76C LN-ONZ og Eurocopter AS 332L - LN-OLB
08.11.06
Norsk Helikopter AS
søknad om engangs godkjenning for utførelse av vedlikehold
08.11.06
Norsk Helikopter AS
engangsgodkjenning for utførelse av vedlikehold
05.10.06
Samferdselsdepartementet
Oppfølging av tilrådinger i rapport (23/2004) om alvorlige luftfartshendelse ca. 12 NM nordøst for Heimdal 19.08.2002 med Sikorsky S-76C+ LN-ONZ og Eurocopter AS 332L - LN-OLB
05.07.06
Norsk Helikopter AS
fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.08.2007
27.06.06
Norsk Helikopter AS
søknad om aksept for engangs utvidelse av TBO fra 3250 til 3575 flytimer på Main Gear Box P/No: 76351-09600-044, S/No: A231-00089
23.06.06
Norsk Helikopter AS
søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport (VR)
20.06.06
Norsk Helikopter AS
rapport om dirftsforstyrrelse av teknisk/operativ art - 20.06.2006 - Frigg - ENFR
16.03.06
Post- og teletilsynet
tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
01.03.06
Norsk Helikopter AS
Søknad om forlengelse av innleie av AS 332 L2, LN-ONH
01.03.06
Norsk helikopter AS
Søknad om forlenget innleie - Norsk Helikopter AS
30.01.06
Norsk Helikopter AS
søknad om fortsatt "Dry Lease" innleie av S-76C+
30.01.06
Norsk helikopter AS
Søknad om fortsatt "Dry Lease" innleie
13.01.06
Norsk Helikopter AS
Norsk Helikopter - innvilget søknad om dispensasjon fra kravet i BSL JAR-OPS 3.820(c) om 406 MHz ELT(AD) for selskapets helikoptre LN-ONZ og LN-OND
       
Comments:


This page is created by public available information from the Norwegian Civil Aviation Authority
All information are handled within the copyright statement given by the Norwegian CAA

Valid XHTML 1.0 Transitional