aircraftregister.net - Unofficial List of Norwegian Aircrafts

 

LN-OKV

 
Click for a larger image of LN-OKV
Owner: Venås Stein Andre
Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: (EX) SE 3130 Alouette II
Serial no: 1128
Max TOW: 1497 kg
Base:
Information on grey backgroud are verified information from the Norwegian Civil Aviation Authority and The Norwegian Post and Telecommunications Authority
 
Other aircraft owned by Venås Stein Andre (0):
No aircraft found...
 
Find more pictures of this aircraft:
airliners.net | planepictures.net
   
Published changes to this aircraft:  
2010-05-12 Viko Bård Eivind  
2010-05-12 Owner Changed Venås Stein Andre  
   
Other links (no hidden ads here):  
Buy SE 3130 Alouette II aircraft at globalplanesearch.com | Find related accident reports (aibn.no)  
Installed Radio Equipment: (category only in norwegian)
Model (number installed) Manufacturer Category
KY 96 A (1) King Radio Corporation VHF Kommunikasjonsutstyr
SKYMAP III C (1) Bendix, Avionics Division Sat. Navigasjonsmottaker
KANNAD 406 AF-H (1) Serpe-Iesm Nødpeilsender m/ID
GTX 327 (1) Garmin International Inc. Transponder
 
Recent public records for this aircraft (registration mark search only, possibly wrong on some deleted aircrafts):

Click here to open public records in seperate window

Old public records for this aircraft, from before August 2011 (entries only in norwegian):
Date:
From/To:
Document:
15.11.10
Conny Olsson
klargjørende informasjon
08.11.10
Post- og teletilsynet
feil programmert nødpeilesender
01.11.10
Venås Stein André
LN-OKV Luftfartstilsynet ber om klargjørende informasjon vedrørende vedlikeholdsrapport mottatt 24.8.2010
01.11.10
Conny Olsson
LN-OKV Luftfartstilsynet ber om klargjørende informasjon vedrørende vedlikeholdsrapport mottatt 24.8.2010
24.09.10
Venås Stein André
LN-OKV Varsel om besiktning for utstedelse av Permit To Fly(PTF) / Særskilt Luftdyktighetsbevis
27.08.10
Ståle Veland
Copi of AFM and AMP Applikations
27.08.10
Eurocopter
Copi of Maintenance data status
23.08.10
Turbomeca
Engine Maintenance Data status
27.07.10
Post- og teletilsynet
Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
23.06.10
Stein Venas
Underkjent vedlikeholdsrapport
28.05.10
Stein Venas
Vedlikeholdsrapport
28.05.10
Stein Venas
søknad om luftdyktighetsbevis
28.05.10
Stein Venas
Vedlikeholdsrapport - søknad om luftdyktighetsbevis
14.05.10
Arntzen de Besche Advokatfirma
registrert eierskifte
11.05.10
Arntzen de Besche Advokatfirma
registrering av luftfartøy - flyskjøte
03.02.09
Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
sletting av tinglyst utleggsforretning
30.01.09
Svensson Nøkleby Advokatfirma ANS
sletting av tinglyste utleggsforretninger Eurocopter (EX)SE3130 Alouette II 1128
27.08.08
Helifli Maintenance
attestert registerutskrift
18.07.08
Bård Eivind Viko
Registrering av utleggspant i luftfartøy i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20
18.07.08
Svensson Nøkleby Advokatfirma Ans
registrering av utleggspant i luftfartøy i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven §7-20
15.07.08
Lensmannen i Gol og Hemsedal
registrering av utleggspant i luftfartøy i henhold til tvangsfullbyrdelsesloven §7-20
26.02.08
Post- og teletilsynet
innsending av tillatelse for radioutstyr
15.02.07
Trond Kristoffersen
vedlikeholdsrapport
27.03.06
Bård Eivind Viko
manglende retur av tilsynsrapport - svarfrist: 15.04.2006
07.03.06
Bjørn Andreas Viko
Tilsynsrapport
15.02.06
Trond Kristoffersen
Vedlikeholdsrapport - VR
       
Comments:


This page is created by public available information from the Norwegian Civil Aviation Authority
All information are handled within the copyright statement given by the Norwegian CAA

Valid XHTML 1.0 Transitional