aircraftregister.net - Unofficial List of Norwegian Aircrafts

 

LN-OFF

 
Click to upload a picture of LN-OFF
Owner: Sørlie Kjell Olav
Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: (EX) SA 315 B
Serial no: MSE001
Max TOW: 1995 kg
Base:
Information on grey backgroud are verified information from the Norwegian Civil Aviation Authority and The Norwegian Post and Telecommunications Authority
 
Other aircraft owned by Sørlie Kjell Olav (1):
LN-OTT,
 
Find more pictures of this aircraft:
airliners.net | planepictures.net
   
Published changes to this aircraft:  
2017-09-29 Owner Changed Sørlie Kjell Olav  
2010-02-18 Owner Changed Engen Mads Sopp  
2008-07-01 Adress Changed Trollskog AS  
2007-06-25 Owner Changed Trollskog AS  
2007-02-06 Added to list Engen Mads Sopp  
   
Other links (no hidden ads here):  
Buy SA 315 B aircraft at globalplanesearch.com | Find related accident reports (aibn.no)  
Installed Radio Equipment: (category only in norwegian)
Model (number installed) Manufacturer Category
KANNAD INTEGRA AP-H (1) Kannad Nødpeilsender m/ID
GTX 320 A (1) Garmin International Inc. Transponder
KY 96 A (1) King Radio Corporation VHF Kommunikasjonsutstyr
 
Recent public records for this aircraft (registration mark search only, possibly wrong on some deleted aircrafts):

Click here to open public records in seperate window

Old public records for this aircraft, from before August 2011 (entries only in norwegian):
Date:
From/To:
Document:
12.10.10
Adv. Bjørn Stene
Dekning av saksomkostninger - Mads Sopp Engen
30.09.10
Advokathuset
bekreftet motagelse av e-post av 29.09.10 vedrørende besiktigelse LN OFF 4 oktober
30.09.10
Advokathuset Sandefjord
Besiktigelse 04.10.2010 - LAMA
29.09.10
Advokathuset Sandefjord
Besiktigelse 04.10.2010
29.09.10
Advokathuset
Krav om saksomkostninger - Mads Sopp Engen
27.09.10
Advokathuset Sandefjord
Besiktigelse 04.10.2010 - LAMA
24.09.10
Mads Sopp Engen
LN-OFF Varsel om besiktning for utstedelse av Permit To Fly(PTF) / Særskilt Luftdyktighetsbevis
22.09.10
Advokat Bjørn Stene
Krav om saksomkostninger
09.09.10
Advokathuset
Krav om saksomkostninger - Mads Sopp Engen
03.09.10
Advokat Bjørn Stene
Medhold i klage på Luftfartstilsynets omgjøringsvedtak av 21. mai 2010
02.09.10
Advokathuset
vedrørende klage på vedtak - oversendelse av dokumentasjon
20.07.10
Mads Sopp Engen
Ber om kopi av byggehåndbok, tegninger og detaljert byggeregnskap
24.06.10
Post- og teletilsynet
Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
17.06.10
Advokathuset
Klage på vedtak - støtteskriv
08.06.10
Advokathuset
Klage over omgjøring av vedtak
21.05.10
Mads Sopp Engen
Omgjøring av vedtak av 27. april 2006 - vedtaket er ugyldig
13.04.10
Mads Sopp Engen
vedrørende innsendt vedlikeholdsrapport
30.03.10
Mads Sopp Engen
innsigelse
11.03.10
Mads Sopp Engen
Vedrørende innsendt Vedlikeholdsrapport - Tvil om luftfartøyet tilfredsstiller krav om - Experimental - klasse
19.02.10
Mads Sopp Engen
flyskjøte
18.02.10
Mads Sopp Engen
kopi av ID-kort
18.02.10
Hamar Bremseservice AS
Tildeling av ICAO ID kode
16.02.10
Mads Sopp Engen
flyskjøte
11.02.10
Mads Sopp Engen
flyskjøte
08.02.10
DnB NOR Bank ASA
pantedokument i slettet stand
04.02.10
DnB NOR Bank ASA
pantedokument i slettet stand
04.02.10
DnB NOR Bank ASA
sletting av pantesikkerhet
04.02.10
Technomek
Vedlikeholdsrapport (VR)
12.05.09
Trollskog AS Konkursbo
Attestert registerutskrift
20.01.09
Dnb NOR Bank ASA
1 gangs tinglysing av pantedokument
14.01.09
Dnb NOR Bank ASA
1 gangs tinglysing av pantedokument
15.12.08
Samferdselsdepartementet
Trollskog AS - klage vedr. nektelse av å benytte helikopter LN-OFF til egentransport av tømmer
31.10.08
Samferdselsdepartementet
Vedr. klage over nektelse av å benytte helikopter LN-OFF til egentransport av tømmer - Trollskog AS
01.10.08
Samferdselsdepartementet
Trollskog AS - Klage vedrørende nektelse av å benytte helikopter LN-OFF til egentransport av tømmer
06.06.08
Samferdselsdepartementet
Trollskog AS - klage vedr. nektelse av å benytte helikopter LN-OFF til egentransport av tømmer
04.02.08
Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet - Klage vedrørende nektelse av å benytte helikopter LN-OFF til egentransport av tømmer - Trollskog AS
30.01.08
Advokatfirma Lohne Krokeide AS
Advokatfirma Lohne Krokeide AS - klagebehandling - Luftfartstilsynet - Trollskog AS - klage 12.11.2007 vedrørende nektelse av å benytte helikopter LN-OFF til egentransport av tømmer
12.11.07
Advokatfirma Lohne Krokeide AS
Trollskog AS - Klage til Samferdselsdepartementet over vedtak 09.10.07 om å nekte helikopter LN-OFF til egentransport av tømmer
26.06.07
Trollskog AS
Registerhjemmel som eier overført til Trollskog AS
31.05.07
Mona Wold / Ole Kristiansen
Flyskjøte
11.04.07
Mads Sopp Engen
Vedlikeholdsrapport
22.01.07
Mads Sopp Engen
Søknad om luftdyktighetsbevis
08.01.07
EAA Chapter 573 Norway
Vedlikehold og gangtidsoppfølging
04.01.07
Kåre- jan Johansen
Typeutsjekk SA315B - Lama Experimental LN-OFF
11.12.06
EAA Chapter 573 Norway
Vedlikeholdsrapport (VR)
04.12.06
Helifly Maintenance AS
Veiing av SA 315B
15.11.06
Kåre-Jan Johansen
Kåre-Jan Johansen - Prøveflyger/Særskilt tillatelse LN-OFF
18.09.06
Mads Sopp Engen
reservert registreringsmerke
11.09.06
Mads Sopp Engen
søknad om resverasjon av registreringsmerke
       
Comments:


This page is created by public available information from the Norwegian Civil Aviation Authority
All information are handled within the copyright statement given by the Norwegian CAA

Valid XHTML 1.0 Transitional