aircraftregister.net - Unofficial List of Norwegian Aircrafts

 

LN-ODU

 
Click for a larger image of LN-ODU
Owner: Sandnes Heli DA
Operator: ScanAviation AS
Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 BA
Serial no: 2881
Max TOW: 2100 kg
Base:
Information on grey backgroud are verified information from the Norwegian Civil Aviation Authority and The Norwegian Post and Telecommunications Authority
 
Other aircraft operated by ScanAviation AS (8):
LN-OAS, LN-ODV, LN-HOE, LN-OKK, LN-OCV, LN-OCX, LN-AAY, LN-OSA,
 
Find more pictures of this aircraft:
airliners.net | planepictures.net
   
Published changes to this aircraft:  
2016-02-24 Deleted from list Sandnes Heli DA  
2005-05-21 Added to list Sandnes Heli DA  
   
Other links (no hidden ads here):  
Buy AS 350 BA aircraft at globalplanesearch.com | Find related accident reports (aibn.no)  
Installed Radio Equipment: (category only in norwegian)
Model (number installed) Manufacturer Category
No radio information found for this aircraft
 
Recent public records for this aircraft (registration mark search only, possibly wrong on some deleted aircrafts):

Click here to open public records in seperate window

Old public records for this aircraft, from before August 2011 (entries only in norwegian):
Date:
From/To:
Document:
30.03.10
Fonnafly AS
Opphør av leieforhold
11.11.09
Statens Havarikommisjon for Transport
Underretning om undersøkelse ac luftfartshendelse - Store Hogganvatnet, Rogaland 09.10.2009 - Eurocopter AS 350B2
20.10.09
Alf Helge Skaugrud
Kontonummer og sak trukket
19.10.09
Handelsbanken
Retur av pantedokument, samt bankremisse
19.10.09
Fonnafly AS
opphør av leieforhold
22.06.09
Gunnar Strand
Luftfartøyer og endring i fartøysflåten
15.06.09
Fonnafly AS
Oppdatert Operations Specifications
11.06.09
Fonnafly AS
Godkjenning av innleie av luftfartøy
05.06.09
Espen Thuve
Foreløpig bekreftelse forsikringer LN-ODV og LN-ODU
05.06.09
Espen Thuve
Forsikringsbevis og kopi av polise LN-ODU og LN-ODV
04.06.09
Fonnafly
Luftfartstilsynet ber om endringer i leieavtale
04.06.09
Fonnafly
Vedrørende revidert avtale
02.06.09
Fonnafly
Revidert intern avtale AS 350 B2
02.06.09
Fonnafly
Revidert intern avtale AS 350 B2
29.05.09
Fonnafly
Ber om dokumentasjon for økonomisk ansvar
28.05.09
Fonnafly AS
Søknad om innleie av luftfartøy
28.05.09
Fonnafly
Dokumentasjon vedrørende økonomisk ansvar
13.05.09
ScanAviation AS avd Sola
Dokumentasjon
05.05.09
Roald Askheim
veierapport
05.05.09
ScanAviation AS
Endring av typebetegnelse. Utstedelse av nytt kontinuerlig luftdyktighetsbevis og støybevis
05.05.09
Scan Aviation AS
Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
04.05.09
ScanAviation AS
Registreringsbevis
20.04.09
Post- og teletilsynet
tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
25.03.09
Scan Aviation AS
søknad om utstedelse av nytt luftdyktighetsbevis og ARC
26.09.08
ScanAviation AS avd Sola
utkvittert aviksformular EASA Form 13 - 2008AR-165
15.09.08
alsk01@handelsbanken.no
purring med spørsmål om hva som skal videre i saken
04.07.08
Handelsbanken Sandnes
pantedokument
30.06.08
ScanAviation AS
Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
28.06.08
ScanAviation AS avd Sola
Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
25.06.08
ScanAviation AS
søknad om tillatelse til privatflyging for luftfartøy med bruksområde erversmessig
24.06.08
ScanAviation AS
søknad om tillatelse til privatflyging for luftfartøy med bruksområde erversmessig
30.05.08
ScanAviation AS avd Sola
søknad ARC
15.06.07
Handelsbanken
Registrert pantedokument
12.06.07
Handelsbanken
Tinglysing
22.05.07
ScanAviation AS
registrering av luftfartøy
22.05.07
Helifly Maintenance AS
Oversendelse av registreringsbevis
22.05.07
Sandnes Heli DA
Retur av for mye innbetalt gebyr
21.05.07
Handelsbanken
Nektet registrert på grunn av feil utfylt dokument
20.05.07
HeliFly Maintenance AS
Tilsynsrapport
16.05.07
Scan Aviation
registrering av helikopter AS350-BA - serienummer 2881
15.05.07
Post- og teletilsynet
tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
14.05.07
Helifly Maintenance AS
tildeling av ICAO 24 bits aircraft address
08.05.07
Post- og teletilsynet
Temporary Radio Licence - gyldig til 31.07.2007
26.04.07
Helifly Maintenance AS
vedlikeholdsrapport (VR)
26.04.07
ScanAviation AS
registrering og panterett - bill of sale - Apostille
16.04.07
ScanAviation
reservasjon av tid for inspeksjon
04.04.07
ScanAviation AS
Export Certificate og Airworthiness - No 4182/07
       
Comments:


This page is created by public available information from the Norwegian Civil Aviation Authority
All information are handled within the copyright statement given by the Norwegian CAA

Valid XHTML 1.0 Transitional