aircraftregister.net - Unofficial List of Norwegian Aircrafts

 

LN-OCL

 
Click for a larger image of LN-OCL
Owner: Bjørnevik Ole Torberg
Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
Serial no: 12630
Base:
Information on grey backgroud are verified information from the Norwegian Civil Aviation Authority and The Norwegian Post and Telecommunications Authority
 
Other aircraft owned by Bjørnevik Ole Torberg (2):
LN-OCX, LN-OTO,
 
Find more pictures of this aircraft:
airliners.net | planepictures.net
   
Published changes to this aircraft:  
2010-01-21 Owner Changed Bjørnevik Ole Torberg  
2009-04-20 Added to list Boa Eiendom AS  
   
Other links (no hidden ads here):  
Buy R44 II aircraft at globalplanesearch.com | Find related accident reports (aibn.no)  
Installed Radio Equipment: (category only in norwegian)
Model (number installed) Manufacturer Category
KT 76 C (1) Alliedsignal Inc. Transponder
KANNAD INTEGRA AP-H (1) Kannad Nødpeilsender m/ID
KY 196 A (1) King Radio Corporation VHF Kommunikasjonsutstyr
 
Recent public records for this aircraft (registration mark search only, possibly wrong on some deleted aircrafts):

Click here to open public records in seperate window

Old public records for this aircraft, from before August 2011 (entries only in norwegian):
Date:
From/To:
Document:
10.06.11
Helitrans AS
ARC
08.03.11
Statens Havarikommisjon for Transport
SHT - tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse - Ålgård den 19.02.2011 - LN-OCL R44
11.01.11
Arntzen de Besche Advokatfirma
Sletting av pantedokument
10.01.11
Arntzen de Besche Advokatfirma
Sletting av pantedokument
13.08.10
Arntzen de Besche Advokatfirma
tinglyst pantedokument
12.08.10
Arntzen de Besche Advokatfirma
oversendelse av pantedokument
04.08.10
Advokatfirmaet Selmer DA
LN-OAB - LN-OEB - attestert registerutskrift
04.08.10
Advokatfirmaet Selmer DA
LN-OAB - LN-OEB - attestert registerutskrift
29.06.10
Helitrans AS
ARC
08.06.10
Helitrans AS
Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse med
02.06.10
Ketil Jansen
Helitrans AS - Søknad om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse - Nytt fartøy inn på vår AOC
26.11.09
Lasse Andersen
Godkjent endring av bruksområde fra erverv til privat
12.11.09
Lasse Andersen
LN-OCL Dokumentasjon overgang privat bruksområdet
06.11.09
Lasse Andersen
LN-OCL Sv: søknad overgang til privat bruksområdet
27.10.09
Helitrans AS
VS: Helitrans NF-0100 - Endring AOC
26.10.09
Ketil Jansen
Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications i forbindelse med at leieavtale på luftfartøy LN-OCL opphører fra 01.11.2009
22.10.09
Ketil Jansen
Helitrans AS - Melding om at LN-OCL tas ut av flåten fra 01.11.2009 og overgår til privat bruksområde
13.07.09
Helitrans AS
Helitrans AS - Utvidelse av helikopterflåten - LN-OFC
16.06.09
Helitrans AS
Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, Form 45 støybevis og AFM Forside
16.06.09
Ketil Jansen
Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
15.06.09
Helitrans AS
Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
04.06.09
European Helicopter Center AS
oversender original export certificate of Airworthiness
27.05.09
Helitrans AS
Helitrans AS - søknad om utvidelse av helikopterflåten - LN-OFC og LN-OCL
15.05.09
Post- og teletilsynet
tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
15.05.09
Ketil Jansen
Melding om innleieavtale.
13.05.09
Helitrans AS
Helitrans AS - Melding om innleieavtale med Boa Eiendom AS - LN-OCL
21.04.09
European Helicopter Center AS
Registrert luftfartøy
20.04.09
European Helicopter Center AS
Export Certificate of Airworthiness
08.04.09
Post- og teletilsynet
Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
03.04.09
European Helicopter Center AS
Registrering av luftfartøy - Flyskjøte - Bill of Sale - Apostille - Firmaatest
30.03.09
Helitrans AS
Søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
04.03.09
FAA
Slettelsesattest
26.09.08
European Helicopter Center AS
Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
23.09.08
Thijs Kroondijk - EHC
reservasjon av registreringsmerke
25.02.08
VSolsem@chc.ca
reservasjon av merket ikke lenger aktuelt
       
Comments:


This page is created by public available information from the Norwegian Civil Aviation Authority
All information are handled within the copyright statement given by the Norwegian CAA

Valid XHTML 1.0 Transitional