aircraftregister.net - Unofficial List of Norwegian Aircrafts

 

LN-OAP

 
Click to upload a picture of LN-OAP
Owner: Petersen Kim
Manufacturer: Schweizer Aircraft Corporation
Model: 269C-1
Serial no: 57
Max TOW: 794 kg
Base:
Information on grey backgroud are verified information from the Norwegian Civil Aviation Authority and The Norwegian Post and Telecommunications Authority
 
Other aircraft owned by Petersen Kim (0):
No aircraft found...
 
Find more pictures of this aircraft:
airliners.net | planepictures.net
   
Published changes to this aircraft:  
2016-11-17 Owner Changed Petersen Kim  
2008-04-02 Owner Changed Hans Ole Engen  
2004-06-14 Owner Changed Sentrum Eiendom AS  
   
Other links (no hidden ads here):  
Buy 269C-1 aircraft at globalplanesearch.com | Find related accident reports (aibn.no)  
Installed Radio Equipment: (category only in norwegian)
Model (number installed) Manufacturer Category
KY 96 A (1) King Radio Corporation VHF Kommunikasjonsutstyr
KANNAD INTEGRA AP-H (1) Kannad Nødpeilsender m/ID
KT 76 A (1) King Radio Corporation Transponder
 
Recent public records for this aircraft (registration mark search only, possibly wrong on some deleted aircrafts):

Click here to open public records in seperate window

Old public records for this aircraft, from before August 2011 (entries only in norwegian):
Date:
From/To:
Document:
30.09.10
Malmskogen Aerocenter AB
AMP godkjent
29.09.10
Lasse Dahlberg
Revisjon av innsendt AMP
28.09.10
Lasse Dahlberg
tilbakemelding vedrørende innsendt AMP
28.09.10
Lasse Dahlberg
Revisjon II av innsendt AMP
28.09.10
Lasse Dahlberg
Revisjon II av innsendt AMP
31.08.10
Hans Ole Engen
Vedlikeholdsprogram
23.08.10
Post- og teletilsynet
Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
17.08.10
Hans Ole Engen
søknad om forlengelse av N-ARC
23.10.08
Hans Ole Engen
Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
18.09.08
Hans Ole Engen
Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
09.09.08
Hans Ole Engen
Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
22.05.08
Post- og teletilsynet
tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
30.04.08
terje.bakke@hotmail.com
LN-OTC - LN-ADA - Årsgebyr for 2008 - Sentrum Eiendom
04.04.08
Hans Ole Engen
registrering av eiendomsoverdragelse
28.03.08
Post- og teletilsynet
tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
18.03.08
Brønnøysundregistrene
VS: Fax received from Brnnysundregistren, 3 Page(s)
14.03.08
Brønnøysundregistrene
VS: Fax received from Brnnysundregistren, 3 Page(s)
29.02.08
Sentrum Eiendom AS
flyskjøte
13.02.08
Post- og teletilsynet
Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
08.02.08
Helifly Maintenance As
Korrigert vedlikeholdsrapport
21.01.08
Helifly Maintenance AS
vedlikeholdsrapport
23.11.07
Sentrum Eiendom AS
Tilbakekallelse av luftdyktighetsbevis
07.11.06
Helifly Maintenance AS
Endring av bruksområde fra erverv til privat
24.10.06
Sentrum Eiendom AS
Endring av bruksområde fra erverv til privat - luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport - gyldig til 31.08.2007
18.10.06
Pegasus FTO AS
utkvittert tilsynsrapport og ny oppdatert AD list
26.09.06
Pegasus FTO
Melding om opphør av leieavtale
28.02.06
Sentrum Eiendom AS
Retur av slettet panterett
21.02.06
Sparebanken Sør
vedrørende fullmakt til å underskrive på sletting av obligasjon
16.02.06
Sparebanken Sør
Sletting av pantesikkerhet
02.03.04
European Flight Training Center AS
godkjennelse av innleie av luftfartøy (dry-lease) - til 28.02.2005
       
Comments:


This page is created by public available information from the Norwegian Civil Aviation Authority
All information are handled within the copyright statement given by the Norwegian CAA

Valid XHTML 1.0 Transitional