aircraftregister.net - Unofficial List of Norwegian Aircrafts

 

LN-WIB

 
Click for a larger image of LN-WIB
Owner: Widerøe Asset AS
Operator: Widerøes Flyveselskap AS
Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-103
Serial no: 360
Max TOW: 15650 kg
Base: BOD
Information on grey backgroud are verified information from the Norwegian Civil Aviation Authority and The Norwegian Post and Telecommunications Authority
 
Other aircraft operated by Widerøes Flyveselskap AS (33):
LN-WIL, LN-WIG, LN-WIN, LN-WIE, LN-WIC, LN-WFC, LN-WDJ, LN-WDK, LN-WDI, LN-WFS, LN-WIH, LN-WFO, LN-WFH, LN-WSB, LN-WIA, LN-WIO, LN-WFU, LN-WII, LN-WDG, LN-WDE, LN-WFP, LN-WFT, LN-WIT, LN-WIJ, LN-WIF, LN-WDF, LN-WID, LN-WIR, LN-WDH, LN-WIM, LN-WIP, LN-WSC, LN-ILS,
 
Find more pictures of this aircraft:
airliners.net | planepictures.net
   
Published changes to this aircraft:  
2016-09-27 Owner Changed Widerøe Asset AS  
2007-10-01 Owner Name Changed Widerøes Flyveselskap AS  
   
Other links (no hidden ads here):  
Buy DHC-8-103 aircraft at globalplanesearch.com | Find related accident reports (aibn.no)  
Installed Radio Equipment: (category only in norwegian)
Model (number installed) Manufacturer Category
RT 300 (1) Sperry Corporation Radiohøydemåler
TTR 921 (1) Rockwell International Avion Transponder
DME 42 (2) Rockwell International Avion Avstandsmåleutstyr
ADF 60 A (2) Rockwell International Avion Radiopeiler
PRIMUS 800 WXD (1) Honeywell Intrnational Inc. Værradar
VIR 32 (2) Rockwell International Avion VHF Navigasjonsmottaker
VHF Navigasjonsmottaker
VHF Navigasjonsmottaker
UNS 1 F (1) Universal Navigation Corp. Sat. Navigasjonsmottaker
ELT C 406 N (1) Artex Inc. Nødpeilsender m/ID
VHF 22 C (2) Rockwell International Avion VHF Kommunikasjonsutstyr
TDR 94 D (2) Rockwell International Avion Transponder
 
Recent public records for this aircraft (registration mark search only, possibly wrong on some deleted aircrafts):

Click here to open public records in seperate window

Old public records for this aircraft, from before August 2011 (entries only in norwegian):
Date:
From/To:
Document:
31.05.11
Widerøes Flyveselskap AS
ARC Extension
15.04.11
Post- og teletilsynet
Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
01.11.10
Widerøes Flyveselskap AS
Oversendelse av oppdatert Form 37/18b i form av utkast
01.11.10
Widerøes Flyveselskap AS
Oppdatert Form 21 og 18b
01.11.10
Widerøes Flyveselskap AS
Utstedelse av Permit to Fly for overflyging uten passasjerer eller last fra Tromsø til Bodø for å reparere skader etter treff av fugl - Inkludert10 3 Exemption pga Flight Conditions
31.10.10
Widerøes Flyveselskap AS
Søknad om Permit To Fly
28.06.10
DnB Nor Bank ASA
retinglysing av pantedokument
24.06.10
Den norske Bank ASA
retinglysing av pantedokumenter
07.06.10
Widerøes Flyveselskap AS
AR2010/14 ARC DH1 - LN-WIB / SN 360 - Dokumentasjon
31.08.09
Widerøes Flyveselskap AS
ARC - Check List
25.06.09
Widerøes Flyveselskap AS
ARC + Check Lister etter review
25.06.09
Widerøes Flyveselskap AS
ARC , statement & recommendations rev jun 09
04.06.09
Widerøes Flyveselskap AS
søknad om fornyelse av Airworthiness Review Certificate og vedlikeholdsrapport
13.03.09
Post- og teletilsynet
Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
17.02.09
Samferdselsdepartementet
Oppfølging av sikkerhetstilråding 31/2003 i rapport (RAP 34/2003) om luftfartshendelse ved Mo i Rana med LN-WIB og LN-WID
29.01.09
Avinor AS
SHT tilråding 2003/34 31 T AFIS og CRM oppfølging
26.11.08
Widerøes Flyveselskap AS
Physical Survey ifm. utstedelse av ARC - Findings Regarding M.A. Subpart G to A/C S/N 360 - rapport 2008AR-187
06.11.08
Widerøes Flyveselskap AS
vedrørende selskapets besvarelse på EASA Form 13 part 4 i rapport 2008AR-187
14.10.08
Avinor AS
Oppfølging av SHT-tilråding 2003/34 - 31T, AFIS og CRM
10.10.08
Widerøes Flyveselskap AS
Utstedelse av EASA Form 45 og AFM forside med MTOW økt til 15 966 kgs.
02.10.08
Widerøes Flyveselskap AS
søknad om revidering av MTOW og MZFW for Dash-8-100 serie
23.09.08
Avinor AS
Oppfølging av SHT-tilråding 2003/34 - 31T, AFIS og CRM
27.08.08
Widerøes Flyveselskap AS
Utkvittert rapport EASA Form 13 - 2008AR-187
12.08.08
Samferdselsdepartementet
LN-WIB og LN-WID - oppfølging av sikkerhetstilråding 31/2003 i rapport (RAP 34/2003) om luftfartshendelse ved Mo i Rana med DHC 8-103
27.06.08
Widerøes Flyveselskap AS
Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
27.06.08
Widerøes Flyveselskap AS
utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
23.05.08
Avinor AS
HSLB rapport 34/2003 - Oppfølging av tilråding 2003/31
19.05.08
Widerøes Flyveselskap AS
søknad om Ariworthiness Review Certificate Review og kontinuerlig luftdyktighetsbevis
15.05.08
Samferdselsdepartementet
LN-WIB og LN-WID - oppfølging av sikkerhetstilråding 31/2003 i rapport (RAP 34/2003) om luftfartshendelse ved Mo i Rana med DHC 8-103
11.03.08
Avinor AS
HSLB rapport 34/2003 - Oppfølging av tilråding 2003/31
12.02.08
Avinor AS
HSLB rapport 34/2003 - oppfølging av tilrådning 2003/31
29.11.07
Statens Havarikommisjon for Transport
KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200301671 - 2 DEN 06122007 AV AJP: LN-WIB Tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse ved Bodø 20.04.2003
29.11.07
Statens Havarikommisjon for Transport
LN-WIB Tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse ved Bodø 20.04.2003
29.10.07
Avinor AS
HSLB rapport 34/2003 - oppfølging av tilrådning 2003/31
04.07.07
Widerøes Flyveselskap ASA
LN-WIE LN-WIM LN-WFC LN-WDB LN-WDA LN-WIO LN-WIC LN-WIL LN-WDD LN-WFC LN-WIH LN-WIF LN-WDD LN-WIM LN-WIJ LN-WFT LN-WIB LN-WIR LN-WII LN-WDB LN-WFS LN-WID
15.06.07
Statens Havarikommisjon for Transport
Tilbakemelding på innrapportering lufttrafikkhendelse Trondheim lufthavn Værnes (ENVA) 27.03.2007 mellom DHC-8-103 - kopi av brev til Widerøes Flyveselskap ASA, Bodø
06.06.07
Den norske Bank ASA
Registrering av nedkvittering
05.06.07
Widerøes Flyveselskap ASA
Widerøes Flyveselskap AS - fornyelse av luftdyktighetsbevis - LN-WIB
30.05.07
Den norske Bank ASA
nedkvittering av pantoblikasjon
03.04.07
Widerøes Flyveselskap ASA
lufttrafikkhendelse 27.03.2007
15.02.07
DnB NORBank ASA
Retur av pantedokument uten registrering
21.12.06
Samferdselsdepartementet
Sluttbehandling av sikkerhetstilråding 28/2001 fremmet av HSL (nå SHT) i rapport 26/2001 i forbindelse med lufttrafikkhendelse med LN-WIB 29.7.2000 sør for Førde lufthavn
21.12.06
Widerøes Flyveselskap ASA
Widerøe - LN-WIM - LN-WFC - rapport om driftsforstyrrelser
06.12.06
Avinor AS
HSLB rapport 34/2003 - Oppfølging av tilråding nr. 31 - foreslår at tilrådingen lukkes
07.11.06
Avinor AS
HSLB rapport 34/2003 - oppfølging av tilråding nr. 31
22.09.06
Widerøe
Widerøe - rapport om driftsforstyrrelser - LN-WIR - LN-WIO - LN-WIR - LN-WFU - LN-WII - LN-WDC
20.06.06
Widerøes Flyveselskap ASA
Rapport om kollisjon med fugler
16.06.06
Widerøes Flyveselskap ASA
fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.06.2007
18.05.06
Widerøes Flyveselskap ASA
vedlikeholdsrapport
18.05.06
Widerøes Flyveselskap ASA
Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
27.04.06
Widerøes Flyveselskap ASA
Rapport om kollisjon med fugler
17.03.06
Widerøes Flyveselskap ASA
Widerøe - Rapport om 9 driftsforstyrrelser - LN-WIH - LN-WDA - LN-WIJ - LN-WIH - LN- WDA - LN-ILS - LN-WIH - LN-WFE
01.12.05
Widerøes Flyveselskap ASA
Rapport om driftsforstyrrelse Brannflaske ikke tilkoblet
       
Comments:


This page is created by public available information from the Norwegian Civil Aviation Authority
All information are handled within the copyright statement given by the Norwegian CAA

Valid XHTML 1.0 Transitional