aircraftregister.net - Unofficial List of Norwegian Aircrafts

 

LN-TSB

 
Click for a larger image of LN-TSB
Owner: Sameiet IS Paralift 2
Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 182A
Serial no: 182-33977
Max TOW: 1202 kg
Base:
Information on grey backgroud are verified information from the Norwegian Civil Aviation Authority and The Norwegian Post and Telecommunications Authority
 
Other aircraft owned by Sameiet IS Paralift 2 (0):
No aircraft found...
 
Find more pictures of this aircraft:
airliners.net | planepictures.net
   
Published changes to this aircraft:  
2010-03-11 Owner Changed Sameiet IS Paralift 2  
2009-04-01 Adress Changed IS Paralift 2  
2007-01-16 Owner Changed Grimnes Anders Erling  
   
Other links (no hidden ads here):  
Buy 182A aircraft at globalplanesearch.com | Find related accident reports (aibn.no)  
Installed Radio Equipment: (category only in norwegian)
Model (number installed) Manufacturer Category
KT 76 A (1) King Radio Corporation Transponder
ME406 (1) Artex Inc. Nødpeilsender m/ID
AR 6201 (1) Becker Flugfunk Gmbh VHF Kommunikasjonsutstyr
KR 21 (1) King Radio Corporation VHF Navigasjonsmottaker
GPS 155 XL (1) Garmin International Inc. Sat. Navigasjonsmottaker
KX 175 B (1) King Radio Corporation VHF Navigasjonsmottaker
VHF Kommunikasjonsutstyr
 
Recent public records for this aircraft (registration mark search only, possibly wrong on some deleted aircrafts):

Click here to open public records in seperate window

Old public records for this aircraft, from before August 2011 (entries only in norwegian):
Date:
From/To:
Document:
12.04.11
Norges Luftsportforbund
ARC kopi
12.04.11
Norges Luftsportforbund
Indirect approval of AMP
01.11.10
Torolf Paulshus
Bekreftelse på Grandfathring av hoppfly modifikasjoner.
22.10.10
Sameiet Is Paralift 2
LN-TSB- Godkjenning av prosedyrer i forbindelse med løft og slipp av fallskjermhoppere
21.10.10
Torolf Paulshus
SOP og SFH rev 02
19.10.10
Torolf Paulshus
fotobevis hoppdør
08.10.10
Torolf Paulshus
Owners Manuals
30.09.10
Torolf Paulshus
Forlengelse av godkjenning for fallskjermflyging
28.09.10
Torolf Paulshus
Torolf Paulshus - Forlengelse av godkjenning for fallskjermflyging - LN-TSB
15.07.10
Oddmar Stenhaug
fartøyjournal søkes
08.06.10
Torolf Paulshus
kombinert SOP og POH suppl.
03.06.10
Torolf Paulshus
SOP Midlertidig godkjennelse til fallskjermflyging
03.06.10
Torolf Paulshus;
SOP LN-TSB, forlengelse av midlertidig godkjenning
25.05.10
Hoppfly
Hoppfly - supplement til Flygehåndboka og modifikasjonsstatus - rev 2
17.05.10
IS Paralift 2 - Torolf Paulshus
Hoppfly - supplement til Flygehåndboka og modifikasjonsstatus
03.05.10
Norrønafly-Rakkestad AS
N-ARC, siste gangsforlengelse
03.05.10
Sameiet IS Paralift 2
Hoppfly-supplement til flygehåndboka og modifikasjonsstatus
29.04.10
Norrønafly-Rakkestad AS
vedlikeholdsrapport
23.04.10
Sameiet IS Paralift 2
registreringsbevis
25.03.10
Sameiet IS Paralift 2
Registreringsbevis
22.03.10
Advokatfirmaet Schjølberg
Retur av registreringsbevis
18.03.10
Advokatfirmaet Schjølberg,
Retur av registreringsbevis
18.03.10
Advokat Ann Kristin Bogen
Kopi av oversendelsesbrev
11.03.10
Advokatfirmaet Schølberg
Eiendomsoverdragelse av luftfartøy
01.03.10
Statens Havarikommisjon for Transport
Underretning om undersøkelse av luftfartsulykke Hamar flyplass Stafsberg 13.02.2010 med Cessna 182A - LN-TSB
18.12.09
Advokat Ann Kristin Bogen
kunngjøring etter luftfartsloven § 3-36, jf. 3-4 annet ledd
17.12.09
Eilif Ness
informasjon fra Eilif Ness
17.12.09
Advokatfirmaet Schjølberg
kunngjøring etter luftfartsloven § 3-36, jf. § 3-4 annet ledd
27.11.09
Advokatfirmaet Schølberg
Eiendomsoverdragelse av luftfartøy
27.11.09
Eilif Ness
eiendomsoverdragelse
10.11.09
Torolf Paulshus
avklaring vedrørende registrert eier IS Paralift 2
20.10.09
Torolf Paulshus
innhenting av dokumentasjon
22.07.09
Torolf Paulshus
informasjon om eiersituasjonen
21.07.09
Skogsberg, Tom (Bleiker vgs)
sv
20.07.09
tom47@online.no
generell informasjon
17.06.09
eiliness@cytanet.com.cy
Stiftelsesprotokoll
05.06.09
Eilif J. Ness
Dokumentasjon - I/S Paralift 2 - Eiere av Cessna 182A
03.06.09
eiliness@cytanet.com.cy
LN-TSB
20.05.09
Eilif Ness
Eierskap I/S PARALIFT 2 - utskrift av protokoll fra 1984
20.05.09
Eilif Ness
vedrørende eierskifte - alternativer til løsning av saken
20.05.09
eiliness@cytanet.com.cy
informasjon om fremgangsmåte ved registrering av eierskifte
04.03.09
Post- og teletilsynet
Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
04.03.09
IS Paralift 2 v/Peter Ness
Forlengelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
27.02.09
Norrønafly-Rakkestad AS
Vedlikeholdsrapport
20.11.08
Jan Hovet
tildeling av ICAO-koder
30.10.08
IS Paralift 2
Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
22.09.08
Statens Havarikommisjon for Transport
Utkast til rapport om luftfartshendelser - Flydag Kjeller 25.05.2008 - LN-DHZ - OY-NPB - LN-RPU - LN-KKS - LN-TUJ - LN-TUL-AVSKJERMET
17.09.08
IS Paralift 2
Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
09.09.08
IS Paralift 2
Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
01.09.08
Statens Havarikommisjon for Transport
Utkast til rapport om luftfartshendelser - Flydag Kjeller 25.05.2008 - LN-DHZ - OY-NPB - LN-RPU - LN-KKS - LN-TUJ - LN-TUL-AVSKJERMET
23.04.08
Norrønafly-Rakkestad AS
vedlikeholdsrapport
06.11.06
Statens Havarikommisjon for Transport
Rapport (SL RAP 26/2006) om alvorlig luftfartshendelse Hamar 22072006
12.09.06
Statens Havarikommisjon for Transport
Utkast til rapport om luftfartshendelse på Hamar den 22.07.2006 til gjennomsyn
24.07.06
Vidar Lunde
rapport om luftfartsulykke - hendelse - hamar Børstad åker 22.07.2006
24.05.06
Norrønafly Rakkestad AS
Vedlikeholdsrapport (VR)
       
Comments:


This page is created by public available information from the Norwegian Civil Aviation Authority
All information are handled within the copyright statement given by the Norwegian CAA

Valid XHTML 1.0 Transitional