aircraftregister.net - Unofficial List of Norwegian Aircrafts

 

LN-JMP

 
Click for a larger image of LN-JMP
Owner: Hoppfly AS
Manufacturer: Viking Air Ltd.
Model: DHC-6-200
Serial no: 184
Max TOW: 5252 kg
Base:
Information on grey backgroud are verified information from the Norwegian Civil Aviation Authority and The Norwegian Post and Telecommunications Authority
 
Other aircraft owned by Hoppfly AS (0):
No aircraft found...
 
Find more pictures of this aircraft:
airliners.net | planepictures.net
   
Published changes to this aircraft:  
No changes recorded yet...  
   
Other links (no hidden ads here):  
Buy DHC-6-200 aircraft at globalplanesearch.com | Find related accident reports (aibn.no)  
Installed Radio Equipment: (category only in norwegian)
Model (number installed) Manufacturer Category
GNS 430 (1) Garmin International Inc. VHF Navigasjonsmottaker
VHF Kommunikasjonsutstyr
VHF Navigasjonsmottaker
Sat. Navigasjonsmottaker
KTR 908 (1) King Radio Corporation VHF Kommunikasjonsutstyr
GTX 327 (1) Garmin International Inc. Transponder
ME406 (1) Artex Inc. Nødpeilsender m/ID
KNR 634 (1) King Radio Corporation VHF Navigasjonsmottaker
VHF Navigasjonsmottaker
VHF Navigasjonsmottaker
GTX 330 (1) Garmin International Inc. Transponder
 
Recent public records for this aircraft (registration mark search only, possibly wrong on some deleted aircrafts):

Click here to open public records in seperate window

Old public records for this aircraft, from before August 2011 (entries only in norwegian):
Date:
From/To:
Document:
09.07.11
Statens Havarikommisjon for Transport
SHT - Tilbakemelding på innrapportert luftfartshendelse - Farris TMA 15.06.2011 - LN-JMP og RYR
31.05.11
Hoppfly AS
Oppklaring vedrørende National Airworthiness Review Certificate (N-ARC) med feil utløpsdato - Utstedelse av ny N-ARC
03.03.11
Helifly Maintenance AS
N-ARC siste gangs forlengelse
02.03.11
Helifly Maintenance AS
Vedlikeholdsrapport
27.09.10
Tønsberg Fallskjermklubb V/styreleder
Tønsberg fallskjermklubb - Godkjenning av prosedyrer i forbindelse med løft og slipp av fallskjermhoppere
03.06.10
Helifly Maintenance v/Per H. S. Aakvik
bekreftelse at N-ARC igjen er gyldig
26.05.10
Helifly Maintenance v/Per H. S. Aakvik
Godkjenning fra BAM DOA for modifikasjoner
30.04.10
Helifly Maintenance v/Per H. S. Aakvik
Søknad om flytillatelse i påvente av ferdig DOA-dokumentasjon fra BAM, iht. regulation (EC) No 1592/2002 Article 10.3
30.04.10
Helifly Maintenance v/Per H.S. Aakvik
Tillatelse til å operere i påvente av ferdig DOA-dokumentasjon fra BAM, iht. regulation (EC) No 1592/2002 Article 10.3
30.04.10
Hoppfly AS
Forlengelse av N-ARC
30.04.10
Helifly Maintenance AS
Exemption to allow operation in accordance with Regulation (EC) No 1592/2002 Article 10.3
29.04.10
Per H. S. Aakvik
Forlengelse av N-ARC 08-350 A/C DHC-6-200, reg. LN-JMP, S/N 184
29.04.10
Helifly Maintenance v/Per H. S. Aakvik
Sertifisering fra Scan Avionics DOA av modifikasjoner
19.04.10
Helifly v/Per H. S. Aakvik
Info om Jumper restraint methods
11.02.10
Samferdselsdepartementet
Notifisering til ESA av dispensasjon i henhold i henhold til forordning 1592/2002 artikel 10.3
10.11.09
Hoppfly AS
Informasjon om EASA SIB 2009-37 - DHC-6 - Revision of Maintenance Instructions and Introduction of Flight Control Cable Return Programme
06.11.09
postmottak@sd.dep.no
Additional information concerning the notification of exemption from Regulation (EC) No 1592/2002 Article 10.3 - Dokument til den elektroniske portalen til ESA
05.11.09
Helifly Maintenance
klassifisering av modifikasjoner
05.11.09
EFTA Surveillance Authority
Supplementary information to notification from Regulation EC No. 1592/2002 art. 10.3
16.10.09
Samferdselsdepartementet
Notifisering av dispensasjon fra forordning 1592/2002 artikkel 10.3
29.07.09
EFTA Surveillance Authority
Notification of exemption from Regulation (EC) No 1592/2002 Article 10.3
08.07.09
Helifly
LN-JMP Extended Exemption July to October 2009
08.07.09
Helifly Maintenance AS
Repetitive exemption to allow operation in accordance with Regulation (EC) No 1592/2002 Article 10.3
02.07.09
Helifly Maintenance AS
Søknad om forlengelse av fritak
23.06.09
Ivar Jarle
AFM - SOP
30.05.09
Hoppfly as v/Ivar Jarle
Hoppfly AS - Vedrørende behandling av utkast til SOP - LN-JMP
29.05.09
Hoppfly AS
Flyging uten gyldig luftdyktighetsbevis
20.05.09
Ivar Jarle
Hoppfly A/S - SOP rev 2.0 for LN-JMP Tønsberg Fallskjermklubb
13.05.09
Ivar Jarle
Ivar Jarl - Revidert SOP for LN-JMP 2009
13.05.09
Hoppfly AS
Flyging uten gyldig luftdyktighetsbevis
08.05.09
Bente Gulli
LN-JMP Vedlikeholdsrapport
08.05.09
Hoppfly AS
Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
08.05.09
Helifly Maintenance AS
Exemption to allow operation in accordance with Regulation (EC) No 1592/2002 Article 10.3
08.05.09
Hoppfly as
Vedlikeholdsrapport
08.05.09
Torgeir Jacobsen
Teknisk ansvar
06.05.09
Helifly Maintenance
Logbook entry og AD status
06.05.09
Helifly Maintenance v/T. Jacobsen
Modifikasjoner - søknad om midlertidig godkjennelse
29.04.09
Helifly Maintenance AS
Authorization page - Flight manual
27.04.09
Hoppfly AS
Modifikasjon- og reparasjon status 27.04.09
01.04.09
EASA v/Avrigeanu Luize-Mihaela
EASA aksept av 8110-3 modifikasjoner
31.03.09
Helifly Maintenance v/T. Jacobsen
Modification Status
19.03.09
Helifly Maintenance AS
Tilsynsrapport etter besiktning 19 februar 2009
02.02.09
Helifly Maintenance AS
oppdatert status for DHC-6-200
22.12.08
Hoppfly AS
Utstedelse av Permit to Fly og tilhørende Approval of Flight Conditions for overflyging fra Jarlsberg til Sandefjord Torp for å utføre årlig inspeksjon
19.12.08
Helifly Maint. v/T. Jacobsen
Søknad om Permit to Fly.
04.12.08
Hoppfly AS
LN-JMP Utstedelse av ARC
10.11.08
Helifly Maintenance AS
N-ARC - vedlikeholdsrapport
22.04.08
Hoppfly A/S v/ Øyvind Godager
Godkjenning av revidert Flygehåndbok
15.04.08
Oivind Godager
Revidert Flygehåndbok
06.03.08
Hoppfly A/S
Hoppfly A/S - Revidering av håndbok
13.07.07
Skien Lufthavn
Prosedyrer for fallskjermvirksomhet, Geiteryggen
13.07.07
Hoppdly AS
Revisjon av flygerhåndbok
12.07.07
Hoppfly AS
revisjon av flygehåndbok
31.05.07
Tønsberg Fallskjermklubb
Vedlikeholdsrapport - Fornyelse av luftdyktighetsbecis
16.05.07
Tønsberg Fallskjermklubb
revisjon av vedlikeholdshåndbok
16.05.07
Tønsberg Fallskjermklubb
bekrefter forlengelse av gyldighet for vedlikeholdsrapport til 15.06.2007
01.03.07
Tønsberg fallskjermklubb
Tønsberg fallskjermklubb - Revidert flygerhåndbok
26.09.06
Tønsberg Fallskjermklubb
Godkjennelse av fallskjermprosedyrer - gyldig til 31.12.2006
03.05.06
Nøtterø Sparebank
Registrert pantedokument i luftfartøy
03.05.06
Hoppfly AS
Authorization page - Flight manual
21.04.06
Hoppfly AS
duplikat av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2006
11.04.06
Hoppfly AS
Registreringsbevis oversendt per telefax
07.04.06
Fayard Enterprices Inc.
utkvittert tilsynsrapport
05.04.06
Hoppfly AS
utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2006
05.04.06
Post- og teletilsynet
tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
29.03.06
Hoppfly AS
søknad om luftdyktighetsbevis
28.03.06
Hoppfly AS
tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
27.03.06
Hoppfly AS
søknad om tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft adress
24.03.06
Hoppfly as
Bill of Sale
01.02.06
Per Kølner
LN-JMP Reservasjon av registreringsmerke
01.02.06
Per Kølner
LN-JMP Reservasjon av registreringsmerke
01.02.06
Kay Hagby
LN-JMP- Reservasjon av registreringsmerke
       
Comments:


This page is created by public available information from the Norwegian Civil Aviation Authority
All information are handled within the copyright statement given by the Norwegian CAA

Valid XHTML 1.0 Transitional