aircraftregister.net - Unofficial List of Norwegian Aircrafts

 

LN-ILS

 
Click for a larger image of LN-ILS
Owner: Widerøe Asset AS
Operator: Widerøes Flyveselskap AS
Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-103
Serial no: 396
Max TOW: 15650 kg
Base:
Information on grey backgroud are verified information from the Norwegian Civil Aviation Authority and The Norwegian Post and Telecommunications Authority
 
Other aircraft operated by Widerøes Flyveselskap AS (33):
LN-WFS, LN-WIO, LN-WIF, LN-WDF, LN-WIN, LN-WII, LN-WIH, LN-WFH, LN-WIJ, LN-WFP, LN-WDK, LN-WSC, LN-WFT, LN-WDJ, LN-WFU, LN-WIC, LN-WIE, LN-WDI, LN-WIA, LN-WIR, LN-WFC, LN-WSB, LN-WDH, LN-WIL, LN-WIP, LN-WFO, LN-WID, LN-WIT, LN-WIB, LN-WIM, LN-WIG, LN-WDE, LN-WDG,
 
Find more pictures of this aircraft:
airliners.net | planepictures.net
   
Published changes to this aircraft:  
2016-09-27 Owner Changed Widerøe Asset AS  
2007-10-01 Owner Name Changed Widerøes Flyveselskap AS  
2003-01-02 Owner Changed Avinor AS  
   
Other links (no hidden ads here):  
Buy DHC-8-103 aircraft at globalplanesearch.com | Find related accident reports (aibn.no)  
Installed Radio Equipment: (category only in norwegian)
Model (number installed) Manufacturer Category
DME 42 (2) Rockwell International Avion Avstandsmåleutstyr
VHF 22 C (2) Rockwell International Avion VHF Kommunikasjonsutstyr
ELT C 406 N (1) Artex Inc. Nødpeilsender m/ID
TTR 921 (1) Rockwell International Avion Transponder
VIR 32 (2) Rockwell International Avion VHF Navigasjonsmottaker
VHF Navigasjonsmottaker
VHF Navigasjonsmottaker
TDR 94 D (2) Rockwell International Avion Transponder
ADF 60 A (2) Rockwell International Avion Radiopeiler
UNS 1 D (1) Universal Navigation Corp. Sat. Navigasjonsmottaker
RT 300 (1) Sperry Corporation Radiohøydemåler
PRIMUS 800 WXD (1) Honeywell Intrnational Inc. Værradar
 
Recent public records for this aircraft (registration mark search only, possibly wrong on some deleted aircrafts):

Click here to open public records in seperate window

Old public records for this aircraft, from before August 2011 (entries only in norwegian):
Date:
From/To:
Document:
15.04.11
Post- og teletilsynet
Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
21.12.10
Statens Havarikommisjon for Transport
LN-WIR - Tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse Førde lufthavn Bringeland 08.12.2010
07.12.10
Widerøes Flyveselskap AS
Dokumentasjon etter review
07.12.09
Widerøes Flyveselskap AS
Dokumentasjon etter Review S/N 396
13.02.09
Widerøes Flyveselskap AS
Physical Survey i forbindelse med utstedelse av ARC - Findings regarding M.A. Subpart G to A/C S/N 396
14.01.09
Widerøes Flyveselskap AS
fornyelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) etter utført Airworthiness Review
06.01.09
Widerøes Flyveselskap AS
Oversikt over reparasjoner
18.12.08
Widerøes Flyveselskap AS
Vedlikeholdsrapport
12.10.08
Widerøes Flyveselskap AS
Utstedelse av EASA Form 45 og AFM forside med MTOW økt til 15 966 kgs.
02.10.08
Widerøes Flyveselskap AS
søknad om revidering av MTOW og MZFW for Dash-8-100 serie fly
01.02.08
sefik.karabeg@wideroe.no
tilbakemelding survey 2008AR-003 ARC 08-0003
28.01.08
Widerøes Flyveselskap AS
Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
25.01.08
Widerøes Flyveselskap AS
Widerøes Flyveselskap AS - utstedelse av Airworhiness Review Certificate (ARC) - LN-ILS
08.01.08
Widerøes Flyveselskap AS
søknad om luftdyktighetsbevis
20.12.07
Widerøes Flyveselskap AS
vedlikeholdsrapport (VR)
06.06.07
Widerøes Flyveselskap ASA
Widerøe AS - Rapport om driftsforstyrrelser - LN-WFC - LN-WIN - LN-WIP
23.05.07
European Aviation Safety Agency
Widerøe - Task Allocation - EASA Design Organisation Approval - Contract EASA/2006/ED/NO/01 - EASA.21J.374P
13.04.07
Widerøes Flyveselskap ASA
Widerøe AS - rapport om driftsforstyrrelser LN-WIR - LN-WIR - LN-WIE - LN-ILS
20.03.07
Widerøes Flyveselskap ASA
Widerøe - rapport om driftsforstyrrelse - LN-ILS in flight shut down - 14.03.2007
28.02.07
Widerøes Flyveselskap ASA
Widerøe - rapport om driftsforstyrrelser - LN-WDC - LN-WDC - LN-WDB - LN-WIP - LN-WIR - LN-WII - LN-WIE - LN-WIF - LN-WDA
03.01.07
Widerøes Flyveselskap ASA
fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.01.2008
24.10.06
Widerøes Flyveselskap ASA
Widerøe - Rapport om driftsforstyrrelser - LN-WFP - LN-ILS
27.09.06
European Aviation Safety Agency
Widerøe - EASA Approval - EASA.A.C.03547 - Minor Change for DHC-8-103 S/N 396
18.09.06
Widerøes Flyveselskap ASA
rapport om kollisjon med fugler (bird strike) 08.09.2006 med DHC-8-103
05.09.06
European Aviation Safety Agency
Widerøe - EASA STC - EASA.IM.A.S.01918
05.09.06
European Aviation Safety Agency
Widerøe - Technical Visa for Post TC Design Approval - Minor Change - P.EASA.A.03547
02.08.06
Widerøes Flyveselskap ASA
Widerøe - Rapport om driftsforstyrrelser - LN-WDC - LN-WIN - LN-WFT - LN-WIM - LN-WIC - LN-WDA - LN-WDC
10.07.06
Post- og teletilsynet
tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
16.06.06
European Aviation Safety Agency
Task Allocation - Application by Field Aviation East Ltd for EASA Certification of STC - P-EASA.IM.A.S.01949
31.03.06
Widerøes Flyveselskap ASA
Widerøe - Søknad om godkjenning av mindre modifikasjoner (Minor Modifications) for fly DHC-8-100 - Serienummer 396
17.03.06
Widerøes Flyveselskap ASA
Widerøe - Rapport om 9 driftsforstyrrelser - LN-WIH - LN-WIB - LN-WDA - LN-WIJ - LN-WIH - LN- WDA - LN-WIH - LN-WFE
16.03.06
European Aviation Safety Agency
Wideroes Flyeselskap AS - EASA aprrovals P-EASA.IM.A.C.01255 to P-EASA.IM.A.C.01266
03.03.06
European Aviation Safety Agency
EASA - Technical Visa - update
20.02.06
European Aviation Safety Agency
EASA - Technical Visa for Post TC Design Approval
13.02.06
Widerøes Flyveselskap ASA
Utkvittert tilsynsrapport
13.02.06
Widerøes Flyveselskap ASA
LN-ILS DHC-8-103 Application for Minor Changes - approval
13.02.06
Widerøes Flyveselskap ASA
Ling range fuel tank ILS
06.02.06
Widerøes Flyveselskap ASA
Endring av registrert eier - Retur av registreringsbevis
03.02.06
Widerøes Flyveselskap ASA
ombygging
03.02.06
Widerøes Flyveselskap ASA
ombygging - svar på spørsmål
31.01.06
Nordic Aviation Resources AS
utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.01.2007
30.01.06
Post- og teletilsynet
tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
27.01.06
Nordic Aviation Resources AS
søknad om luftdyktighetsbevis
27.01.06
European Aviation Safety Agency
Widerøe - Task allocation for 12 Minor Changes
13.01.06
Widerøes Flyveselskap ASA
Widerøe - Permit to Fly - DHC-8 series 103 - LN-ILS
22.12.05
Widerøes Flyveselskap ASA
Widerøe - ILS godkjenning - LN-ILS
22.12.05
Widerøes Flyveselskap ASA
Widerøe - søknad om godkjenning av modifikasjonsprogram og utførelse av mindre modifikasjoner (minor modifications) for fly DHC-8-100 seienummer 396
       
Comments:


This page is created by public available information from the Norwegian Civil Aviation Authority
All information are handled within the copyright statement given by the Norwegian CAA

Valid XHTML 1.0 Transitional