aircraftregister.net - Unofficial List of Norwegian Aircrafts

 

LN-DAP

 
Click for a larger image of LN-DAP
Owner: Engeset Aksel Kåre
Manufacturer: SAAB-Scania AB
Model: MFI 9B
Serial no: 36
Max TOW: 575 kg
Base:
Information on grey backgroud are verified information from the Norwegian Civil Aviation Authority and The Norwegian Post and Telecommunications Authority
 
Other aircraft owned by Engeset Aksel Kåre (0):
No aircraft found...
 
Find more pictures of this aircraft:
airliners.net | planepictures.net
   
Published changes to this aircraft:  
No changes recorded yet...  
   
Other links (no hidden ads here):  
Buy MFI 9B aircraft at globalplanesearch.com | Find related accident reports (aibn.no)  
Installed Radio Equipment: (category only in norwegian)
Model (number installed) Manufacturer Category
ME406 (1) Artex Inc. Nødpeilsender m/ID
KY 97 A (1) King Radio Corporation VHF Kommunikasjonsutstyr
BXP6401-2 (1) Becker Flugfunk Gmbh Transponder
 
Recent public records for this aircraft (registration mark search only, possibly wrong on some deleted aircrafts):

Click here to open public records in seperate window

Old public records for this aircraft, from before August 2011 (entries only in norwegian):
Date:
From/To:
Document:
17.12.10
Hovet & Co. AS
Transponder installarsjon - Saksbehandling stilles i bero til eier bestemmer seg
13.04.10
Jan Hovet
Søknad om XPDR-installasjon i Annex II ref HC-LNDAP-01
15.02.10
Engeset Aksel Kåre
Luftdyktighetsbevis
20.10.09
Sparebanken Møre
Slettet heftelse
19.10.09
Sparebanken Møre
Sletting av pantesikkerhet - panterett
28.05.09
Hovet & Co. AS
Godkjennelse av ARTEX ME 406 ELT modifikasjon HC-406DAP-01 Rev. A for SAAB-Scania MFI 9B
13.05.09
Jan Hovet
dokumentasjon for Annex II-søknad om ELT-installasjon
13.05.09
Jan Hovet
Tildeling av ICAO-koder
08.05.09
Jan Hovet
søknad om ICAO 24-bit Aircraft Code
20.08.08
Aksel Engeset
registrering av luftfartøy
17.08.08
Aksel Engseth
mottatt legitimasjon
04.08.08
akselengeset@Gmail.com
vedr. registrering av luftfartøy
14.06.08
Aksel Engeset
Egenerklæring
11.06.08
Aksel Engeset
ang. registrering av luftfartøy
06.06.08
Aksel Engeset
registrering av luftfartøy
21.02.06
Aksel Engeset
anmerkning i stedet for sletting, jf. luftfartsloven § 3-8
02.02.06
Aksel Engeset
Aksel Engeset - Søknad om ytterligere utsettelse av sletting fra registeret
       
Comments:


This page is created by public available information from the Norwegian Civil Aviation Authority
All information are handled within the copyright statement given by the Norwegian CAA

Valid XHTML 1.0 Transitional