aircraftregister.net - Unofficial List of Norwegian Aircrafts

 

LN-AAY

 
Click for a larger image of LN-AAY
Owner: Sub Aqua Technology SAT AS
Operator: ScanAviation AS
Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-34-220T
Serial no: 3449251
Max TOW: 2155 kg
Base:
Information on grey backgroud are verified information from the Norwegian Civil Aviation Authority and The Norwegian Post and Telecommunications Authority
 
Other aircraft operated by ScanAviation AS (6):
LN-OAS, LN-HOE, LN-OCV, LN-OKK, LN-OCX, LN-ODV,
 
Find more pictures of this aircraft:
airliners.net | planepictures.net
   
Published changes to this aircraft:  
2016-04-07 Deleted from list Sub Aqua Technology SAT AS  
2010-02-11 Owner Changed Sub Aqua Technology SAT AS  
2007-07-13 Added to list C3 Holding Norway AS  
   
Other links (no hidden ads here):  
Buy PA-34-220T aircraft at globalplanesearch.com | Find related accident reports (aibn.no)  
Installed Radio Equipment: (category only in norwegian)
Model (number installed) Manufacturer Category
No radio information found for this aircraft
 
Recent public records for this aircraft (registration mark search only, possibly wrong on some deleted aircrafts):

Click here to open public records in seperate window

Old public records for this aircraft, from before August 2011 (entries only in norwegian):
Date:
From/To:
Document:
05.01.11
Flysyn DK
Luftdyktighetsbevis
20.12.10
Flysyn.DK
Godkjennelse av AMP
22.11.10
Flysyn.DK
Søknad om godkjennelse av vedlikeholdsprogram - AMP
16.06.10
Sub Aqua Technology SAT AS
Innvilget utsettelse på AMP
15.06.10
John Hestenes
Søknad om forlenget gyldighet fro ARC
24.02.10
John Hestenes
Søknad om forlenget gyldighet fro ARC
24.02.10
John Hestenes for Sub Aqua Technology SAT A/S
Innvilgelse på utsettelse av AMP
12.02.10
C3 Holding Norway AS
Tinglysing av eiendomsrett i luftfartøy
10.02.10
C3 Holding Norway AS
Tinglysing av eiendomsrett i luftfartøy
10.12.09
C3 Holding Norway AS
skjøte
02.12.09
Aeromech AS
LN-AAY- Utkvitterte findings AR recommendation repport
02.12.09
Aeromech AS
Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
19.11.09
Aeromech AS
Oversendelse av reisedagbok for godkjennelse opprettelse
16.11.09
Bohusflyg AS
continuing Airworthiness
26.10.09
Aeromech A/S
LN-AAY Opprettelse av reisejournal forbruksområde privat
07.10.09
C3 Holding Norway AS
Utstedelse av Permit to Fly for overføringssflyging fra Sola til Kjeller for å utføre årlig vedlikehold
06.10.09
John Hestenes
Utkast til EASA Form 18b - Approval of conditions for a permit to fly
06.10.09
C3 Holding Norway AS
Re: Utkast til EASA Form 18b - Approval of conditions for a permit to fly
29.09.09
John Hestenes
Søknad om Permit to Fly for Piper Senca
21.08.09
Post- og teletilsynet
tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
01.07.09
C3 Holding Norway AS
Opphevelse av suspendering av Airworthiness Review Certificate - ARC
23.06.09
ScanAviation AS
Klage på suspendering av Airworthiness Review Certificate - ARC
18.06.09
C3 Holding Norway AS
LN- AAY - Status på Luftfartøy - Suspendering av Airworthioness Review Certificate (ARC)
26.09.08
ScanAviation AS avd Sola
utkvittert aviksformular - EASA Form 13 - 2008AR-309
01.09.08
ScanAviation AS avd Sola
Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
31.08.08
ScanAviation AS avd Sola
utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
28.08.08
Post- og teletilsynet
tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
05.08.08
ScanAviation AS avd Sola
søknad om luftdyktighetsrapport og vedlikeholdsrapport
26.03.08
Statens Havarikommisjon for Transport
tilbakemelding på innrapportering av alvorlig luftfartshendelse Sola 24.03.2008
10.09.07
Post- og teletilsynet
søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
30.08.07
ScanAviation AS
utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.08.2008
27.08.07
Flyteknisk Notodden AS
veierapport - oppdatert påbudsliste og oppfølgingsliste
27.08.07
Flyteknisk Notodden AS
Pilots Operating Handbook
27.08.07
Flyteknisk Notodden AS
Subpart K og L liste hvor 1.866 og 1.872 er påført - ny påbudsliste
27.08.07
ScanAviation AS
ny Subpart K og L liste og ny påbudsliste
24.08.07
Flyteknisk Notodden AS
Tilsynsrapport
24.08.07
Flyteknisk Notodden AS
tilsynsrapport
23.08.07
ScanAviation AS
Vedlikeholdsrapport
22.08.07
Flyteknisk Notodden AS
vedlikeholsrapport
15.08.07
Flyteknisk Notodden AS
kopi av danske dokumenter
14.08.07
Flyteknisk Notodden AS
LDP/AD liste og subpart K og L liste
14.08.07
Flyteknisk Notodden AS
kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr og konsesjonssøknad
17.07.07
ScanAviation AS avd Sola
utstedelse av luftdyktighetsbevis
13.07.07
C3 Holding Norway AS
Nektet registrering
13.07.07
Den norske Bank ASA
registrering av luftfartøy - kvittering
12.07.07
Den norske Bank ASA
registrering av luftfartøy - kvittering
09.07.07
ScanAviation AS
søknad om luftdyktighetsbevis
04.07.07
C3 Holding Norway AS
Bill of Sale - Firmaattest
29.06.07
Post- og teletilsynet
Temporary Radio Licence - gyldig til 29.07.2007
28.06.07
ScanAviation AS
søknad om tildeling av ICAO kode
28.06.07
ScanAviation AS
tildeling av ICAO kode
08.06.07
Gunnar Strand
korrigert forsikringsdokument
       
Comments:


This page is created by public available information from the Norwegian Civil Aviation Authority
All information are handled within the copyright statement given by the Norwegian CAA

Valid XHTML 1.0 Transitional