aircraftregister.net - Unofficial List of Norwegian Aircrafts

 

LN-SVZ

Click for a larger image of LN-SVZ
Owner: Bromma Air Sales AB
Operator: Helitrans AS
Manufacturer: British Aerospace Publ. LTD Co
Model: JETSTREAM 3100
Serial no: 641
Max TOW: 7059 kg
COA expires: 2008-09-28
Base: TRONDHEIM - Vćrnes
Information on grey backgroud are verified information from the Norwegian Civil Aviation Authority

 
Other aircraft operated by Helitrans AS (27):
LN-OPA, LN-OAK, LN-ACE, LN-SFT, LN-HTE, LN-HTD, LN-OGI, LN-ACX, LN-OGH, LN-FWA, LN-OMD, LN-OMY, LN-OFD, LN-HTC, LN-FAH, LN-FWB, LN-OFB, LN-OPO, LN-OGL, LN-OPB, LN-OFA, LN-OPC, LN-OFC, LN-HTB, LN-OAU, LN-OGO, LN-ORM,
 
Find more pictures of this aircraft:
airliners.net | planepictures.net
   
Published changes to this aircraft:  
2011-08-19 deleted Bromma Air Sales AB  
2011-03-08 owner Bromma Air Sales AB  
   
Other links (no hidden ads here):  
Buy JETSTREAM 3100 aircraft at globalplanesearch.com | Find related accident reports (aibn.no)  
 
Recent public records for this aircraft (registration mark search only, possibly wrong on some deleted aircrafts):

Click here to open public records in seperate window

Old public records for this aircraft, from before August 2011 (entries only in norwegian):
Date:
From/To:
Document:
20.07.11
Bromma Air Maintenance AB
Utstedelse av Permit to Fly - Aksepteringsflyging(er) NorrkĂśping til Bromma og deretter eksportoverflyging Santo Domingo i den Dominikanske Republikk
18.07.11
Bromma Air Maintenance
SÜknad om ändring av bruksomrüde
14.07.11
Post- og teletilsynet
Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
14.07.11
Bromma Air Maintenance
søknad om endring av bruksomrüde fra erverv til privat
14.07.11
Bromma Air Maintenance AB
Liste over utførte reparasjoner
14.07.11
Bromma Air Maintenance AB
Dokumentasjon fra besiktigelse 14. juli 2011
08.07.11
Bromma Air Maintenance AB
Søknad om Permit to Fly - NorrkÜping til Santo Domingo pga. eksport av luftfarttøy
06.07.11
Bromma Air Maintenance
Søknad om eksportluftdyktighetsbevis
01.06.11
Post- og teletilsynet
opphør av tillatelse
01.06.11
Post- og teletilsynet
manglende tillatelse til bruk av radioutstyr
08.03.11
Bromma Air Sales AB
registrert eierskifte
28.02.11
DnB Nor Bank ASA
Sletting av pantesikkerhet
25.02.11
DnB Nor Bank ASA
Sletting av pantesikkerhet
17.02.11
Jonas Sundberg
Sletting av panteobligasjon
11.02.11
Bromma Air Sales AB
Bill of Sale
08.12.09
ScanAviation AS
Forhündsutfyllte utkast til EASA Form 18 og Form 21 for Permit to Fly søknad
17.11.09
ScanAviation v/Øystein Hobbelstad
Application for Permit to Fly
01.07.09
Classic Norway Air As
Opphevelse av suspendering av Airworthiness Review Certificate - ARC
23.06.09
ScanAviation AS
Klage pĂĽ suspendering av Airworthiness Review Certificate - ARC
18.06.09
Classic Norway Air AS
Status pü Luftfartøy - Suspendering av Airworthiness Review Certificate (ARC)
05.02.09
ScanAviation AS avd Sola
LN-SCZ - EASA Form 13
23.01.09
ScanAviation AS avd Sola
Utstedelse EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
21.01.09
ScanAviation AS
ScanAviation AS - Vedtak om godkjenning av flĂĽteutvidelse og innleie av LN-SVZ
16.01.09
ScanAviation AS avd Sola
Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
14.01.09
Post- og teletilsynet
LN-SVZTillatelse for radioutstyr i luftfartøy
12.01.09
ScanAviation
ScanAviation - EASA form 2 for BA 31 - Jetstream - LN-SVZ
22.12.08
ScanAviation AS avd Sola
søknad om ARC
12.12.08
Gunnar Strand
ScanAviation AS - Søknad om innleie av LN-SVZ
30.09.08
ScanAviation AS avd Sola
Svar: permit to fly
03.09.08
ScanAviation AS avd Sola
permit to fly
16.06.08
Post- og teletilsynet
LN-SVZ - tillatelse til radioutstyr
07.04.08
Post- og teletilsynet
tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
26.03.08
Post- og teletilsynet
Tillatelse for radioutstyr
04.03.08
Helitrans AS
godkjenning av engangsforlengelse av inspeksjonsintervall
03.03.08
Helitrans AS
søknad om engangstillatelse til forlengelse av et inspeksjonsintervall
06.09.07
Helitrans AS
søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport og AD og SB liste
30.04.07
DnB NOR bank ASA
Tinglysing
24.04.07
DnB NOR bank ASA
Retur av registrert pantedokument
20.04.07
DnB NOR bank ASA
Tinglysing av pantedokument
10.01.07
Helitrans AS
Helitrans AS - revidert vedlikeholdskontrakt (Maintenance contract Technical Agreement) med Coast Air AS - for LN-SVZ og LN-HTB
22.09.06
Helitrans AS
utkvittert tilsynsrapport med vedlegg
19.09.06
Helitrans AS
utstedelse av miljødyktighetsbevis - støy
19.09.06
Helitrans AS
Oversendelse av Autorisasjonsside for AFM og Miljøbevis
14.09.06
Helitrans AS
Registrering av fartøy
08.09.06
Helitrans AS
EgenerklĂŚring - bekreftelse pĂĽ eierskap
30.08.06
Helitrans AS
Søknad om registrering av luftfartøy - Jetstream 31
29.08.06
Helitrans AS
tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
10.08.06
Helitrans AS
søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis vedlagt vedlikeholdsrapport (VR) og kopi av Standard Luftdygtighedsbevis for OY-SVZ
30.01.06
West Aviation
tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
       
Comments:
 

This page is created by public available information from the Norwegian Civil Aviation Authority
All information are handled within the copyright statement given by the Norwegian CAA

Valid XHTML 1.0 Transitional