aircraftregister.net - Unofficial List of Norwegian Aircrafts

 

LN-OLB

Click for a larger image of LN-OLB
Owner: CHC Helicopters (Barbados) Limited
Operator: CHC Helikopter Service AS
Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 332 L
Serial no: 2082
Max TOW: 8600 kg
COA expires: 2008-10-30
Base:
Information on grey backgroud are verified information from the Norwegian Civil Aviation Authority

 
Other aircraft operated by CHC Helikopter Service AS (60):
LN-OAW, LN-OJD, LN-OJO, LN-OJM, LN-OST, LN-OMT, LN-OJC, LN-OQE, LN-OMM, LN-OBF, LN-OMH, LN-OHK, LN-OHL, LN-OJK, LN-OQN, LN-OHA, LN-OBQ, LN-OQK, LN-OQM, LN-OJA, LN-OHB, LN-OQH, LN-OQD, LN-OLD, LN-OHY, LN-OJG, LN-OHM, LN-OHX, LN-OQL, LN-OQI, LN-OHD, LN-OQP, LN-OQF, LN-OQJ, LN-OJN, LN-OME, LN-ORC, LN-OMF, LN-OJF, LN-OQA, LN-OMK, LN-OSJ, LN-OQQ, LN-OQU, LN-OHI, LN-OJB, LN-OPX, LN-OJE, LN-OHW, LN-OQO, LN-OQC, LN-OHJ, LN-OHU, LN-OHG, LN-OHC, LN-OJL, LN-OQG, LN-OQB, LN-OMJ, LN-OPH,
 
Find more pictures of this aircraft:
airliners.net | planepictures.net
   
Published changes to this aircraft:  
2014-11-04 deleted CHC Helicopters (Barbados) Limited  
2014-07-10 owner CHC Helicopters (Barbados) Limited  
2011-03-11 owner Lombard North Central Plc  
2008-03-28 owner RBS Aerospace Limited  
   
Other links (no hidden ads here):  
Buy AS 332 L aircraft at globalplanesearch.com | Find related accident reports (aibn.no)  
 
Recent public records for this aircraft (registration mark search only, possibly wrong on some deleted aircrafts):

Click here to open public records in seperate window

Old public records for this aircraft, from before August 2011 (entries only in norwegian):
Date:
From/To:
Document:
27.05.11
Samferdselsdepartementet
Oppfølging av tilrådninger i rapport 23/2004 om alvorlig luftfartshendelse ca 12 nm nordøst for Heimdal 19.08.2002 - LN-ONZ og LN-OLB
05.05.11
Samferdselsdepartementet
Oppfølging av tilrådninger i rapport 23/2004 om alvorlig luftfartshendelse ca 12 nm nordøst for Heimdal 19.08.2002 - LN-ONZ og LN-OLB
14.03.11
Wiersholm, Mellbye & Bech adv.
sletting av heftelse og registrering av eierskifte
11.03.11
Wiersholm, Mellbye & Bech adv.
Deed of Novation and Amendment
11.03.11
Wiersholm, Mellbye & Bech adv.
Deed of Novation and Amendment
11.03.11
Petter Thomren Moltu
Effektueringsmelding - overføring av luftfartøy fra RBS Aerospace Limited - Lombard North Central
11.03.11
Wiersholm, Mellbye & Bech adv.
Eierskifte - søknad om godkjenning av endret innleiestruktur
10.03.11
Wiersholm, Mellbye & Bech adv.
sletting av heftelse
09.03.11
Wiersholm, Mellbye & Bech adv.
Overføring av luftfartøy fra RBS Aerospace - Lombard North Central
09.03.11
Wiersholm, Mellbye & Bech adv.
eierskifte - sletting av leieavtale
11.02.11
Wiersholm, Mellbye & Bech adv.
Eierskifte - søknad om godkjenning av endret innleiestruktur
11.02.11
Wiersholm, Mellbye & Bech adv.
Eierskifte - søknad om godkjenning av endret innleiestruktur
11.02.11
Wiersholm, Mellbye & Bech adv.
Eierskifte - søknad om godkjenning av endret innleiestruktur
17.11.10
Førland Inger Helen
Sak N2010-04341 LN-OLB, CHC 12.11.2010 Sted for hendelsen: ENVH-Valhall
01.10.10
CHC Norway AS
Airworthiness Review Certificate
11.08.10
CHC Norway AS
Reparasjonsprosedyre
25.03.10
Statens Havarikommisjon for Transport
Tilbakemelding på innrapportering av lufttrafikkhendelse ved Ekofisk 26.02.2010 - BHL208
17.03.10
CHC Norway AS
CHC Norway AS - Fw: CHC N - URGENT S/N 2082 LN-OLB Overdue MLG Insp.
01.12.09
CHC Norway AS
SN 2082 - Søknad, revidert autorisasjonsside Flight Manual
18.11.09
CHC Norway AS
Godkjennelse av engangsutvidelse av - Flex plate seating plane check - EC agreement SR-11034431774
11.11.09
CHC Norway AS
Flex plate seating plane check - EC agreement SR-11034431774
03.11.09
CHC Norway AS
SN 2082 - Søknad, revidert autorisasjonsside Flight Manual
15.10.09
CHC Norway AS
Airworthiness Review Certificate
06.10.09
Samferdselsdepartementet
Oppfølging av tilrådninger i rapport 23/2004 om alvorlig luftfartshendelse ca 12 nm nordøst for Heimdal 18.08.2002 - LN-ONZ og LN-OLB
23.07.09
CHC Norway AS
EC agreement - damaged MRB S/N 3575
01.07.09
Samferdselsdepartementet
Oppfølging av tilrådninger i rapport 23/2004 om alvorlig luftfartshendelse ca 12 nm nordøst for Heimdal 18.08.2002 - LN-ONZ og LN-OLB
29.04.09
CHC Norway AS
LN-OLD - Godkjenning av innleie
29.04.09
CHC Norway AS
LN-OME - Godkjenning av innleie
29.04.09
CHC Norway AS
godkjennelse av leieavtale
09.12.08
Samferdselsdepartementet
Oppfølging av tilrådninger i rapport 23/2004 om alvorlig luftfartshendelse ca 12 nm nordøst for Heimdal 18.08.2002 - LN-ONZ og LN-OLB
22.10.08
CHC Helikopter Service AS
Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
21.10.08
SRetland@chc.ca
Re: SV: ARC dokumentasjon, LN-OPH og Fornyelse.
21.10.08
SRetland@chc.ca
Re: SV: ARC dokumentasjon, LN-OPH og Fornyelse.
17.10.08
CHC Helikopter Service AS
ARC dokumentasjon - fornyelse
09.10.08
SRetland@chc.ca
Re: SV: ARC dokumentasjon, Ln-OPH og Fornyelse.
09.10.08
SRetland@chc.ca
Re: SV: ARC dokumentasjon, LN-OPH og Fornyelse.
07.10.08
CHC Helikopter Service AS
vedlikeholdsrapport
30.06.08
CHC Helikopter Service AS
Utstedelse av ARC - 2007AR-002
27.06.08
CHC Helikopter Service AS
Prosess for godkjennelse STC P-EASA.R.S.01432 - Breeze stanby Rescue Hoist Installation - 2007AR-002
28.03.08
CHC Helikopter Service AS
Findings regarding M A Subpart G compliance status - Utstedelse av Airworthiness review Certificate
28.03.08
Wiersholm, Mellbye & Bech adv.
registrering av eierskifte og leieavtaler
28.03.08
Wiersholm, Mellbye & Bech adv.
godkjennelse av leieavtale
28.03.08
Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma
sletting av pant
28.03.08
Olav Vikøren
LN-OLB, LN-ODB og LN-OMN - melding om effektuering av sletting av pant
26.03.08
Wiersholm, Mellbye & Bech adv.
application for registration of ownership and lease and sublease agreements and for de-registration of certain mortgages in respect of one Eurocopter AS 332 L2
26.03.08
Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma
sletting av pant
18.03.08
Wiersholm, Mellbye & Bech adv.
endelig verson av lease schedules
11.03.08
Wiersholm, Mellbye & Bech adv.
godkjennelse av leieavtale
10.03.08
CHC Helikopter Service AS
Power of Attorney - salg
10.03.08
CHC Helikopter Service AS
KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200800503 - 2 DEN 14032008 AV AKN: Power of Attorney - salg
18.02.08
CHC Helikopter Service AS
LN-OME - Godkjenning av innleie
18.02.08
CHC Helikopterservice AS
LN-OLD - Godkjenning av innleie
31.01.08
CHC Helikopter Service AS
godkjennelse av nye unntak fra krav i forordning (EF) nr. 1592/2002 Artikkel 10.3 ifm utstedelse av ARC 2007AR-002
31.01.08
The Royal Bank & Markets
eierskifte
29.01.08
Wiersholm, Mellbye & Bech adv
LN-OME og LN-OLD - Lease and Sublease agreements and for De-registration
28.01.08
Wiersholm, Mellbye & Bech adv.
LN-OME og LN-OLD (gjelder ikke lenger LN-OLB) - leaseavtale samt utkast til lease schedules
24.01.08
CHC Helikopter Service AS
KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200800421 - 3 DEN 31012008 AV AJP: LN-OME og LN-OLD - Heli-One leasing (Norway) AS Power of attorney
24.01.08
Wiersholm, Mellbye & Bech adv.
Wiersholm, Mellbye & Bech adv. - utkast til Specific Lease Agreements for tre helikopterne
23.01.08
Wiersholm, Mellbye & Bech adv.
Wiersholm, Mellbye & Bech adv.- LN-OME og LN-OLD - godkjenning av leieavtale
22.01.08
CHC Helikopter Service AS
korrektive tiltak til Luftfarstilsynets rapport 2007AR-002
31.12.07
CHC Helikopter Service AS
LN-OLB forlengelse av unntak fra krav i forordning (EF) nr. 1592/2002 Artikkel 10.3
20.12.07
CHC Helikopter Service AS
LN-OLB extension of exemption from requirements of EU-Regulation 1592/2002 Article 10.3
18.12.07
CHC Helikopter Service AS
CHC Helikopter Service AS - en gangs utvidelse av vedlikeholdskrav på LN-OLB
18.12.07
CHC Helikopter Service AS
CHC Helikopter Service AS - en gangs utvidelse av vedlikeholdskrav på LN-OLB
01.11.07
CHC Helikopter Service AS
Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis AS 332 L, S/N 2082, LN-OLB
31.10.07
CHC Helikopter Service AS
CHC Helikopter Service AS -utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC) - LN-OLB
31.10.07
Samferdselsdepartementet
Oppfølging av tilrådinger i rapport (23/2004) om alvorlige luftfartshendelse ca. 12 NM nordøst for Heimdal 19.08.2002 med Sikorsky S-76C LN-ONZ og Eurocopter AS 332L - LN-OLB
05.10.07
CHC Helikopter Service AS
vedlikeholdsrapport (VR)
19.06.07
CHC Helikopter Service AS
søknad om tillatelse for bruk av motorer tilhørende LN-OME
11.06.07
Samferdselsdepartementet
Lukking av tilråding 2004/17 i SL Rapport 2004/23 om alvorlige luftfartshendelse ca. 12 NM nordøst for Heimdal 19.08.2002 med Sikorsky S-76C LN-ONZ og Eurocopter AS 332L - LN-OLB
08.05.07
Post- og teletilsynet
tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
11.04.07
Statens Havarikommisjon for Transport
Rapport - SL Rap 2007/12 - om alvorlig luftfartshendelse Kristiansund lufthavn Kvernberget 21.01.2005 - LN-OLB
21.03.07
Statens Havarikommisjon for Transport
Utkast til rapport om alvorlig luftfartshendelse - Kristiansund lufthavn, Kvernberget - 21.01.2005 - AS332L - LN-OLB
15.02.07
Statens Havarikommisjon for Transport
Utkast til rapport om alvorlig luftfartshendelse - Kristiansund lufthavn, Kvernberget - 21.01.2005 - AS332L - LN-OLB
28.12.06
CHC Helikopter Service AS
Tilsynsrapport
20.11.06
Samferdselsdepartementet
Oppfølging og sluttbehandling av tilrådinger i rapport (23/2004) om alvorlige luftfartshendelse ca. 12 NM nordøst for Heimdal 19.08.2002 med Sikorsky S-76C LN-ONZ og Eurocopter AS 332L - LN-OLB
05.10.06
Samferdselsdepartementet
Oppfølging av tilrådinger i rapport (23/2004) om alvorlige luftfartshendelse ca. 12 NM nordøst for Heimdal 19.08.2002 med Sikorsky S-76C+ LN-ONZ og Eurocopter AS 332L - LN-OLB
20.09.06
CHC Helikopter Service
vedlikeholdsrapport
19.09.06
Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS
LN-OQQ - Attestert registerutskrift
28.06.06
Thommessen Krefting Greve Lund AS
Registrering av eierskifte og retur av pantedokument
22.06.06
Advokatfirma Thommessen Krefting Greve Lund AS
LN - OLB - Registrering av eierskifte og påtegning på pantdokumenter
18.01.06
CHC Helikopter Service AS
Tilsynsrapport
       
Comments:
 

This page is created by public available information from the Norwegian Civil Aviation Authority
All information are handled within the copyright statement given by the Norwegian CAA

Valid XHTML 1.0 Transitional