aircraftregister.net - Unofficial List of Norwegian Aircrafts

 

LN-OGB

Click to upload a picture of LN-OGB
Owner: Sudrheim Invest AS
Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44
Serial no: 574
Max TOW: 1089 kg
COA expires: 2008-09-28
Base:
Information on grey backgroud are verified information from the Norwegian Civil Aviation Authority

 
Other aircraft owned by Sudrheim Invest AS (0):
No aircraft found...
 
Find more pictures of this aircraft:
airliners.net | planepictures.net
   
Published changes to this aircraft:  
2012-04-23 deleted Sudrheim Invest AS  
2010-02-01 owner Sudrheim Invest AS  
2006-10-25 owner Bratland Invest AS  
2006-10-25 adress Bratland Invest AS  
2004-04-27 added Helikopterdrift Invest AS  
   
Other links (no hidden ads here):  
Buy R44 aircraft at globalplanesearch.com | Find related accident reports (aibn.no)  
 
Recent public records for this aircraft (registration mark search only, possibly wrong on some deleted aircrafts):

Click here to open public records in seperate window

Old public records for this aircraft, from before August 2011 (entries only in norwegian):
Date:
From/To:
Document:
01.07.10
Täby Air Maintenance
AMP godkjent
17.06.10
Anders Lindholm
Vedlikeholdsrapport EASA
07.06.10
Ove Trøen
Vedlikeholdsrapport
31.05.10
Sudrheim Invest AS
N-ARC siste gangs forlengelse
26.05.10
Ove Trøen
ny ARC
24.11.09
Yngve Bratland
ICAO 24-bit code
19.11.09
i23
søknad om ICAO 24-bit code
02.04.09
Skytec AS
Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
23.03.09
Skytec AS
søknad om fornyelse av airworthiness review certificate Robinson R-44
23.01.09
Skytec AS
Villighetserklæring
07.11.08
Aage R Larsen
Bekreftelse på teknisk ansvar for privat helikopter
23.10.08
Ringerike Helikopter AS
Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
07.10.08
Ringerike Helikopter AS
Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
15.09.08
Ringerike Helikopter AS
Søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
20.08.08
Bratland Invest AS
Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
08.08.08
Statens Havarikommisjon for Transport
tilbakemelding på innrapportering av alvorlig luftfartshendelse på Geiteryggen flyplass 21.07.2008 med Robinson R44
15.04.08
Ringerike Helikopter AS
vedlikeholdsrapport (VR)
22.02.08
Bratland Invest AS
Tilbakekallelse av luftdyktighetsbevis
23.01.08
Post- og teletilsynet
Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
18.04.07
Ringerike Helikopter AS
vedlikeholdsrapport og påbudslister
01.12.06
HelikopterDrift AS
LN-OGM - godkjennelse av innleieavtale - HelikopterDrift AS
16.11.06
HelikopterDrift AS
E-post vedrørende LN-OGB og LN-OGE
15.11.06
Ringerike Helikopter AS
Utsendelse av nytt luftdyktighetsbevis med bruksområde privat
03.11.06
Ringerike Helikopter AS
søknad om nytt luftdyktighetsbevis - ny eier og ikke lenger i ervervsmessig drift
26.10.06
Pretor Advokat AS
Registerhjemmel som eier av luftfartøyet overført til Sudrheim Invest AS og Bratland Invest AS
20.10.06
HelikopterDrift AS
LN-OGM - Søknad om endring av fartøyparken og godkjennelse av innleieavtale
19.10.06
Samferdselsdepartementet
Sluttbehandling av sikkerhetstilråding 17/2005 fremmet av HSLB (nå SHT) i rapport 13/2005 i forbindelse med luftfartsulykke med LN-OGB 28.07.2004 ved Aure i Møre og Romsdal
18.10.06
Pretor Advokat as
Registrering av eierskifte av luftfartøy
28.04.06
HelikopterDrift AS
Oppfølging av tilrådning 17/2005 fra HSBL rapport 13/2005 ifm luftfartsulykke med selskapets R-44 LN-OGB 28.07.2004
19.04.06
Ringerike Helikopter AS
fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.04.2007
06.04.06
Ringerike Helikopter AS
søknad om luftdyktighetsbevis
05.04.06
Ringerike Helikopter AS
vedlikeholdsrapport (VR)
07.02.06
HelikopterDrift AS
Vedrørende oppfølging av tilrådning fra HSBL i forbindelse med luftfartsulykke 28.07.2004
18.01.06
HelikopterDrift AS
Oppfølging av tilråding 17/2005 i HSLB rapport 13/2005 angående luftfartsulykke med selskapets R-44 LN-OGB 28.07.2004
       
Comments:
 

This page is created by public available information from the Norwegian Civil Aviation Authority
All information are handled within the copyright statement given by the Norwegian CAA

Valid XHTML 1.0 Transitional