aircraftregister.net - Unofficial List of Norwegian Aircrafts

 

LN-KJK

Click for a larger image of LN-KJK
Owner: Kato Airline AS
Operator: Kato Airline AS
Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 208B
Serial no: 208B0554
Max TOW: 3969 kg
COA expires: 2008-02-29
Base:
Information on grey backgroud are verified information from the Norwegian Civil Aviation Authority

 
Other aircraft operated by Kato Airline AS (4):
LN-HTA, LN-KAT, LN-AAO, LN-BER,
 
Find more pictures of this aircraft:
airliners.net | planepictures.net
   
Published changes to this aircraft:  
2013-05-30 deleted Kato Airline AS  
   
Other links (no hidden ads here):  
Buy 208B aircraft at globalplanesearch.com | Find related accident reports (aibn.no)  
 
Recent public records for this aircraft (registration mark search only, possibly wrong on some deleted aircrafts):

Click here to open public records in seperate window

Old public records for this aircraft, from before August 2011 (entries only in norwegian):
Date:
From/To:
Document:
08.04.08
KATO Airline AS
Besvarelse av avvik - 2008AR-075
27.03.08
Kato Airline AS
Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) for LN-KJK
14.03.08
Kato Airline AS
Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
27.02.08
Kato Airline AS
Vedlikeholdsrapport - dokumentasjon for utstedelse av ARC
09.10.07
Kato Airline AS
innvilget søknad om utvidet dispensasjon for modifikasjon
05.10.07
Kato Airline AS
søknad om utvidet dispensasjon for modifikasjon
06.09.07
Nordlandsbanken ASA
LN-KKK/LN-KJK/LN-KAT/LN-BER - retur av pantedokumenter i slettet stand
31.08.07
Nordlandsbanken ASA
avlysing og retur av dokumenter fra Kato Airlines AS
19.03.07
Kato Airline AS
oppdatert AD-liste og kopi av utkvittert tilsynsrapport
19.02.07
Kato Airline AS
Fornyelse av luftdyktighetsbevis
07.11.06
Post- og teletilsynet
tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
27.02.06
Kato Airline AS
fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.02.2007
15.02.06
Scandinavian Aircraft Maintenance - SAM
utkvittert tilsynsrapport
08.02.06
European Aviation Safety Agency
Task Allocation - Applications by Flyvedlikehold AS for EASA Certification of Minor Change Design
26.01.06
Kato Airline AS
Vedlikeholdsrapport - VR
26.01.06
Kato Airline AS
Søknad om luftdyktighetsbevis
08.09.05
Flyvedlikehold AS
søknad om godkjenning av TO FVA 05-02, samt implementering av TO FVA 05-02 på Cessna Caravan 208B - installasjon av KANNAD 406 ELT
14.05.03
Kato Airline AS
KATO Airline - om innleie av LN-HTA, LN-BER, LN-KJK og LN-KAT - ikke lenger aktuell, fartøyet er havarert
       
Comments:
 

This page is created by public available information from the Norwegian Civil Aviation Authority
All information are handled within the copyright statement given by the Norwegian CAA

Valid XHTML 1.0 Transitional