aircraftregister.net - Unofficial List of Norwegian Aircrafts

 

LN-BRK

Click for a larger image of LN-BRK
Owner: NBB-24274 Lease Partnership
Operator: SAS Scandinavian Airlines Norge AS
Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-505
Serial no: 24274
Max TOW: 52843 kg
COA expires: 2008-04-30
Base: OSLO - Gardermoen
Information on grey backgroud are verified information from the Norwegian Civil Aviation Authority

 
Other aircraft operated by SAS Scandinavian Airlines Norge AS (65):
LN-RCW, LN-RPU, LN-TUA, LN-RPJ, LN-TUI, LN-BRJ, LN-RPH, LN-RPK, LN-RRL, LN-RNF, LN-TUD, LN-RPF, LN-RNN, LN-RCX, LN-RPZ, LN-BRI, LN-BRO, LN-BUF, LN-RNO, LN-BRS, LN-BRR, LN-RCU, LN-TUK, LN-BRV, LN-RRD, LN-RCZ, LN-RPL, LN-RRG, LN-BRQ, LN-RRU, LN-BUE, LN-RNE, LN-RRF, LN-TUF, LN-RPM, LN-RNG, LN-RRA, LN-TUJ, LN-RPE, LN-RRY, LN-RRC, LN-TUH, LN-BUC, LN-RRZ, LN-RCT, LN-RRT, LN-RNC, LN-RRM, LN-RPX, LN-RRN, LN-RRE, LN-BRD, LN-RCN, LN-BRM, LN-BUG, LN-RNM, LN-BRE, LN-BUD, LN-RRB, LN-BRX, LN-RND, LN-TUM, LN-TUL, LN-RCY, LN-BRH,
 
Find more pictures of this aircraft:
airliners.net | planepictures.net
   
Published changes to this aircraft:  
2010-11-16 deleted NBB-24274 Lease Partnership  
2007-09-04 owner NBB-24274 Lease Partnership  
   
Other links (no hidden ads here):  
Buy 737-505 aircraft at globalplanesearch.com | Find related accident reports (aibn.no)  
 
Recent public records for this aircraft (registration mark search only, possibly wrong on some deleted aircrafts):

Click here to open public records in seperate window

Old public records for this aircraft, from before August 2011 (entries only in norwegian):
Date:
From/To:
Document:
17.11.10
Advokatfirmaet Haavind AS
anmodning om sletting fra Norges Luftfartøyregister
16.11.10
Advokatfirmaet Haavind AS
Effektueringsmelding - sletting av LN-BRK
12.11.10
Advokatfirmaet Haavind AS
anmodning om sletting fra Norges Luftfartøyregister
06.08.10
Scandinavian Airlines System
LN-BRM/LN-BRK Utstedelse av 10 3 Exemption FAA STC for ASM DFDAU blir validert av EASA
06.08.10
Scandinavian Airlines System
LN-BRM - LN-BRM/LN-BRK Utstedelse av 10 3 Exemption FAA STC for ASM DFDAU blir validert av EASA
06.07.10
Scandinavian Airlines System
Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC) - 10-0231
23.06.10
Scandinavian Airlines System
Utstedelse av 10 3 Exemption for bruk av flyet mens FAA STC for ASM DFDAU blir validert av EASA
22.06.10
EASA
RE: Project 0010004388-001 - Validation of FAA STC ST09040SC for 737 - Timescale for completion of the task?
18.06.10
Scandinavian Airlines System
ARC
17.06.10
SAS
SAS Letter OM045/10 - Application for temporary approval for installation of ASM DFDAU
06.05.10
Scandinavian Airlines System
LN-BRK - Utstedelse av forlenget Permit to Fly - Testflyging etter vedlikehold og overføring fra Tel Aviv - Oslo pga. utløpt Airworthiness Review Certificate
05.05.10
SAS
Ansökan om förlängning av Permit to Fly
07.04.10
Scandinavian Airlines System
Utstedelse av Permit to Fly - Testflyging etter vedlikehold og overføring fra Tel Aviv - Oslo pga. utløpt Airworthiness Review Certificate
06.04.10
Scandinavian Airlines System
Ansökan om Permit to Fly 2010-03-26 - Tel Aviv - Oslo
15.03.10
Scandinavian Airlines System
Godkjennelse av forlengelse av innleie
05.03.10
SAS
Søknad om innleie av luftfartøy
04.03.10
NBB-24274 Lease Partnership
expiry of lease agreement
05.02.10
SAS
RE: EASA Form 37/18b og Form 21 - Signert av søker
05.02.10
The Consortium Scandinavian Airlines System Denmark Norway Sweden
Utstedelse av Permit to Fly for overflyging fra Gardermoen til Tel Aviv for å utføre vedlikehold - uten passasjerer
23.09.09
SAS Scandinavian Airlines Norge AS
søknad om godkjenning av innleie av fly - serienummer 24274
08.09.09
Post- og teletilsynet
tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
14.08.09
SAS Scandinavian Airlines Norge AS
Slettet heftelse
11.08.09
Scandinavian Airlines System
sletting av heftelse
21.07.09
SAS Scandinavian Airlines Norge AS
Korrigerende - preventive tiltak airworthiness review
02.06.09
SAS Scandinavian Airlines Norge AS
søknad om godkjenning av innleie av fly - serienummer 24274
20.04.09
SAS Scandinavian Airlines Norge AS
findings report og ARC 15 B
08.07.08
Statens Havarikommisjon for Transport
Tilbakemelding på innrapportering av alvorlig luftfartshendelse 60 nm sørøst for Kristiansund Kvernberget 02.03.2008
12.06.08
SAS Norge AS, Engineering & Planning
Tilbakemelding Tilsynsrapport 2008AR-091
09.05.08
SAS Norge AS, Engineering & Planning
Tilsynsrapport etter besiktigelse 06-05-2008
25.04.08
SAS Scandinavian Airlines Norge AS
Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
17.04.08
SAS Norge AS, Engineering & Planning
vedlikeholdsrapport
28.02.08
SAS Norge AS, Engineering & Planning
søknad om luftdyktighetsbevis
28.02.08
SAS Norge AS, Engineering & Planning
vedlikeholdsrapport
04.09.07
Haavind Vislie
registrering av ny eier samt sletting av pantobligasjon
04.09.07
Scandinavian Airlines System
Godkjent innleie
31.08.07
PK Airfinance
Power of attorney and indemnity
30.08.07
Haavind Vislie
registrering av ny eier - sletting av pantobligasjon med mer
29.08.07
Advokatfirmaet Haavind Vislie AS
søknad om fornyet godkjennelse for innleie - ny eier
14.08.07
Haavind Vislie AS
Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret for utenlandsk eier
13.08.07
SAS Scandinavian Airlines Norge AS
vedr. for lite betalt gebyr - søknad om ny innleiegodkjennelse
10.08.07
SAS Scandinavian Airlines Norge AS
søknad om fornyet godkjennelse for innleie - ny eier
10.08.07
Scandinavian Airlines System
Søknad om fortsatt godkjennelse av innleie med ny eier
08.08.07
Haavind Vislie AS
søknad om unntak fra nasjonalitetskrav for utenlandsk eier av luftfartøy
18.07.07
Advokatfirma Haavind Vislie AS
LN-BRK Godkjenning av innleie
02.07.07
SAS Scandinavian Airlines Norge AS
søknad om godkjenning av innleie med ny eier
27.06.07
Advokatfirma Haavind Vislie AS
gebyr for attestert registerutskrift
27.06.07
Advokatfirmaet Haavind Vislie AS
søknad om godkjennelse av innleieavtale
27.06.07
Advokatfirmaet Haavind Vislie DA
Oversendelse av attestert registerutskrift
15.06.07
Advokatfirmaet Haavind Vislie
saksbehandlingsrekkefølge for søknad om godkjenning av innleieavtale
13.06.07
Advokatfirmaet Haavind Vislie DA
Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetskravet i luftfartsloven § 3-2
11.06.07
Advokatfirmaet Haavind Vislie AS
Søknad om unntak fra nasjonalitetskrav for utenlandsk eier
11.06.07
Advokatfirmaet Haavind Vislie AS
Søknad om godkjennelse av innleieavtale
07.06.07
Advokatfirmaet Haavind Vislie
Søknad om unntak fra nasjonalitetskrav for utenlandsk eier av luftfartøy
24.05.07
SAS Scandinavian Airlines Norge AS
Godkjenning av innleie
16.04.07
SASBraathens AS
Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
14.02.07
SASBraathens AS
Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
14.02.07
SASBraathens AS
Vedlikeholdsrapport (VR)
02.11.06
SAS Braathens AS
rapport om kollisjon med fugler 24.10.2006 - SASBU - B737-500
       
Comments:
 

This page is created by public available information from the Norwegian Civil Aviation Authority
All information are handled within the copyright statement given by the Norwegian CAA

Valid XHTML 1.0 Transitional