aircraftregister.net - Unofficial List of Norwegian Aircrafts

 

LN-ACV

Click for a larger image of LN-ACV
Owner: Guard Systems ASA
Operator: Guard Systems ASA
Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-42-1000
Serial no: 42-5527023
Max TOW: 5470 kg
COA expires: 2008-02-29
Base:
Information on grey backgroud are verified information from the Norwegian Civil Aviation Authority

 
Other aircraft operated by Guard Systems ASA (3):
LN-LYY, LN-ACC, LN-ESA,
 
Find more pictures of this aircraft:
airliners.net | planepictures.net
   
Published changes to this aircraft:  
2012-04-26 deleted Guards Systems ASA  
2005-01-31 added Guards Systems ASA  
   
Other links (no hidden ads here):  
Buy PA-42-1000 aircraft at globalplanesearch.com | Find related accident reports (aibn.no)  
 
Recent public records for this aircraft (registration mark search only, possibly wrong on some deleted aircrafts):

Click here to open public records in seperate window

Old public records for this aircraft, from before August 2011 (entries only in norwegian):
Date:
From/To:
Document:
07.06.11
Guard Systems ASA
Utstedelse av 3 måneder forlenget Permit to Fly pga. forsinkelser med å få utstedt Airworthiness Review Certificate grunnet godkjennelse av modifikasjoner/eller eksport av luftfartøy
06.06.11
Guard Systems ASA
Søknad om forelengelse av Permit to Fly
11.04.11
Guard Systems ASA
Utstedelse av 2 måneder forlenget Permit to Fly på grunn av forsinkelser med å få utstedt Airworthiness Review Certificate grunnet godkjennelse av modifikasjoner
04.04.11
Guard Systems
Søknad om 2 måneders forlengelse av Permit to Fly
02.03.11
Guard Systems ASA
List of Modifications og Repairs - Piper PA42-1000
04.02.11
Guard Systems ASA
Utstedelse av forlenget Permit to Fly slik at flyet også kan flys til sted hvor EASA godkjenning av FAA 337 modifikasjoner kan ivaretas
03.02.11
Guard Systems ASA
Søknad om forlenget Permit to Fly
01.02.11
Airalpha
Søknad om utstedelse av ny ARC
25.01.11
Air Alpha
Endring av EASA Form 45 støybevis
24.01.11
Air Alpha
NQ1628 - EASA Form 45 data for a Piper PA 42-1000 with STC propeller installation
29.12.10
Guard Systems ASA
Søknad om forlengelse av Permit to fly
29.12.10
Guard Systems ASA
Utstedelse av forlenget og utvidet Permit to Fly NCAATL-0640 Issue 2 for å kunne fly til Odense hvor Airworthiness review kan utføres
21.12.10
AirAlpha
AMP godkjent
06.12.10
AirAlpha
Søknad om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
20.09.10
Guard Systems ASA
Permit to fly
20.09.10
Guard Systems ASA
Utstedelse av Permit to Fly for å utføre prøveflyginger med mulige kunder - Prøveflygingsområde 100 nm radius fra Torp
13.09.10
Guard Systems ASA
Søknad om Permit to Fly
09.09.10
Guard Systems ASA
Søknad om forlengelse av Permit to Fly
07.07.10
Guard Systems ASA
Utstedelse av Permit to Fly for eksport av brukt luftfartøy til The Bahamas
06.07.10
Guard Systems ASA
Permit to Fly
02.07.10
Guard Systems ASA
Permit to FLy - Oversender Form 37/18b og Form 21 for oppdatering
01.07.10
Guard Systems ASA v/Tore J Paulsen
Permit to Fly
03.06.10
Guard Systems
N-ARC Form 337 Antenner
03.06.10
Guard Systems
N-ARC Transponde, ELT
03.06.10
Guard Systems
N-ARC
27.05.10
Guard Systems
Fornyelse av ARC
29.09.09
Guardsystems ASA
Utstedelse Permit to Fly - Pga vedlikehold overskredet på kalendertid
25.09.09
Guardsystems ASA
PA-42 elektrisk system dat
18.09.09
Guardsystems ASA
RE: Forslag til Approval of Flight Conditions EASA Form 18b - September 2009 - Maintenance defects
17.09.09
Guardsystems ASA
Forslag til Approval of Flight Conditions EASA Form 18b - September 2009 - Maintenance defects
16.09.09
Guard Systems ASA
Tilbakemelding på Permit to fly
15.09.09
Guardsystems ASA
Permit to Fly - Guard Systems ASA - Pga vedlikehold overskredet på kalendertid
15.09.09
Guard Systems ASA
Permit to fly
29.05.09
Guard Systems
Utstedelse av ARC
26.05.09
Eurosky AS
Søknad om Permit to Fly
26.05.09
Guard Systems
vedlikeholdsrapport
20.05.09
Erik Hopp
LN-ACV N-ARC Feil i VR
29.04.09
Guard Systems
Søknad om ARC
29.04.09
Guard Systems
Søknad om ARC
03.04.09
Guard System ASA
Utstedelse av Permit to Fly for overføring fra Odense til Torp etter inspeksjon utført av Air Alpha A/S
01.04.09
Post- og teletilsynet
Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
26.03.09
Guard Systems AS
Mottatt vedlikeholdsrapport bruker feil formular
26.03.09
Guard Systems AS
Søknad om Permit to Fly - EASA Form 21 mangler - Vedlagte Form 18b må signeres - oppdateres
25.03.09
Guard System
søknad om Permit to Fly
18.03.09
Guard Systems
Permit to Fly
05.03.09
Guard Systems ASA
24 bit binærkode
26.02.09
Post- og teletilsynet
tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
26.02.09
Guard Systems AS
søknad fornying av ARC - vedlikeholdsrapport
14.01.09
Erik Hopp
200803030-3 LN-ACV Guard Systems ASA - Villighetserklæring vedlikehold
12.09.08
Guard Systems ASA
Oversendelse av korrigert luftdyktighetsbevis
26.08.08
Guard Systems ASA
søknad om endring av bruksområde fra erverv til privat drift
18.02.08
Guard Systems AS
Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
18.02.08
Guard Systems AS
Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
04.02.08
Guard Systems AS
vedlikeholdsrapport (VR)
01.02.08
Guard Systems ASA
søknad om luftdyktighetsbevis
18.09.07
TrackGuard
Rapport om driftsforstyrrelser av teknisk/operativ art
16.02.07
Guard Systems ASA
fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 29.02.2008
21.02.06
Guard Systems AS
fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.02.2007
       
Comments:
 

This page is created by public available information from the Norwegian Civil Aviation Authority
All information are handled within the copyright statement given by the Norwegian CAA

Valid XHTML 1.0 Transitional