LN-GCV

PZL Swidnik SA
PW-6U

DELETED GLIDERAircraft Details

Manufacturer: PZL Swidnik SA
Model: PW-6U
MSN: 78.03.09
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Oslo Seilflyklubb

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-01-06
Aircraft Deleted
Oslo Seilflyklubb
2004-01-19
Aircraft Added
Oslo Seilflyklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2009-10-29 Oslo Seilflyklubb   Sletting av luftfartøy
2009-06-04 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (2009/10) om luftfartsulykke på Notodden lufthavn 14.04.2007 med seilfly PZL Swidnik SA PW-6U
2009-04-23 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartsulykke på Notodden 14.04.2007-AVSKJERMET
2009-03-31 Oslo Seilflyklubb v/Knut Grønskar   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-03-23 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartsulykke på Notodden 14.04.2007
2009-03-15 Oslo seilflyklubb   vedlikeholdsrapport
2008-09-26 Oslo Seilflyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Oslo Seilflyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-03-13 Knut Grønskar   vedlikeholdsrapport
2007-05-16 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse av luftfartsulykke på Notodden 14.04.2007 med LN-GCV
2007-04-16 Oslo Seilflyklubb   Rapport om luftfartsulykke/-hendelse 14.04.2007
2007-03-01 Oslo Seilflyklubb   vedlikeholdsrapport
2006-02-08 Oslo seilflyklubb   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-01-04 Oslo Seilflyklubb   Utgått registrering av panterett
2005-12-15 Oslo Seilflyklubb   Panteobligasjon i luftfartøy
2005-12-15 Oslo Seilflyklubb   Rettet pantedokument
source: caa.no

More information: