LN-GCT

Sportine Aviacija, AB
LAK-19

DELETED GLIDERAircraft Details

Manufacturer: Sportine Aviacija, AB
Model: LAK-19
MSN: 4
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Andelslaget LNGCT

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-09-30
Aircraft Deleted
Andelslaget LNGCT
2011-02-14
Owner changed
Andelslaget LNGCT
2004-03-26
Aircraft Added
Lillegård Terje

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-09-30 Ole Marskar     Sletting av luftfartøy
2015-09-26 Ole Marskar     begjæring om sletting av luftfartøy
2015-04-30 NLF CAMO     ARC
2014-05-06 Norges Luftsportsforbund     ARC kopi
2013-05-24 Post- og teletilsynet     midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2013-04-22 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2013-03-07 Ole Marskar     Tildeling av 24-bits ICAO kode
2012-04-23 Norges Luftsportforbund     Kopi av ARC
2011-05-18 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2011-05-18 Norges Luftsportforbund   ARC
2011-02-14 R. Svinøy   flyskjøte - egenerklæring og registerutskrift fra Brønnøysundregisteret
2011-01-20 R. Svinøy   flyskjøte - egenerklæring og registerutskrift fra Brønnøysundregisteret
2010-06-03 Statens Havarikommisjon for Transport   Luftfartshendelse Notodden 23.05.2010
2010-04-22 Terje Lillegård   Besvarelse av søknad om godkjennelse og utsettelse av AMP
2010-04-20 Terje Lillegård   Utsettelse av EASA Maintenance Programme
2010-04-20 Terje Lillegård   Søknad om godkjennelse av AMP
2010-04-06 Terje Lillegård   maintenance Programme - søknad om godkjennelse
2009-02-10 Terje Lillegård   LN-GCT Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-01-24 Geir Raudsandmoen   vedlikeholdsrapport
2008-10-23 Ole Marskar   opplysning vedr. adresseendring og endring av hjemmelsforhold
2008-10-22 Terje Lillegård   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-21 Ole Marskar   orginale dokumenter - Certificate of deregistration og Export Certificate of Airworthiness
2008-10-21 Ole Marskar   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200400513 - 22 DEN 23102008 AV AJP: orginale dokumenter - Certificate of deregistration og Export Certificate of Airworthiness
2008-09-27 Terje Lillegård   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Terje Lillegård   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-04-14 Seilflysameiet LN-GCT v/Ole Marskar   utstedelse av luftdyktighetsbevis
2008-04-10 Terje Lillegård   nytt registreringsbevis pga typeendring
2008-04-10 Thorkildsen, Inger   nytt registreringsbevis pga typeendring
2008-03-27 Raudsandmoen, Geir   Oversendelse av signert reparasjonsdokumentasjon
2008-03-17 Ståle Lien   signert repair statement
2008-03-12 Ole Marskar   LN-GCT Flight Manual forside
2007-11-10 Geir Raudsandmoen   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-11-10 Geir Raudsandmoen   vedlikeholdsrapport
2006-11-25 Geir Raudsandmoen   vedlikeholdsrapport - forskyvning av gyldighetsperiode vedlikeholdsrapport
source: caa.no

More information: