LN-GAP

Alexander Schleicher GmbH & Co Segelflugzeugbau
K 7

DELETED GLIDERAircraft Details

Manufacturer: Alexander Schleicher GmbH & Co Segelflugzeugbau
Model: K 7
MSN: 7246
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Svendsen John Arne

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-09-16
Aircraft Deleted
Svendsen John Arne
2006-08-18
Owner changed
Svendsen Jon Arne
2005-04-01
Adress
Jeløy Seilflyklubb
2005-03-01
Adress
Jeløy Seilflyklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2009-09-17 mudlake@gci.net   sletting av fartøy - ikke avvent eksport luftdyktighetsbevis
2009-09-17 Jon Arne Svendsen   slettelsesattest
2009-09-17 Jon Svendsen   slettet luftfartøy
2009-09-16 mudlake@gci.net   sletting av fartøy - spm om eksport luftdyktighetsbevis
2009-04-22 mudlake@gci.net   vedrørende sletting av luftfartøy
2009-04-21 Jon Svendsen   begjæring om sletting av luftfartøy
2009-03-03 Post- og teletilsynet   vedrørende oppsigelse av tillatelse til bruk av radioutstyr
2008-09-26 John Arne Svensen   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 John Arne Svendsen   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-08-17 Bjørn Erik Olsen   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-08-17 Bjørn Erik Olsen   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-05-28 Jon Svendsen   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-05-28 Jon Svendsen   Vedlikeholdsrapport
2006-08-02 Jon Svendsen   Skjøte samttilhørende dokumentasjon
2006-08-01 Jeløy Seilflyklubb   Flyskjøte
2006-06-13 Bjørn Erik Olsen   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-06-13 Bjørn Erik Olsen   Søknad om utstedelse/fornyelse av luftdyktighetsbevis
source: caa.no

More information: