LN-GAH

Grob-Werke
ASTIR CS

DELETED GLIDERAircraft Details

Manufacturer: Grob-Werke
Model: ASTIR CS
MSN: 1162
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Oslo Seilflyklubb

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-01-05
Owner changed
Oslo Seilflyklubb
2010-01-05
Aircraft Deleted
Oslo Seilflyklubb
2008-10-29
Owner changed
Oslo Seilflyklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2009-10-29 Oslo Seilflyklubb   Sletting av luftfartøy
2009-03-31 Oslo Seilflyklubb v/Knut Grønskar   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-03-23 Knut Grønskar   vedlikeholdsrapport
2008-10-30 Advokatene MNA   registrering av luftfartøy
2008-10-02 Adv Sigmund Sandall   annonseutgifter i forbindelse med kunngjøring
2008-09-27 Ski Seilflyklubb   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Ski Seilflyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-08-12 Aftenposten   Aftenposten - Kunngjøring
2008-08-12 Norsk Lysningsblad   Norsk Lysningsblad - Kunngjøring
2008-08-08 Advokat Sigmund Sandall   egenerklæring som eier av luftfartøy
2008-07-01 Advokat Sigmund Sandall   vedr. erverv av registerhjemmel etter kunngjøring
2008-06-18 Adv Sigmund Sandall   erverv av registerhjemmel etter kunngjøring
2008-06-11 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-27 K. Grønskar   Vedlikeholdsrapport
2008-02-26 Post- og teletilsynet   temporary radio licence
2007-03-01 Oslo Seilflyklubb   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-06-06 Oslo Seilflyklubb   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-06-06 Per Stokke   Vedlikeholdsrapport
source: caa.no

More information: