LN-OZZ

Robinson Helicopter Company
R44 II

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 11730
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Midtnorsk Helikopterservice AS
Organization number: 99055273
Adress: Slottelidvegen 47
7656 VERDAL
Norge
Fax: +47 74 07 50 91
Phone: +47 74 07 50 90/930 04 571
Radio License. Number: 4906
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Blue Flyer Høyte
Operator: Midtnorsk Helikopterservice AS
Slottelid
7650 VERDAL
Tlf. 74075090/ Fax 74075091

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-06-17
Owner changed
Blue Flyer Høyte
2013-06-26
Owner changed
Midtnorsk Helikopterservice AS
2007-05-14
Aircraft Added
Fri Air AS

Installed radio equipment

VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-11-10 SG Finans AS     Sletting av heftelse
2017-11-07 SG Equipment Finance     Vedrørende panterett i luftfartøy
2016-10-20 Midtnorsk Helikopterservice AS     Midtnorsk Helikopterservice AS - Svar på søknad om privat bruk av helikopter 2016 -2017
2016-10-06 Midtnorsk Helikopterservice AS     Midtnorsk Helikopterservice AS - Avtale om privat bruk av helikopter 2016 -2017
2016-09-13 Midtnorsk Helikopterservice AS     Utvidelse ARC
2016-03-16 Statens Havarikommisjon for Transport     Rapport (SL RAP 2016/03) om luftfartsulykke, Steinkjer, 08.08.2015 med Robinson Raven II, LN-OZZ
2015-07-09 Midtnorsk Helikopterservice AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OZZ201510708a
2015-07-07 Sofia Pettersson     Rekommendation for ARC
2014-07-17 Midtnorsk Helikopterservice AS     Utvidelse ARC
2014-06-18 SG Finans AS     Registrering av panterett i luftfartøy
2014-06-18 Blue Flyer Høyte     Registrering av eierskifte
2014-06-17 SG Finans     frigivelse av pantedokumenter for hhv. tinglysing og sletting.
2014-06-17 Steinkjeradvokatene     LN-ORK (serienummer 1056) og LN-OZZ (serienummer 11730)
2014-06-03 Advokatfirmaet Christensen - Ertsaas - Kjøren - Smalåsen ANS     Flyskjøte
2014-05-27 SG Finans AS     Panterett i luftfartøy
2013-07-10 Post- og teletilsynet     permanent tillatelse til bruk av radioutstyr
2013-06-26 Beauty Eiendom AS     registrering av eierskifte
2013-06-26 Midtnorsk Helikopterservice AS     registrering av eierskifte
2013-06-21 Inger M Stenseth     Overdragelse av luftfartøy
2013-05-13 Beauty House Holding AS     signering skjøte - firmaattest
2013-05-13 Beauty House Holding AS     Flyskjøte
2013-01-14 SG Equipment Finance     sletting av panterett
2013-01-09 SG Equipment Finance     sletting av panterett
2013-01-02 Midtnorsk Helikopterservice AS     angående eierskifte
2012-07-05 Midtnorsk Helikopterservice AS     utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2012-07-05 Geir Opgård MNHS     Tilleggsdokumentasjon i forbindelse med ARC
2012-07-02 Helitrans AS     ARC Recommendation
2012-06-11 Beauty Eiendom AS     angående LN-OZZ
2012-06-01 Beauty Eiendom AS     Flyskjøte
2011-10-21 Nor Aviation AS     LN OZZ fases ut av Nor Aviation AS
2011-10-21 Nor Aviation AS     LN OZZ fases ut av Nor Aviation AS
2011-10-21 Midtnorsk Helikopterservice AS     Midtnorsk Helikopterservice AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse med LN-OZZ
2011-10-21 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-OZZ fases ut
2011-10-20 Midtnorsk Helikopterservice AS     Midtnorsk Helikopterservice AS - ny leieavtale
2011-10-03 Nor Aviation AS     Nor Aviation AS - LN-OZZ fases ut
2011-06-20 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - 1st. Exstension av ARC for Robinson R-44 II
2011-03-03 Advokatfirmaet Hellerud & co   attestert registerutskrift
2010-07-08 Nor Aviation AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-07-01 Nor Aviation AS   Godkjennelse av innleie av luftfartøy
2010-06-29 Nor Aviation AS   Søknad om utstedelse av ARC
2010-06-29 Nor Aviation AS   Innsendelse av "Bridging" for SN 11 730, Robinson R-44 Raven II
2010-06-18 Nor Aviation AS   Avtale for leie av luftfartøy
2010-06-08 Nor Aviation AS   Søknad om flåteutvidelse R44
2010-04-27 Fri Air AS   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-04-23 Skytec AS   Søknad om forlengelse av ARC
2010-04-09 Skytec AS   Oversendelse av dokumentasjon vedlrørende overgang til privat
2009-05-21 Fri Air AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-05-13 Skytec AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-23 Fri Air AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-03 Fri Air AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-08-20 Fri Air AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-07-01 Skytec AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2008-05-27 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-05-22 Skytec AS   fornyet vedlikeholdsrapport
2008-05-22 Post- og teletilsynet   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200701799 - 9 DEN 27052008 AV MNE: tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-14 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-28 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-26 Post- og teletilsynet   temporary radio licence
2007-05-22 European Helicopter Center AS   dokumentasjon til R44
2007-05-22 SG Equipment Finance AS   Panterett i luftfartøy - firmaattest
2007-05-14 European Helicopter Center AS   Registrert av luftfartøy
2007-05-10 European Helicopter Center AS   Registrering av luftfartøy - Flyskjøte - Bill of Sale - Apostille - Firmaattest - ID-dokumentasjon
2007-05-09 European Helicopter Center AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport og annen dokumentasjon
2007-04-19 Federal Aviation Administration   Slettelsesattest fra FAA
2007-04-17 European Helicopter Center AS   Export Certificate of Airworthiness Serie No 11730
2007-01-18 European Helicopter Center AS   Bekreftet reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: