LN-OWR

Airbus Helicopters
EC 120 B

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 120 B
MSN: 1172
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Colibri Helicopter AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-05-13
Aircraft Deleted
Colibri Helicopter AS
2007-12-04
Aircraft Added
Colibri Helicopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-05-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av dokument om tillatelse til bruk av radioutstyr
2016-05-13 Colibri Helicopter AS     sletting av luftfartøy
2016-05-10 Colibri Helicopter AS     sletting av luftfartøy
2016-04-18 Colibri Helicopter AS     attestert registerutskrift
2016-04-15 Colibri Helicopter AS     forespørsel om attestert registerutskrift
2015-06-08 Norwegian Camo Support AS     Airworthiness Review Report
2014-08-15 Turbomeca     EC 120 SN 1172
2014-08-13 DÜNTAS Serdar (TURBOMECA GERMANY)     EC 120 SN 1172 LN-OWR
2014-06-18 Roald Askheim     ARC
2014-06-10 Norwegian Camo Support AS     Norwegian Camo Support AS (NCS) - Godkjenning av AMP - EC120
2014-06-05 Fonnafly AS     Norwegian Camo Support AS (NCS) - AMP - EC120 - Endelig versjon
2014-05-27 Camo Support     Gjennomgang av MP LN_OWR
2014-05-27 Camo Support     Skannet doukument ifm MP for LN-OWR
2014-05-13 Norwegian Camo Support AS     Norwegian Camo Support AS - Søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram for LN-OWR
2014-05-13 Norwegian Camo Support AS     Søknad om godkjennelse av CAMO-avtale
2014-04-29 Post- og teletilsynet     LN-OWR- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-04-29 Post- og teletilsynet     LN-OWR- kopi av dokument om tillatelse
2014-04-08 Pegasus Helicopter AS     Pegasus Helicopter AS - Endring av AOC - LN-OWR leieavtale opphører
2014-01-27 Pegasus Helicopter AS     ARC 2012-30 - Extension 1 - korrigering
2014-01-24 Pegasus Helicopter AS     Ny ARC
2013-03-19 Pegasus Helicopter AS     Pegasus helicopter AS - ACAM rapport 2013AC-001 - LN-OWR
2012-05-10 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2012-04-18 Pegasus Helicopter AS     ARC and Rec report
2012-03-13 Pegasus Helicopter AS     Pegasus helicopter AS - søknad om godkjenning av innleie - endring av flåten - LN-OWR
2012-03-07 Pegasus Helicopter AS     Pegasus Helicopter AS - forsikringsbevis
2012-02-15 Pegasus Helicopter AS     Pegasus helicopter AS - søknad om godkjenning av innleie - endring av flåten - LN-OWR
2011-06-23 Nor Aviation AS   1st. Extension av ARC for Eurocopter EC 120B
2010-06-14 Nor Aviation AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-05-28 Walters Flygservice AB   ARC - rekommendation
2010-05-10 Nor Aviation AS   godkjennelse av engangsutsettelse av vedlikehold på brannslukker
2010-04-06 Nor Aviation AS   Søknad utvidelse av Life limit crav for Brannslukke
2010-04-06 Nor Aviation AS   Søknad utvidelse av Life limit krav, for brannslukker
2010-03-18 Nor Aviation AS   Informasjon angående utvidelse av Life Limit krav for Brannslukker
2009-07-07 Nor Aviation AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2009-07-02 Nor Aviation AS   søknad om fornyelse / utstedelse ARC
2009-03-18 Nor Aviation AS   Oppdatering av Operations Specifications
2008-09-03 Nor Aviation AS   LN-OWR Innleie av luftfartøy og utvidelse av fårtøyflåten
2008-08-20 Nor Aviation AS   Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis
2008-08-12 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS- Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC) for LN-OWR
2008-08-11 Nor Aviation AS   Utkvittert Form 13 - 2008AR-191
2008-07-17 Nor Aviation AS   Tilbakemelding på utkvittert CRS
2008-07-15 Nor Aviation AS   flåteutvidelse - EASA Part-M, M.A: Subpart G Approval - variation
2008-07-04 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - CRS dokumentasjon LN-OCY/ LN-OWR
2008-07-03 Nor Aviation AS   Søknad Luftdyktighetsbevis og ARC
2008-07-03 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-06-11 Nor Aviation AS   Søknad Luftdyktighetsbevis og ARC
2008-02-12 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-12 Helifly Maintenance AS   Utstedelse av luftdyktighetsbevis og miljøbevis
2008-02-08 Helifly   ytterligere dokumentasjon for utstedelse av LdB
2008-01-17 Helifly AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2008-01-15 Helifly Maintenance AS   vedlikeholdsrapport
2007-12-10 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2007-12-04 Colibri Helicopter AS   reigistrering av luftfartøy
2007-11-16 Colibri Helicopter AS   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2007-10-30 Helifly Maintenance AS   søknad om besiktning
2007-10-25 Helifly Maintenance AS   tildeling av ICAO 24 bits kode
2007-10-25 Helifly Maintenance AS   Søknad om ICAO 24 bits kode
2007-10-10 Helifly Maintenance AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-10-03 Colibri Helicopter AS   Retur av dokumenter i forbindelse med registrering av eiendomskifte av luftfartøy - Bill of sale - firmaattest m.m.
2007-10-03 Colibri Helicopter as   kopi av telefaks - Certificate of Cancellation Eurocopter EC 120B serial number 1172
2007-10-03 Colibri Helicopter AS   bekreftelse på at tidligere sendt bill of sale er original
2007-09-27 Colibri Helicopter AS   eiendomsoverdragelse av luftfartøy - Bill of sale - firmaattest
2007-06-04 Colibri Helicopter AS   ekreftelse på endret reservasjon av registreringsmerke
2007-05-18 Colibri Helicopter AS   bekreftelse på reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: