LN-OTT

Robinson Helicopter Company
R44 II

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 12010
Engines: 1
Weight: 1134
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Kjell Olav Sørlie
Adress: Heliveien 184
1820 SPYDEBERG
Norge
Radio License. Number: 5528
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Sørlie Kjell Olav
Adress: Heliveien 184
1820 SPYDEBERG

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-06-03
Owner changed
Sørlie Kjell Olav
2014-01-15
Owner changed
European Helicopter Center AS
2011-06-08
Owner changed
Skylift Invest AS
2007-11-29
Aircraft Added
Brewa AS

Installed radio equipment

VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-07-05 Flysyn.DK     Vedrørende ARC extension
2017-06-29 Flysyn.DK     ARC
2017-02-23 Flysyn.DK     Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram (AMP)
2017-02-17 Flysyn.DK     AMP
2016-03-18 EHC European Helicopter Center AS     Kopi av fornyet ARC
2015-06-18 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OTT- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-06-09 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OTT- kopi av dokument om tillatelse
2015-06-04 EHC European Helicopter Center AS     kopi av registreringsbevis
2015-06-04 EHC European Helicopter Center AS     registrering av eierskifte
2015-06-04 EHC European Helicopter Center AS     sletting av pant
2015-06-02 DnB Bank ASA     sletting av pant
2015-06-02 Skytec AS     godkjennelse av AMP
2015-05-22 EHC European Helicopter Center AS     Omregistrering av luftfartøy
2015-05-22 Oddbjørn Skogstad     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2015-05-22 EHC European Helicopter Center AS     Omregistrering - Flyskjøte - Firmaattest
2015-05-22 Skytec AS     Søknad om godkjennelse av AMP
2015-05-21 EHC European Helicopter Center AS     European Helicopter Center AS (EHC) - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OTT
2015-05-18 EHC European Helicopter Center AS     European Helicopter Center AS (EHC) - AOC - Utmelding av LN-OTT
2015-05-18 EHC European Helicopter Center AS     LN OTT - Flyskjøte
2015-04-30 EHC European Helicopter Center AS     Kopi av forlenget ARC
2014-05-28 European Helicopter Center AS     Kopi av fornyet ARC
2013-07-29 European Helicopter Center AS     Vedtak om godkjenning av søknad om forlengelse av innleieavtale
2013-07-29 European Helicopter Center AS     LN OTT - Søknad om forlengelse av innleieavtale
2013-05-21 European Helicopter Center AS     kopi av forlenget ARC
2013-01-02 DNB Bank ASA     tinglysning av pantedokument
2012-12-20 DNB Bank ASA     tinglysning av pantedokument
2012-06-01 Sparebank1 Nøtterøy - Tønsberg     sletting av pant
2012-05-31 DnB Bank ASA     Skylift Invest AS - Pantobligasjon i Luftfartøy
2012-05-31 Sparebank1 Nøtterøy - Tønsberg     sletting av pant
2012-05-31 DnB Bank ASA     Retur av pantedokument uten tinglysning
2012-05-24 European Helicopter Center AS     Kopi av fornyet ARC
2012-05-16 DnB Bank ASA     Registrering av pantedokument
2011-06-24 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-06-21 European Helicopter Center AS   Godkjenning av innleie
2011-06-14 Sparebank Nøtterøy Tønsberg   Tinglysing av pantedokument
2011-06-14 European Helicopter Center AS   Søknad om innleie
2011-06-10 Sparebank Nøtterøy Tønsberg   Tinglysing av pantedokument
2011-06-08 DnBNOR   Sletting av pant
2011-06-08 Skylift Invest AS   Eierskifte
2011-06-06 EHC   angående sletting
2011-06-06 DnBNOR   Sletting av pant
2011-05-31 European Helicopter Center AS   omregistrering av luftfartøy
2011-05-28 European Helicopter Center AS   Kopi av fornyet ARC
2011-05-26 Skytec   AMP godkjent
2011-05-24 Skytec   Søknad om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2011-04-05 Brewa AS   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2011-04-02 Skytec AS   Søknad om forlengelse av ARC
2010-04-19 Brewa AS   Første gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-04-10 Skytec AS   Søknad om forlengelse av Airworthiness Review Certificate
2009-06-02 Brewa AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-05-15 Skytec AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-12-20 Norsk Flytjeneste AS   terminering av innleiekontrakt PH-IDA
2008-08-29 Skytec AS   Villighetserklæring - over til privat drift
2008-08-29 Norsk Flytjeneste AS   Terminering av innleiekontrakt - Norsk Flytjeneste AS
2008-07-04 Norsk Flytjeneste AS   Norsk Flytjeneste AS - CRS dokumentasjon LN-OTT
2008-06-30 Norsk Flytjeneste AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-06-30 Norsk Flytjeneste AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-05 Norsk Flytjeneste AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-06-04 Norsk Flytjeneste AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-03-10 Norsk Flytjeneste AS   Godkjent innleie og flåteutvidelse
2008-02-19 Norsk Flytjeneste AS   søknad om godkjenning av prosedyre - privatflyging av helikopter på evervsmessig luftdyktighetsbevis
2008-02-15 Norsk Flytjeneste AS   leie av luftfartøy - Robinson R-44
2008-02-12 Norsk Flytjeneste AS   søknad om godkjenning av prosedyre - privatflyging av helikopter på evervsmessig luftdyktighetsbevis
2008-01-24 European Helicopter Center AS   Oversendelse av fartøydokumenter
2008-01-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-01-08 European Helicopter Center AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-01-08 European Helicopter Center AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-01-08 Skytec AS   villighetserklæring
2007-12-20 European Helicopter Center AS   søknad om permit to fly
2007-12-06 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-11-29 European Helicopter Center AS   Registrering av luftfartøy
2007-11-29 DnB NOR Finans AS   Registrert pantedokument
2007-11-22 European Helicopter Center AS   registrering av luftfartøy - flyskjøte - Apostille - firmaattest
2007-11-22 European Helicopter Center AS   Luftdyktighetsbevis
2007-11-07 Det amerikanske luftfartøyregister   slettelsesattest
2007-10-24 DnB NOR Finans AS   registrering av pant - pantobligasjon kr 1.006.200,00
2007-09-25 European Helicopter Center AS   svar på ICAO-id 24 bit aircraft address
2007-09-24 European Helicopter Center AS   ICAO-id 24 bit aircraft address
2007-06-04 European Helicopter Center AS   bekreftelse på reservering av registreringsmerke
source: caa.no

More information: