LN-OTC

MD Helicopter, Inc
369HS

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: MD Helicopter, Inc
Model: 369HS
MSN: 890112S
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skiensfjordens Annonse-ekspedisjon AS
Adress: Postboks 126
3701 SKIEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-11-21
Aircraft Deleted
Nordraaks AS
2008-05-02
Owner changed
Skiensfjordens Annonse-ekspedisjon AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2012-11-21 Nordraaks AS     Sletting av luftfartøy
2012-11-13 Revisorgruppen Telemark AS     diverse dokumentasjon ifm eierskifte
2012-11-09 Revisorgruppen     anmodning om sletting av luftfartøy
2012-11-06 Helifly Maintenance AS     ang. videre saksgang
2012-11-02 Helifly Maintenance AS     Sletting av luftfartøy - bill of sale - registreringsbevis
2011-07-25 Walthers Flygservice AB   ARC-rekommendation
2011-07-06 Helifly Maintenance AS   AMP godkjent
2011-07-05 Helifly Maintenance AS   utstedelse av miljøbevis
2011-07-01 Helifly Maintenance AS   AMP del I
2011-07-01 Helifly Maintenance AS   AMP del II
2011-06-24 Helifly Maintenance AS   søknad om utstedelse av miljøbevis
2011-06-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-08-27 Helifly Maintenance A/S   N-ARC siste gangs forlengelse - rettelse
2010-08-03 Helifly AS   N-ARC siste gangs forlengelse
2010-07-26 Helifly AS   2 nd. Extension of N-ARC
2010-07-26 Helifly AS   2 nd. Extension of N-ARC
2009-08-13 Skinesfjordens Annonse-Ekspedisjon AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate
2009-08-07 Helifly AS   Søknad om utstedelse av N-ARC - vedlikeholdsrapport
2009-07-02 Helifly AS   LN-OTC - Tildeling av ICAO 24 bits iCAO code
2008-09-18 Skiensfjordens Annonseekspedisjon AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Skiensfjorden Annonse-ekspedisjon As   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-05-22 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-05-05 Sentrum Eiendom AS   registrering av luftfartøy
2008-04-30 terje.bakke@hotmail.com   Årsgebyr for 2008 - Sentrum Eiendom
2008-02-26 Post- og teletilsynet   temporary radio licence
2008-02-05 Sentrum Eiendom AS   registrering av luftfartøy - flyskjøte
2007-11-05 Helifly Maintenance   Endring av bruksområde fra erverv til privat
2007-10-24 Sentrum Eiendom AS   Endring av bruksområde fra erverv til privat - Vedlikeholdsrapport
2007-07-17 Pegasus FTO   Opphør av leieforhold Hughes 369
2006-11-24 Pegasus FTO AS   utkvittert tilsynsrapport og ny, oppdatert AD List
2006-10-13 Pegasus FTO AS   Utsendelse av fornyet luftdyktighetsbevis og tilsynsrapport
2006-10-09 Pegasus FTO AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport og LDP-AD List
2006-05-22 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
source: caa.no