LN-OSH

Robinson Helicopter Company
R44 II

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 10573
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Hollie Sverre Jacob
Adress: Brøtergata 4 B
2000 LILLESTRØM

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-09-15
Aircraft Deleted
Kollsete Idar
2006-08-11
Aircraft Added
Hollie Sverre Jacob

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-09-18 Idar Kollsete     sletting av luftfartøy
2017-09-12 Idar Kollsete     Begjæring om avregistrering
2017-09-05 Idar Kollsete     registrering av eierskifte
2017-08-22 Sverre Jakob Hollie     Overdragelse av luftfartøy
2016-11-23 Helitrans AS     Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OSH
2016-11-21 Helitrans AS     Helitrans AS - endring av AOC
2015-11-06 Helitrans AS     ARC - 2.nd Extension
2014-11-03 Helitrans AS     ARC - 1. st extension
2014-01-13 Helitrans AS     Helitrans AS - søknad om privat bruk av kommersielt registrert helikopter - LN-OSH
2013-12-02 Helitrans AS     Følgebrev til avtale
2013-11-29 Helitrans AS     Helitrans AS - søknad om privat bruk av kommersielt registrert helikopter - LN-OSH
2013-11-20 Helitrans AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2013-11-14 Sofia Pettersson     ARC Recommendation report
2013-09-10 Helitrans AS     Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
2013-09-04 Helitrans AS     Helitrans AS - søknad endring av AOC - fartøyparken LN-OSH
2013-09-04 Helitrans AS     søknad om innleie av luftfartøy
2012-12-02 Sofia Pettersson     kopi av ARC
2012-11-19 Sverre Jacob Hollie     AMP revisjon 01 godkjent
2012-11-16 Aage R. Larsen     Revisjon nr. 01 av AMP
2011-11-04 Sofia Pettersson     ARC
2011-10-14 Helitrans AS     søknad om godkjennelse av AMP
2010-10-27 Sverre Jacob Hollie   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-09-30 Helitrans AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-10-13 Sverre Jacob Hollie   2. gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-10-08 Helitrans AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-11-07 Aage R Larsen   bekreftelse på teknisk ansvar
2008-10-23 Sverre Jacob Hollie   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-24 Sverre Jacob Hollie   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-23 Hollie Sverre Jacob   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-09-18 Ringerike Helikopter AS   Søknad om luftdyktighetsbevis - Vedlikeholdsrapport
2008-01-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-08-23 Ringerike Helikopter AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2008
2007-08-16 Ringerike Helikopter AS   vedlikeholdsrapport (VR) og påbudslister
2007-08-16 Ringerike Helikopter AS   LD bevis
2007-07-20 Sverre Hollie   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-01-22 Sverre Hollie   Sverre Hollie - søknad om dispensasjon for flyging med LN-OSH i etablert restriksjonsområde ifm Rally VM 2007 - 16.02. - 18.02.2007
2006-11-07 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-10-17 HelikopterDrift   HelikopterDrift - ber om ny, dokumentert søknad om godkjenning for privat bruk av selskapets helikopter av typen Robinson R-44 med registrering LN-OSH
2006-10-09 Sverre Hollie   Retur av innbetalt gebyr
2006-08-11 Sverre Hollie   Oversendelse av registreringsbevis
2006-08-01 HelikopterDrift   omregistrert med kommersielt luftdyktighetsbevis
2006-07-24 Sverre Hollie   Registrering av luftfartøy
2006-06-21 Ringerike Helikopter AS   søknad om tildeling av ICAO (24 bits) code
2006-06-16 Ringerike Helikopter AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-06-15 Sverre Hollie   søknad om reservasjon av registreringsmerke
2006-06-15 Ringerike Helikopter AS   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
source: caa.no

More information: