LN-ORE

Airbus Helicopters
EC 120 B

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 120 B
MSN: 1518
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: ANS Munkedammen

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-03-29
Aircraft Deleted
ANS Munkedammen
2007-12-03
Aircraft Added
ANS Munkedammen

More aircraft owned by ANS Munkedammen

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-10-27 Phil Altendorf     confirmation of deregistration
2010-03-29 Arntzen de Besche   Sletting av luftfartøy
2010-03-24 Skandinaviska Enskilda Banken AB   slettet panterett
2010-03-24 Arntzen de Besche Advokatfirma   sletting av registrert luftfartøy
2010-03-23 Arntzen de Besche   Sletting av luftfartøy
2010-03-23 SEB Finans   Panterett i luftfartøy - firmaattest
2009-04-15 Statens Havarikommisjon for Transport   Underrettelse om undersøkelse av luftfartsulykke på Lisletta Buskerud 04.04.2008
2008-12-29 Helikopter Utleie AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-12-16 Helikopter Utleie AS   dokument vedrørende søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2008-12-07 Helikopter Utleie AS   Søknad om luftdyktighetsbevis - Vedlikeholdsrapport
2008-04-25 Helikopter Utleie AS   EASA Airworthiness Directives - serial nr 1518
2008-02-29 Helikopter Utleie AS   Helikopter utleie As - søknad om bruk av luftfartøy til ikke ervervsmessig flyging
2008-02-08 Helikopter Utleie AS   Helikopter utleie As - søknad om bruk av luftfartøy til ikke ervervsmessig flyging
2008-01-28 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-01-23 Helikopter Utleie AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2008-01-17 Helikopter Utleie AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2008-01-04 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2007-12-14 Helikopter Utleie AS   Vedlikeholdsrapport
2007-12-14 Helikopter Utleie AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-12-05 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-12-05 Helikopter Utleie AS   Tildeling av ICAO 24 bits kode
2007-12-04 SEB Finans   panterett i luftfartøy
2007-12-03 ANS Munkedammen   Registrert luftfartøy
2007-11-29 Frode Østnes   søknad om registrering av EC 120 B
2007-11-29 ANS Munkedammen   registrering av luftfartøy - flyskjøte - apostille
2007-11-27 SEB Finans   panterett i luftfartøy
2007-11-07 Frode Østnes   reservasjon av registreringsnummer
2007-11-07 Frode Østnes   bekreftet reservasjon av registreringsnummer
source: caa.no

More information: